Pressmeddelanden

Skärpt kontroll av dieselbilar testas i studie

Skärpt kontroll av dieselbilar testas i studie

2017-12-01 08:00 CET
Problemen med höga utsläpp av hälsofarliga kväveoxider från dieselbilar har fått stor u...

Luftkvaliteten i Lindesberg har förbättrats

Luftkvaliteten i Lindesberg har förbättrats

2017-11-27 08:34 CET
Halterna av skadliga ämnen som är vanliga i tätortsluft har minskat i Lindesberg sedan ...

IVL undersöker framtida kilometerskatt för personbilar

2017-09-07 08:00 CEST
Frågan om en kilometerskatt på tung trafik är en het potatis i politiken och ännu finns...

Första stora avgasundersökningen efter dieselgate: Fortsatt höga utsläpp från nya dieselbilar

Första stora avgasundersökningen efter dieselgate: Fortsatt höga utsläpp från nya dieselbilar

2017-06-30 07:30 CEST
Dieselbilar i den senaste miljöklassen, Euro 6, släpper ut ungefär fem gånger så mycket...

Preem minskar utsläpp i produktion och hållbara transporter

Preem minskar utsläpp i produktion och hållbara transporter

2017-06-29 10:07 CEST
Under 2016 minskade Preem utsläppen med 323 776 ton i sin egen verksamhet och för Sveri...

Hipp hurra: Klimatlag antagen!

Hipp hurra: Klimatlag antagen!

2017-06-15 16:31 CEST
Riksdagen har nu antagit det klimatpolitiska ramverket och klimatlagen, världens mest a...

Göteborg får eldrivna ledbussar på linje 16

Göteborg får eldrivna ledbussar på linje 16

2017-06-15 08:04 CEST
Först kom el- och elhybridbussarna som rullar på uppmärksammade linje 55. Nästa steg bl...

Svenska utsläppsregistret – en guldgruva av information

Svenska utsläppsregistret – en guldgruva av information

2017-04-13 11:21 CEST
Undrar du vilka föroreningar som industrier i din närhet släpper ut till miljön? Det ka...

Klart vilka sju avloppsprojekt som får bidrag av HaV i år

Klart vilka sju avloppsprojekt som får bidrag av HaV i år

2017-04-05 07:35 CEST
I februari utlyste Havs- och vattenmyndigheten, HaV medel för projekt som kan minska ut...

Premiär för BRA:s nya flygplan i Östersund – minskar klimatutsläppen med 35 procent

Premiär för BRA:s nya flygplan i Östersund – minskar klimatutsläppen med 35 procent

2017-03-24 16:43 CET
På måndag går premiärturen med BRA:s nya flygplan, en ATR 72. Det är ett idealiskt flyg...