Pressmeddelanden

Nytt HPV-vaccin med bredare skydd förväntas bli godkänt i EU

2015-03-27 14:57 CET Sanofi Pasteur MSD AB ​Det nya niovalenta vaccinet mot HPV (humant papillomvirus), Gardasil 9, från Sanofi Pasteur MSD har fått ett positivt omdöme av EU:s medicinska kommitté för humanläkemedel (CHMP) och förväntas därmed bli godkänt i EU inom kort. Vaccinet som skyddar mot nio HPV-typer ger ett bredare skydd än tidigare godkända vacciner vilka skyddar mot två respektive fyra HPV-typer.

Regeringen drar ned, Lions satsar.

2015-02-03 15:00 CET Lions Clubs International Regeringen har beslutat att skära ned på det svenska biståndet till vaccinprogram. Nedskärningen drabbar GAVI*/ Alliance som framgångsrikt vaccinerat 500 miljoner barn sedan starten år 2000 och räddat nästan 6 miljoner liv, skrev i helgen skrev Alf Svensson (KD) och Sofia Damm (KD) i debattartikel. När den svenska regeringen skär ned, gör Lions tvärtom.

2014-12-02 10:00 CET Sanofi Pasteur MSD AB SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, har låtit meddela att de på uppdrag av Sveriges Landsting och Regioner, väljer att teckna avtal med Sanofi Pasteur MSD avseende Gardasil som HPV-vaccin i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Hittills har över 430 000 kvinnor och flickor i Sverige vaccinerats med Gardasil.

Idag pratas det om vårt vaccin på radio

2014-11-11 14:23 CET Scandinavian biopharma I dag kunde man på Ekot höra om vårt arbete att ta fram ett nytt vaccin - ett vaccin som ska kunna användas över hela världen. Det svenska diarrévaccin som är under utveckling har redan testas i en första fas på friska vuxna människor i Sverige. Nu flyttas försöken till Bangladesh. Om försöken går bra kan ett vaccin finnas tillgängligt om cirka fem år.

Ebola: Behandling och vaccin behövs vid frontlinjen

2014-10-24 17:07 CEST Läkare Utan Gränser Vaccin och behandling mot ebola måste så snart som möjligt göras tillgängligt för den hälso- och sjukvårdspersonal som står i frontlinjen i kampen mot sjukdomen. Den uppmaningen kommer nu från Läkare Utan Gränser efter torsdagens högnivåmöte i FN om finansiering och tillgång till ebolavaccin. För att påskynda processen är omfattande investeringar och incitament avgörande.

HPV-vaccin även för pojkar?

2014-10-13 10:01 CEST Örebro universitet Peniscancer är en ovanlig form av cancer men drabbar cirka 150 män i Sverige varje år. Ny Örebroforskning visar att HPV-viruset, som orsakar livmoderhalscancer hos kvinnor, även förekommer i de flesta fall av peniscancer. Flickor vaccineras mot viruset i årskurs 6 och de nya resultaten väcker frågan om också pojkar ska vaccineras.

2014-09-23 08:00 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har sammanställt utfallet av barnvaccinationsprogrammet för 2013. Vaccinationstäckningen är hög, sjukdomskontrollen är god och vaccinerna är säkra, visar den första samlade rapporten om programmen.

Tuberkulosforskare får Fernströmpriset

2014-09-19 08:47 CEST Linköpings universitet (LiU) Forskaren Maria Lerm söker nya vägar att tillverka ett bättre vaccin mot tuberkulos – sjukdomen som skördar två miljoner människoliv årligen. Nu tilldelas hon Fernströmpriset på 100 000 kronor.

2014-09-10 08:39 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Sverige är sedan några år fritt från virussjukdomen blåtunga, efter en omfattande vaccinationskampanj. Ett problem i smittskyddsarbetet är att det idag inte finns något bra test som kan avgöra om en ko har smittats av blåtungevirus eller om hon har vaccinerats mot sjukdomen, men en lösning på problemet kan vara nära. Ett nyutvecklat vaccin från SLU har hittills motsvarat alla krav som ställts.

2014-09-08 10:21 CEST Sanofi Pasteur MSD AB Immunologiskt svar och effektdata från långtidsuppföljningsstudier visar att Gardasil ger ett varaktigt skydd mot HPV 6, 11, 16 och 18.