Pressmeddelanden

2014-03-10 11:01 CET Francks Kylindustri AB Francks Kylindustri etablerade sig i Stockholm under 1990-talet och har haft en mycket god tillväxt de senaste åren, under ledning av vd Peter Franck. Idag har man 27 anställda, varav 18 kyltekniker. Inför ytterligare expansion inom entreprenad- och serviceverksamheten förstärks organisationen genom att Ingemar Sjöström tillträder som vd den 1 april.

2013-06-24 08:16 CEST eQuals AB Mångfald och jämställdhet är avgörande för verksamhetens konkurrenskraft och hållbart företagande. Hur kan organisationer initiera och utveckla arbetet för mångfald och jämställdhet? Vilka möjligheter och utmaningar följer av mångfald på arbetsplatsen? "Vi på eQuals märker av det ökade intresset för ökad mångfald på arbetsplasten från bolagen. Därför bjuder vi in till seminarium om..."

2012-11-19 22:15 CET CardeliaAB för en hållbar verksamhetsutveckling Från innovation till eget företag Det började med ett uppdrag att ta fram en utbildning om bemötande på Alingsås lasarett. Ur det föddes en idé ett dialogverktyg som på ett enkelt sätt stimulerar till samtal och samspel kring de viktiga frågorna i en arbetsgrupp. Nu har Carin Carlehed och Marie Falk startat eget för att sprida sitt verktyg utanför sjukvårdens väggar.

Familjelycka hos Vattenrikets pilgrimsfalkar - första ägget kläckt

2012-05-02 15:59 CEST Kristianstads kommun I år är det tredje året i följd som samma pilgrimsfalkspar häckar i bolådan på Vattentornet. Och första gången som naturintresserade kan följa de häckande fåglarna via webbkamera på Vattenrikets hemsida. I dag kläcktes det första av de fyra äggen.

Väldoftande raritet får hjälp att överleva

2012-05-02 07:15 CEST Kristianstads kommun Förr var den väldoftande sandnejlikan vanlig i Åhustrakten. I dag är den hårt trängd när många vill bygga eller odla på den attraktiva marken. Därför startar Vattenrikets naturvägledare Josefin Svensson ett projekt som ska gynna växten. Hon vänder sig till Åhus villaägare - många har sandnejlika i trädgården utan att ens veta om det!

Vasakronan moderniserar i centrala Göteborg

2012-02-13 10:15 CET Veidekke i Sverige Vasakronan har upphandlat Veidekke Entreprenad i en samverkansentreprenad för att genomföra moderniseringen av kvarteret Perukmakaren i centrala Göteborg. I ett av Göteborgs bästa handelslägen kommer nya butikslokaler etableras, befintliga butiker rustas upp, ett nytt hotell etableras samt ett parkeringsdäck med plats för 500 bilar moderniseras. Projektet påbörjas i februari 2012.

2012-02-10 10:15 CET Veidekke i Sverige I månadsskiftet februari/mars påbörjar Veidekke Entreprenad arbetet med att bygga det första av Diligentias nya kontorshus i den nya stadsdelen Masthusen i Västra hamnen, Malmö. Det blir en kontorsfastighet med plats för ett hundratal anställda samt butiker på gatunivå. Inflyttning sker innan advent nästa år.

Vittjåkksprojektet ska utveckla sommarturism

2011-07-06 11:26 CEST Arvidsjaur Kommun "Vittjåkksprojektet" är ett Leaderfinansierat projekt för utveckling i glesbygd: -Vi i orienteringsklubben är delaktiga i det här arbetet med göra vandringsleder vid fjället, säger Birger Lundberg.

2010-11-11 14:37 CET Einar Mattsson Einar Mattsson har fått uppdraget att förvalta Riksbankens Jubileumsfonds fastighetsbestånd. Einar Mattsson får helhetsansvaret att förvalta och utveckla fastighetsbeståndet, i dagsläget 9 fastigheter med bostäder, kontor och butiker, bl.a. Styrpinnen 23.

2010-11-02 08:40 CET Skanska AB Skanska utvecklar en ny kontorsfastighet med stark miljöprofil i Budapest, Ungern. Skanskas investering uppgår till cirka EUR 32,5 miljoner, ca 300 miljoner kronor.