Pressmeddelanden

​Rapport: Så här kan kollektivtrafiken bidra till minskade klimatutsläpp

​Rapport: Så här kan kollektivtrafiken bidra till minskade klimatutsläpp

2018-07-03 14:09 CEST
Redan till år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid ...

Kartläggning visar nedfall av sällsynta jordartsmetaller

Kartläggning visar nedfall av sällsynta jordartsmetaller

2018-06-26 08:00 CEST
IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket mätt koncentrationer av ...

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar

2018-06-18 10:00 CEST
Trots att Sverige har bland Europas lägsta halter av luftföroreningar dör 7 600 persone...

​Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening

​Fortfarande många små avlopp utan godkänd rening

2018-06-14 08:30 CEST
Över 200 000 små avloppsanläggningar i Sverige saknar godkänd rening. Det visar en ny r...

Så kan Norden och Baltikum fasa ut vägtrafikens klimatpåverkan till 2035

Så kan Norden och Baltikum fasa ut vägtrafikens klimatpåverkan till 2035

2018-04-11 09:00 CEST
Det behövs en ambitiös kombination av skatter och styrmedel, samhällsplanering, bränsle...

VAR ÄR FAKTAKONTROLLEN?

2018-03-28 17:15 CEST
Inför årsdagen av naturkatastrofen i Japan publicerades direkt felaktiga uppgifter som ...

Internationella organisationer vill öka tempot i kampen mot luftföroreningar

Internationella organisationer vill öka tempot i kampen mot luftföroreningar

2018-03-22 11:15 CET
Luftföroreningar i utomhusluften rankas som en av de tio vanligaste dödsorsakerna i vär...

Vill satsa på en giftfriare vardag

Vill satsa på en giftfriare vardag

2018-02-07 09:15 CET
Vi omges dagligen av tusentals kemikalier. I takt med att utbudet av olika typer av ren...

Malmö stad tar ett grepp om mikroplaster

Malmö stad tar ett grepp om mikroplaster

2018-01-24 12:36 CET
Miljöförvaltningen har sammanställt en rapport om mikroplaster med förslag till gemensa...

Bilarna i kommunhuset är mycket koldioxidsnålare än de andra bilarna i kommunen – använd dem!

Bilarna i kommunhuset är mycket koldioxidsnålare än de andra bilarna i kommunen – använd dem!

2017-12-19 06:00 CET
Gröna Bilisters granskning visar att de kommunala förvaltningarna är föredömen när det ...