Pressmeddelanden

Vill satsa på en giftfriare vardag

Vill satsa på en giftfriare vardag

2018-02-07 09:15 CET
Vi omges dagligen av tusentals kemikalier. I takt med att utbudet av olika typer av ren...

Malmö stad tar ett grepp om mikroplaster

Malmö stad tar ett grepp om mikroplaster

2018-01-24 12:36 CET
Miljöförvaltningen har sammanställt en rapport om mikroplaster med förslag till gemensa...

Bilarna i kommunhuset är mycket koldioxidsnålare än de andra bilarna i kommunen – använd dem!

Bilarna i kommunhuset är mycket koldioxidsnålare än de andra bilarna i kommunen – använd dem!

2017-12-19 06:00 CET
Gröna Bilisters granskning visar att de kommunala förvaltningarna är föredömen när det ...

Skärpt kontroll av dieselbilar testas i studie

Skärpt kontroll av dieselbilar testas i studie

2017-12-01 08:00 CET
Problemen med höga utsläpp av hälsofarliga kväveoxider från dieselbilar har fått stor u...

Luftkvaliteten i Lindesberg har förbättrats

Luftkvaliteten i Lindesberg har förbättrats

2017-11-27 08:34 CET
Halterna av skadliga ämnen som är vanliga i tätortsluft har minskat i Lindesberg sedan ...

IVL undersöker framtida kilometerskatt för personbilar

2017-09-07 08:00 CEST
Frågan om en kilometerskatt på tung trafik är en het potatis i politiken och ännu finns...

Första stora avgasundersökningen efter dieselgate: Fortsatt höga utsläpp från nya dieselbilar

Första stora avgasundersökningen efter dieselgate: Fortsatt höga utsläpp från nya dieselbilar

2017-06-30 07:30 CEST
Dieselbilar i den senaste miljöklassen, Euro 6, släpper ut ungefär fem gånger så mycket...

Preem minskar utsläpp i produktion och hållbara transporter

Preem minskar utsläpp i produktion och hållbara transporter

2017-06-29 10:07 CEST
Under 2016 minskade Preem utsläppen med 323 776 ton i sin egen verksamhet och för Sveri...

Hipp hurra: Klimatlag antagen!

Hipp hurra: Klimatlag antagen!

2017-06-15 16:31 CEST
Riksdagen har nu antagit det klimatpolitiska ramverket och klimatlagen, världens mest a...

Göteborg får eldrivna ledbussar på linje 16

Göteborg får eldrivna ledbussar på linje 16

2017-06-15 08:04 CEST
Först kom el- och elhybridbussarna som rullar på uppmärksammade linje 55. Nästa steg bl...