Pressmeddelanden

Att samtala med elever i behov av särskilt stöd

2015-06-08 07:10 CEST Stockholms universitet Elever i behov av särskilt stöd har inte samma förutsättningar som andra elever att ha inflytande i undervisningen. Avsaknad av verkningsfulla stödinsatser tystar eleven och elevens tystnad försvårar möjligheten att ge adekvat hjälp. Det bekräftas i Barbro Johanssons longitudinella studie av tonårsflickors behov och erfarenheter.

2015-02-28 11:53 CET Drive Management ​Hur skapar du förutsättningar för goda resultat och utvecklar en högpresterande organisation? På konferensen Framtidens Performance Management 2015, 22-23 april, får du möjlighet att lyssna till företag och organisationer som har infört nya arbetssätt, metoder och processer för att skapa en högpresterande kultur och organisation.

Föräldrastöd utvärderat av LiU-forskare

2014-03-13 09:00 CET Linköpings universitet (LiU) Forskare vid Linköpings universitet har granskat kommunala föräldrastödjande insatser och hur de upplevs av framförallt föräldrar med utländsk bakgrund.

12 september – Kunskapsteater – Svåra samtal

2013-08-22 12:45 CEST Learning4u AB Vad säger du till din medarbetare som: • Inte håller måttet • Sprider missnöje om ledningen/dig som chef • Har en negativ attityd • Luktar alkohol • Har personliga problem som går ut över jobbet?

Svenska prestationer håller inte måttet!  5 sep frukostsem

2013-08-16 14:11 CEST Learning4u AB Agneta Saxeby från Ennova ger oss nyttig statistik från omvärlden, som visar att Sveriges arbetsplatser ligger högt i arbetsglädje men på en jumboplats vad gäller prestationer. Hur kan vi skapa prestationskultur med gott arbetsklimat?

27 augusti - Ledarskap bortom lagom - frukostseminarium

2013-08-16 11:43 CEST Learning4u AB Egna vägens ledarskap Jan Lundberg erbjuder ett smakprov på hur du kan finna din egen väg i ledarskapet. Du får prova på att känna på metodiken praktiskt. Seminariet kommer att belysa: • Hur kan jag inspirera andra att handla? • Hur kan jag expandera i min kapacitet som ledare? • Vikten av att se mina invanda mönster och bryta och byta dem.

22 augusti – Kunskapsteater – Lönesamtal för myndigheter

2013-08-16 11:05 CEST Learning4u AB Ett bra lönesamtal handlar inte bara om kronor och ören. Långsiktigt finns även medarbetarnas kompetensutveckling, karriär och lojalitet med i bilden. För dig som chef gäller det att balansera mellan positiva och negativa budskap.

2013-02-20 08:42 CET Drive Management Under Perfomance Excellence Forum 2013 får du ta del av hur Länsförsäkringar ökade försäljningen med 50% på 12 månader och om framgångsnycklarna bakom resultatet. För dig som vill driva markanta resultatförbättringar, oavsett om du är VD, Försäljningschef, Affärsområdeschef, HR-direktör alternativt ansvarig för Talent Management, Performance Management eller ledar- & medarbetarutveckling.

Individuella utvecklingsplanerna i skolan ifrågasätts

2012-10-03 08:39 CEST Umeå universitet Arbetet med de individuella utvecklingsplanerna visar att eleverna själva måste ta ansvar för att de individuella målen uppnås, eftersom lärarna inte har tid att följa upp varje enskild elevs behov. Arbetet med dessa dokument visar även att eleverna utvecklar egna strategier för att lärarna ska uppfatta dem som mönsterelever.

2012-09-12 10:56 CEST Conductive Du är en nyckelspelare med en ledarroll men saknar en formell chefsbefattning. Kursen Ledare men inte chef lär dig hur du kombinerar ledarrollen med medarbetarrollen och ger dig konkreta verktyg för att hantera denna balansgång!