Pressmeddelanden

2014-08-11 17:01 CEST Life&Career AB Mentorskap anses var den bästa formen för lärande enligt forskning från Prof David Clutterbuck. Att vara mentor för chefer kräver dock utbildning för att mentorskapet ska vara effektivt och skapa lärande. Life&Career erbjuder den enda mentorutbildningen i Sverige som baseras på utvecklande mentorskap och forskning. Mentorutbildningen för professionella mentorer startar 18 september i Stockholm.

2011-09-07 09:00 CEST Familjebostäder i Göteborg AB Bergsjön 2021 är ett nybildat partnerskap mellan Bergsjöns fastighetsägare. Partnerskapets syfte är att vara en samlande utvecklingskraft i stadsdelen Bergsjön och verka för en stadsdel där man trivs och är trygg, där många vill bo och arbeta och där det byggs nytt, blandat och hållbart.

2011-04-27 09:21 CEST Högskolan på Gotland SWEDESD program ”Supporting Urban Sustainability (SUS)” tar nu sin fortsatta utveckling i Malmö. 27-28 april samlas representanter från Malmö stad och det civila samhället för att inleda stadens deltagande i SUS. Fokus i programmet ligger på hur man kan använda kunskaper om ekosystem inom stadsutveckling.

Social innovation i Väsby får stipendium.

2011-04-08 00:43 CEST Upplands Väsby kommun Vitalisstipendiet delas i år ut till Socialtjänstens samverkansprojekt för verksamhetsutveckling i Väsby, Nacka och Täby som samarbetat i projektet. Projektet har resulterat i ett nytt it-stöd som gör det möjligt för medborgarna att ha kontakt med socialtjänst och utförare via nätet.

2011-03-15 06:00 CET Skellefteå kommun INVANDRING för bygdens UTVECKLING -Vem får asyl, arbete, utbildning? Bert Öhlund välkomnar till offentligt panelsamtal - Hur hanterar vi spänningen mellan en regionalt sett negativ befolkningsutveckling och en ganska restriktiv invandringspolitik. Migrationsminister Tobias Billström inledningstalar.

2011-01-25 11:01 CET Akademiska Hus Akademiska Hus har tecknat avtal med Real Option i Sverige AB om försäljning av Genetiskt Centrum.

2010-11-25 11:11 CET Akademiska Hus Christian Frisenstam har anställts som arkitekt på fastighetsbolaget Akademiska Hus. Han har bred erfarenhet av bland annat stadsutveckling, campusplanering och lokalfrågor. Tillsammans med Akademiska Hus fick Christian Frisenstam Stora Samhällsbyggarpriset 2009 för Hus Vänern vid Karlstads universitet.

2010-11-11 09:04 CET Akademiska Hus Akademiska Hus satsar de närmaste åren drygt en miljard kronor för att möta framtidens behov av forsknings- och utbildningslokaler vid de skånska universiteten och högskolorna med tyngdpunkt på Lunds universitet. Satsningarna uppmärksammas i samband med att en världsledande arkitekt, John Meachem, föreläser vid seminariet ”Stad i kunskapens ljus” på Biomedicinskt centrum i Lund i dag.

2010-11-10 09:34 CET Akademiska Hus I Örebro och Linköping satsas det för att bygga bort barriärer och skapa nya kontaktytor. I Norrköping ligger utmaningen i att nyttja läget mitt i stadskärnans industrilandskap och samspelet mellan campus och city på ett så bra sätt som möjligt. Satsningarna uppmärksammas på seminariet ”Stad i kunskapens ljus” på Visualiseringscenter C i Norrköping i dag.

Pressinbjudan: En av världens främsta arkitekter besöker Lund – föreläser om kunskapsmiljöer

2010-11-09 10:24 CET Akademiska Hus Ett av världens mest framgångsrika företag, Google, har satsat stort på miljöer som skapar förutsättningar för innovation. Inspirationen till huvudkontoret Googleplex har bland annat hämtats från olika campusområden. Men hur hänger kunskapsmiljöer, innovation & tillväxt ihop? John Meachem, en av hjärnorna bakom Googleplex, ger svar på en föreläsning anordnad av Akademiska Hus i Lund 11 november.