Pressmeddelanden

2014-09-23 08:00 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har sammanställt utfallet av barnvaccinationsprogrammet för 2013. Vaccinationstäckningen är hög, sjukdomskontrollen är god och vaccinerna är säkra, visar den första samlade rapporten om programmen.

Tuberkulosforskare får Fernströmpriset

2014-09-19 08:47 CEST Linköpings universitet (LiU) Forskaren Maria Lerm söker nya vägar att tillverka ett bättre vaccin mot tuberkulos – sjukdomen som skördar två miljoner människoliv årligen. Nu tilldelas hon Fernströmpriset på 100 000 kronor.

2014-09-10 08:39 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Sverige är sedan några år fritt från virussjukdomen blåtunga, efter en omfattande vaccinationskampanj. Ett problem i smittskyddsarbetet är att det idag inte finns något bra test som kan avgöra om en ko har smittats av blåtungevirus eller om hon har vaccinerats mot sjukdomen, men en lösning på problemet kan vara nära. Ett nyutvecklat vaccin från SLU har hittills motsvarat alla krav som ställts.

2014-09-08 10:21 CEST Sanofi Pasteur MSD AB Immunologiskt svar och effektdata från långtidsuppföljningsstudier visar att Gardasil ger ett varaktigt skydd mot HPV 6, 11, 16 och 18.

2014-08-14 14:27 CEST Femklövern i Skåne Säsongsinfluensan leder ofta till en ökad sjuklighet och överdödlighet bland äldre och antalet i riskgrupper som vaccinerar sig i Skåne är lågt. Därför beslutade Närsjukvårdsberedningen på onsdagen att anslå en halv miljon för ett personligt utskick till alla de 240000 skåningar som är över 65 år. Vaccinet ges kostnadsfritt till alla som är över 65 år eller tillhör någon av de andra riskgrupperna.

Svenskt diarrévaccin får 4,5 miljoner kronor i finansiering från Vinnova

2014-06-23 15:36 CEST Scandinavian biopharma Scandinavian Biopharma via dotterbolaget ETVAX får 4,5 miljoner kronor i finansiering från Vinnova för sitt projekt ”Etvax® - Ett diarrévaccin både för barn i tredje världen och för turister”.

2014-06-12 14:28 CEST Bokavård.se Är du en av de lyckliga som väljer fotbolls-VM i Brasilien framför midsommar i Sverige? Här kommer några tips på vägen för att du ska hålla dig frisk, och slippa följa matcherna via tv-skärmarna på det lokala sjukhuset.

2014-05-15 14:23 CEST Scandinavian biopharma 2013 blev ännu ett bra år med fortsatt kraftig tillväxt för Scandinavian Biopharma. Omsättningstillväxten landade på 78% under 2013 då intäkterna för gruppen ökade från 16,5 MSEK 2012 till 29,4 MSEK 2013. Distributionsverksamheten var koncernens tillväxtmotor under 2013 och svarade för hela 24 MSEK i omsättning vilket motsvarar 71% i tillväxt jämfört med året innan.

2014-05-09 11:14 CEST Sanofi Pasteur MSD AB Idag meddelar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att bältrosvaccinet Zostavax inte längre ska ingå i läkemedelsförmånen. Beslutet träder dock först i kraft om sex månader eftersom TLV vill underlätta för landstingen att möjliggöra ordnat införande av vaccinet.

2013-12-23 09:28 CET Scandinavian biopharma The international global health nonprofit organization PATH and Scandinavian Biopharma have agreed to continue their collaboration to develop a novel vaccine candidate against diarrhea caused by ETEC. Impressive results obtained in a recently conducted clinical Phase I study triggered this decision. PATH supports the project by providing expertise, know-how, and financial resources.