Pressmeddelanden

Life&Career erbjuder Sveriges enda mentorutbildning i "developmental mentoring"

2014-08-11 17:01 CEST
Mentorskap anses var den bästa formen för lärande enligt forskning från Prof David Clut...

Bergsjön 2021 - Fastighetsägarpartnerskap bildat i Bergsjön!

2011-09-07 09:00 CEST
Bergsjön 2021 är ett nybildat partnerskap mellan Bergsjöns fastighetsägare. Partner...

Mer hållbart Malmö i samarbete med utvecklingsländer - urban workshop 27-28 april

2011-04-27 09:21 CEST
SWEDESD program ”Supporting Urban Sustainability (SUS)” tar nu sin fortsatta utveckling...

Social innovation i Väsby får stipendium.

Social innovation i Väsby får stipendium.

2011-04-08 00:43 CEST
Vitalisstipendiet delas i år ut till Socialtjänstens samverkansprojekt för verksamhetsu...

Idéhistoriker undersöker ifrågasatt framstegstanke i ny bok

2010-05-11 14:24 CEST
Den framtids- och teknikoptimism som fanns i västvärlden decennierna efter andra världs...

SHR och HRF i gemensam satsning för att utveckla branschen

SHR och HRF i gemensam satsning för att utveckla branschen

2008-10-16 13:44 CEST
Annette Nylund har anställts för att ta fram underlag för en FoU-plattform i en gemensa...