Pressmeddelanden

Pris för bästa kundinsats på apotek 2016 till Sanja Pudar-Crnalic och Gustav Ålander

2016-11-08 10:00 CET
Pris för bästa kundinsats på apotek inom egenvård respektive receptexpedition har delat...

Stora skillnader i MS-vården i Sverige

Stora skillnader i MS-vården i Sverige

2015-05-16 06:00 CEST
Uppsala sämst och Västerbotten bäst i ny rapport från Neuroförbundet. Det finns stora ...

Tid att tala mer om läkemedelsanvändningen

2014-12-15 11:12 CET
Det lyckade pilotprojektet med att genomföra strukturerade läkemedelssamtal på apotek b...

TioHundra skapar hållbara vårdkedjor för sköra äldre

TioHundra skapar hållbara vårdkedjor för sköra äldre

2013-12-17 10:59 CET
Smidigare övergångar mellan sjukhusvård, hemmet och särskilt boende. Korrekta läkemedel...

Amerikansk vårdkedja satsar på regional IT-lösning från Sectra

2013-01-14 08:55 CET
Den amerikanska vårdkedjan Valley Radiology Consultant i Kalifornien har på sex av sina...

Brister i vårdkedjan riskerar patienters hälsa

2012-10-15 07:50 CEST
Svårt sjuka patienter förflyttas ofta flera gånger i vårdkedjan, vilket kan vara påfres...

Patientinformation platsar i pekplattan

Patientinformation platsar i pekplattan

2011-06-14 11:00 CEST
När en cancerdiagnos delas ut är det oftast bråttom med operation. För att snabbt få en...