Dokument

2010-11-05 09:09 CET Vårdförbundet Mobil röntgen drivs av röntgensjuksköterskor och innebär att undersökningarna utförs i det egna boendet. Resultaten blir hög kvalitet, ökad trygghet för vårdtagaren och sparade pengar. Mobil röntgen borde användas i alla delar av landet.