Pressmeddelanden

2013-10-29 10:23 CET Läkare Utan Gränser Nya satsningar på anpassade och billigare vaccin krävs för att fler barn i fattiga länder ska få heltäckande vaccinationsskydd och därmed ökad chans till överlevnad. Det säger Läkare Utan Gränser inför högnivåmötet om vaccin den 30 oktober som Sveriges regering står värd för.

Isconova förvärvat av amerikanska Novavax

2013-09-30 09:28 CEST Uppsala Innovation Centre (UIC) Isconova var ett av de första bolagen som gick in i UIC och i dag ingår Isconova i UIC Alumni. Bolaget var också det första UIC-bolaget som listades på NASDAQ OMX First North. Nu förvärvas Isconova av det amerikanska vaccinbolaget Novavax Inc.

2013-09-23 08:00 CEST Sida Idag lanseras en ny investeringsfond för global hälsa av finansinstitutet JPMorgan Chase & Co och Bill & Melinda Gates Foundation. Sverige och Sida har varit med och initierat arbetet och går in med 17 procent av fondens kapital i garantier i fonden. Fonden inriktas på att ta fram läkemedel och vaccin för de sjukdomar som i utvecklingsländer skördar flest offer, som kolera och malaria.

2013-09-20 17:05 CEST Sida Major Global Health Financing Announcement from JPMorgan Chase, the Bill & Melinda Gates Foundation and Partners

2013-07-04 10:00 CEST Sida Den humanitära krisen i Syrien och dess grannländer eskalerar mycket fort. Idag har Sida beslutat om sammanlagt 45 miljoner kronor i ytterligare stöd till Svenska Röda Korset och Unicef för deras humanitära insatser i regionen.

2013-06-26 11:25 CEST Uppsala Innovation Centre (UIC) Isconovas patenterade adjuvans Matrix-M skall utvärderas i två projekt som syftar till att ta fram nya mer effektiva vacciner mot influensa. Isconovas del av anslagen för forskningen kommer att bli cirka 5,6 miljoner kronor.

2013-06-14 08:37 CEST Umeå universitet Kulturgeografen Urban Lindgren får Nordeas vetenskapliga pris och ALS-forskaren Stefan Marklund tilldelas Nordeas pris för livsvetenskaplig forskning. Priserna är på 100 000 kronor vardera, och delas ut på Umeå universitets årshögtid den 19 oktober.

2013-06-13 08:32 CEST Serendipity Innovations AB I början av juni behandlades de första valparna av rasen Staffordshire bullterrier i Premunes fältstudie. Behandlingen har varit lyckad och inga sidoeffekter har observerats. Nu skall hundarna följas med regelbundna besök hos Skandinaviens ledande veterinärer inom allergi. Redan inom 12-18 månader väntas de första indikationerna kring behandlingens allergiskyddande effekt kunna presenteras.

Scandinavian Biopharma rapporterar framgångsrika resultat i placebo-kontrollerad Fas I studie av ett drickbart diarrévaccin för resenärer och barn i utvecklingsländer

2013-05-21 08:00 CEST Scandinavian biopharma Turistdiarré är den vanligaste infektionssjukdomen bland resenärer till tropiska länder och orsakas oftast av toxinbildande E. coli bakterier (ETEC). ETEC orsakar även diarré bland barn i utvecklingsländer. Ett nytt drickbart ETEC vaccin har utvecklats i Sverige och en stor Fas I studie av vaccinet har nu framgångsrikt genomförts. Alla fördefinierade mål för studien har uppnåtts och överträffats.

2013-05-15 06:36 CEST Careful Applications Med hjälp av BarnAppen håller du koll på allt som rör ditt barns hälsa. Den har idag tusentals användare och är väldigt enkel att använda. Aftonbladet gav 4 plus och en mängd bloggar berömmer BarnAppen för nyttan och ett enkelt gränssnitt.