Pressmeddelanden

Fortsatt ökning av patienter som begär ersättning för vårdskador

2019-02-20 10:06 CET
För fjärde året i rad ökar antalet patienter som begär ersättning för vårdskador. Det v...

​Fler patienter begär ersättning för vårdskador

2018-02-21 10:25 CET
Allt fler patienter begär ersättning för vårdskador. Det visar en ny rapport från lands...

Samlat grepp för att nå nollvision för vårdskador

Samlat grepp för att nå nollvision för vårdskador

2015-09-17 11:22 CEST
I Region Skåne råder nollvision för vårdskador. Under dagens sammanträde i sjukvårdsnäm...

Pressmeddelande: Antal anmälda skador minskar

2015-02-26 09:33 CET
Förra året tog Patientförsäkringen LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) emot ...

Nolltolerans gällande vårdskador!

2012-05-02 13:11 CEST
En intressant text från Vårdförbundet och Socialdemokrat i Kalmar gällande 0 tollerans ...

Färre vårdskador – målet med patientsäkerhetsronder på Akademiska

2012-04-26 08:43 CEST
Regelbundna patientsäkerhetsronder är ett nytt inslag i arbetet med att förebygga vård...

Caresafe AB Per Holmgren

2012-04-23 06:04 CEST
Artikel och intervju med grundare av Caresafe AB den 2/9-2011 Finns att läsa nedan samt...

Reglerna kring patientsäkerhet i behov av översyn

2012-03-14 07:05 CET
Undersökningar har visat att ungefär var tionde patient råkar ut för en vårdskada. I si...

Många vårdskador rapporteras inte

2011-12-19 08:32 CET
Det finns ett avsevärt mörkertal i rapporteringen av vårdskador i Sverige. I en studie ...

Skador i vården tillgängliga på OmVård.se

2011-12-12 14:00 CET
Varje år får många patienter skador som borde ha undvikits när de vårdas. Nu kan allmän...