Pressmeddelanden

Systemet som hjälper vårdpersonalen att ligga steget före vid kritiska larm.

Systemet som hjälper vårdpersonalen att ligga steget före vid kritiska larm.

2018-06-19 08:24 CEST
För att kunna ge vården ett så komplett system som möjligt har BEST lyssnat på brukare,...

IT i vården på Östersunds sjukhus

IT i vården på Östersunds sjukhus

2018-06-14 13:29 CEST
Östersunds Sjukhus Hus 8 Plan 8 har börjat installationen av det senaste inom vårdkommu...

Frigör mer tid för patientvård

Frigör mer tid för patientvård

2018-05-29 14:14 CEST
Ett effektiviserat arbetsflöde kan minimera tiden för dokumentation och informationsöve...

Spännande samarbete inom infotainment på årets HIMSS

Spännande samarbete inom infotainment på årets HIMSS

2018-03-05 11:34 CET
BEST i Vegas för en vecka av inspiration och framtidstänk inom IT och effektivisering ...

Problem med spring i fel rum på äldreboenden

Problem med spring i fel rum på äldreboenden

2018-02-08 10:37 CET
Många äldreboenden har problem med att boende med demenssjukdom går in till ett annat ...

Trygghet genom teknik på Nyhaga Äldreboende i Vänersborg

Trygghet genom teknik på Nyhaga Äldreboende i Vänersborg

2018-01-23 11:25 CET
Tekniken idag ger möjligheter att effektivisera och underlätta det dagliga arbetet för ...

Larmhantering i smartphone på Carlanderska

Larmhantering i smartphone på Carlanderska

2017-12-14 08:25 CET
Carlanderskas nybyggda vårdblock rymmer främst teknikkrävande verksamheter såsom röntge...

Ny teknik inom kommunal vård och omsorg

Ny teknik inom kommunal vård och omsorg

2017-12-13 15:30 CET
23-24 januari 2018 visar vi våra senaste lösningar för införandet av ny teknik inom kom...

@ the point of care

@ the point of care

2017-11-23 12:21 CET
Minimera tiden för dokumentation och informationsöverföring och maximera tiden för pati...

BESTsenior på nybyggt äldreboende i Sundsvall

BESTsenior på nybyggt äldreboende i Sundsvall

2017-11-08 11:39 CET
Norra Kajen Äldreboende är en nybyggnation för att möta det stora behovet av äldreboend...