Pressmeddelanden

Privat specialistklinik tecknar avtal med Västra Götalandsregionen

2014-06-23 16:10 CEST Art Clinic AB Specialistkliniken Art Clinic har tecknat avtal med VGR gällande Ortopedi/ ryggkirurgi. Under april 2014 öppnade Art Clinic sin nya klinik på över 3 000 kvm i Göteborg. Kliniken är, med den absolut senaste tekniken, Nordens modernaste specialistklinik och det nya vårdavtalet med Landstinget är ett viktigt steg i företagets utveckling och satsning på ett bredare utbud i Göteborg.

2013-02-12 15:32 CET Conductive Framtidens operationsplanering för med sig förändrade roller och arbetssätt. Ta del av ledande verksamheters förändringsarbeten. Här får du konkreta exempel på nya rutiner och processer för effektiv operationsplanering från Sveriges bästa sjukhus.

Art Clinic tecknar nytt vårdavtal med VGR inom rekonstruktiv plastikkirurgi

2012-10-19 10:17 CEST Art Clinic AB Den privata specialistkliniken Art Clinic har tecknat vårdavtal med Västra Götalandsregionen gällande rekonstruktiv plastikkirurgi. Vi är glada och stolta över att få ingå ett nytt avtal med Västra Götalandsregionen gällande rekonstruktiv, återskapande plastikkirurgi. Vi ser ett stort värde i att få ta emot och hjälpa dessa patienter, säger Ronnie Pettersson VD på Art Clinic.

2012-09-20 10:54 CEST Art Clinic AB Nyligen slöts ett nytt vårdavtal om allmänkirurgi mellan det privata företaget Art Clinic och Landstinget i Jönköpings län. Det är det första vårdavtalet mellan parterna. Avtalet innebär att Landstinget klarar vårdgarantin, samtidigt som det leder till expansion och nyanställning på Art Clinic.

2012-05-04 15:01 CEST Art Clinic AB Art Clinic har ingått avtal med Region Halland inom dermatologi & ortopedi. Avtalet innebär att även andra Landsting, som Landstinget i Jönköpings län, har möjlighet att skicka vårdgarantiremisser till Art Clinic samt nyttja avtalet för sina vårdgarantipatienter. I och med detta kan Art Clinic bidra till kortare väntetider för patienter inom flera Landsting.

Art Clinic tecknar nytt vårdavtal med Region Halland inom Dermatologi & Ortopedi

2012-02-27 17:49 CET Art Clinic AB Det nya avtalet som tecknats mellan Art Clinic och Region Halland avser patienter som inte kan garanteras vård inom utlovad väntetid hos befintliga mottagningar i Halland. "Vi ser fram emot att bli en underleverantör till den offentliga vården." Nu breddar Art Clinic sin verksamhet i Halmstad och erbjuder ytterligare specialistläkartjänster inom dermatologi och ortopedi.

2012-02-02 13:54 CET Sveriges Kommuner och Landsting – Det är oerhört glädjande att köerna fortsätter att minska. Sveriges patienter behöver nu vänta allt kortare på att få vård. Nu har vi ett väl fungerande sätt för att korta landets vårdköerna, säger socialminister Göran Hägglund.

2010-07-01 09:10 CEST Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna välkomnar att alliansregeringen nu tar ett steg mot SD:s förslag om förbättrad vårdgaranti. Vi har sedan i februari 2009 föreslagit att vårdgarantin ska förbättras från dagens 187 dagar till 63 dagar. Regeringens arbetsgrupp för sjukvårdsfrågor föreslår nu 95 dagar. Regeringens närmande till SD:s politik gynnar förutsättningarna för samarbete i riksdagen efter valet.

2010-04-26 10:07 CEST Kristdemokraterna i Västra Götaland – Det är orimligt med långa köer inom vården, alla måste kunna få vård när de behöver. Vi vill därför skärpa vårdgarantin och garantera tid hos specialist inom en månad. Det säger Kristdemokraternas regionråd Monica Selin i samband med att partiets regionprogram antogs inför valet.

2010-03-30 11:24 CEST Akademiska sjukhuset För drygt ett år sedan tvingades handkirurgen på Akademiska sjukhuset remittera patienter till andra landsting. Nu klarar mottagningen vårdgarantins gräns och tar emot patienter från Falun och Stockholm där man har kö till viss specialistsjukvård. Det framgångsrika leanarbetet har nominerats av landstinget i Uppsala län till SKL:s seminarium ”Hållbar tillgänglighet” den 6 maj.