Pressmeddelanden

​Var finns barnets bästa när det kommer till nybildning av familjer

​Var finns barnets bästa när det kommer till nybildning av familjer

2016-05-09 14:50 CEST
Utgångspunkten i svensk lagstiftning tillika samtliga rekommendationer inom familjerätt...

 Interimistiskt beslut, ensam vårdnad

Interimistiskt beslut, ensam vårdnad

2015-03-02 18:53 CET
Genom ett beslut av Kalmar tingsrätt 2011-05-11 tillerkändes ena parten – mamman - int...

Han blev av med vårdnaden utan att veta om det - Juristpunkten

Han blev av med vårdnaden utan att veta om det - Juristpunkten

2014-06-30 10:03 CEST
Ett par till två barn bestämde sig tillsammans för att ansöka om skilsmässa efter fem å...

Vad innebär verkställighet vid umgänge med barn? - Juristpunkten

Vad innebär verkställighet vid umgänge med barn? - Juristpunkten

2014-06-05 11:15 CEST
Vad innebär verkställighet vid umgänge med barn? Verkställighetsärenden regleras i 21 ...

Juristpunkten är stolta över att presentera en ny samarbetspartner

Juristpunkten är stolta över att presentera en ny samarbetspartner

2014-03-03 22:36 CET
För ett par år sedan inledde Juristpunkten ett samarbete med kvinnojouren Anna i Upplan...

Var går barnets bästa vid frågan om verkställighet av umgänge? Juristpunkten, barns boende mm

Var går barnets bästa vid frågan om verkställighet av umgänge? Juristpunkten, barns boende mm

2014-02-06 21:46 CET
Var går barnets bästa vid frågan om verkställighet av umgänge? Vad händer när barnet...

Är du verkligen försäkrad? Rättsskydd  -Juristpunkten

Är du verkligen försäkrad? Rättsskydd -Juristpunkten

2012-10-25 13:03 CEST
Är du verkligen försäkrad? Vi har under senaste tiden upptäckt ett allt mer svårlöst...

Facebook som bevis i vårdnadstvister, Juristpunkten

Facebook som bevis i vårdnadstvister, Juristpunkten

2012-05-14 10:56 CEST
Många klienter jag träffar är förtvivlade över att deras motpart hotar dem, förtalar de...

Ensam vårdnad, vårdnad av Juristpunkten

Ensam vårdnad, vårdnad av Juristpunkten

2011-12-09 08:29 CET
Rättsfallsreferat 2011-09-16 angående mål om vårdnad m m I mål om vårdnad tillerkändes...

 Interimistiskt beslut om ensam vårdnad, umgänge,  gemensam vårdnad, delad vårdnad, vårdnadstvist-Juristpunkten

Interimistiskt beslut om ensam vårdnad, umgänge, gemensam vårdnad, delad vårdnad, vårdnadstvist-Juristpunkten

2011-12-07 07:17 CET
Mannen - som företräddes av Juristpunkten (JP) yrkade att den gemensamma vårdnaden skul...