Pressmeddelanden

2014-08-11 17:01 CEST Life&Career AB Mentorskap anses var den bästa formen för lärande enligt forskning från Prof David Clutterbuck. Att vara mentor för chefer kräver dock utbildning för att mentorskapet ska vara effektivt och skapa lärande. Life&Career erbjuder den enda mentorutbildningen i Sverige som baseras på utvecklande mentorskap och forskning. Mentorutbildningen för professionella mentorer startar 18 september i Stockholm.

2011-09-07 09:00 CEST Familjebostäder i Göteborg AB Bergsjön 2021 är ett nybildat partnerskap mellan Bergsjöns fastighetsägare. Partnerskapets syfte är att vara en samlande utvecklingskraft i stadsdelen Bergsjön och verka för en stadsdel där man trivs och är trygg, där många vill bo och arbeta och där det byggs nytt, blandat och hållbart.

2011-04-27 09:21 CEST Högskolan på Gotland SWEDESD program ”Supporting Urban Sustainability (SUS)” tar nu sin fortsatta utveckling i Malmö. 27-28 april samlas representanter från Malmö stad och det civila samhället för att inleda stadens deltagande i SUS. Fokus i programmet ligger på hur man kan använda kunskaper om ekosystem inom stadsutveckling.

Social innovation i Väsby får stipendium.

2011-04-08 00:43 CEST Upplands Väsby kommun Vitalisstipendiet delas i år ut till Socialtjänstens samverkansprojekt för verksamhetsutveckling i Väsby, Nacka och Täby som samarbetat i projektet. Projektet har resulterat i ett nytt it-stöd som gör det möjligt för medborgarna att ha kontakt med socialtjänst och utförare via nätet.

2011-03-15 06:00 CET Skellefteå kommun INVANDRING för bygdens UTVECKLING -Vem får asyl, arbete, utbildning? Bert Öhlund välkomnar till offentligt panelsamtal - Hur hanterar vi spänningen mellan en regionalt sett negativ befolkningsutveckling och en ganska restriktiv invandringspolitik. Migrationsminister Tobias Billström inledningstalar.

2010-05-11 14:24 CEST Södertörns högskola Den framtids- och teknikoptimism som fanns i västvärlden decennierna efter andra världskriget har ersatts av en annan, mörkare och mer osäker bild av framtiden. I den nya boken "Förlorad kontroll. Den ifrågasatta framstegstanken" undersöker idéhistorikern Bernt Skovdahl vad som hänt med synen på framtiden.

2008-10-16 13:44 CEST Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Annette Nylund har anställts för att ta fram underlag för en FoU-plattform i en gemensam satsning mellan Hotell- och restaurangfacket, HRF, och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Anställningen möjliggörs genom en särskild FoU-satsning för besöksnäringen med Vinnova som samarbetspart.