Pressmeddelanden

Nytt affärsområde med e-kurser!

Nytt affärsområde med e-kurser!

2017-04-03 07:40 CEST
NYHET Prolead lanserar ett helt nytt affärsområde med e-kurser för att möta den ökade e...

Patientsäkerhetsdag vänd till personal inom äldreomsorgen, geriatrik, äldrevård i September

2012-05-10 11:33 CEST
Den 3/9-12 anordnar Caresafe AB en utbildningsdag i patientsäkerhet för Dig som arbetar...

Beviljade insatser för äldre stämmer sällan med vad som faktiskt utförs i hemmen

2010-08-09 08:39 CEST
Det finns stora glapp mellan de insatser som biståndsbedömare beviljar äldre, och de in...