Pressmeddelanden

2014-09-08 10:21 CEST Sanofi Pasteur MSD AB Immunologiskt svar och effektdata från långtidsuppföljningsstudier visar att Gardasil ger ett varaktigt skydd mot HPV 6, 11, 16 och 18.

2014-08-14 14:27 CEST Femklövern i Skåne Säsongsinfluensan leder ofta till en ökad sjuklighet och överdödlighet bland äldre och antalet i riskgrupper som vaccinerar sig i Skåne är lågt. Därför beslutade Närsjukvårdsberedningen på onsdagen att anslå en halv miljon för ett personligt utskick till alla de 240000 skåningar som är över 65 år. Vaccinet ges kostnadsfritt till alla som är över 65 år eller tillhör någon av de andra riskgrupperna.

Svenskt diarrévaccin får 4,5 miljoner kronor i finansiering från Vinnova

2014-06-23 15:36 CEST Scandinavian biopharma Scandinavian Biopharma via dotterbolaget ETVAX får 4,5 miljoner kronor i finansiering från Vinnova för sitt projekt ”Etvax® - Ett diarrévaccin både för barn i tredje världen och för turister”.

2014-06-12 14:28 CEST Bokavård.se Är du en av de lyckliga som väljer fotbolls-VM i Brasilien framför midsommar i Sverige? Här kommer några tips på vägen för att du ska hålla dig frisk, och slippa följa matcherna via tv-skärmarna på det lokala sjukhuset.

2014-05-15 14:23 CEST Scandinavian biopharma 2013 blev ännu ett bra år med fortsatt kraftig tillväxt för Scandinavian Biopharma. Omsättningstillväxten landade på 78% under 2013 då intäkterna för gruppen ökade från 16,5 MSEK 2012 till 29,4 MSEK 2013. Distributionsverksamheten var koncernens tillväxtmotor under 2013 och svarade för hela 24 MSEK i omsättning vilket motsvarar 71% i tillväxt jämfört med året innan.

2014-05-09 11:14 CEST Sanofi Pasteur MSD AB Idag meddelar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) att bältrosvaccinet Zostavax inte längre ska ingå i läkemedelsförmånen. Beslutet träder dock först i kraft om sex månader eftersom TLV vill underlätta för landstingen att möjliggöra ordnat införande av vaccinet.

2013-12-23 09:28 CET Scandinavian biopharma The international global health nonprofit organization PATH and Scandinavian Biopharma have agreed to continue their collaboration to develop a novel vaccine candidate against diarrhea caused by ETEC. Impressive results obtained in a recently conducted clinical Phase I study triggered this decision. PATH supports the project by providing expertise, know-how, and financial resources.

Förbered dig inför sista minuten-resan

2013-12-02 08:02 CET GSK Vaccination mot hepatit A och B är populärt bland svenskar. Men bara 47 procent tar alla de tre sprutor som behövs för fullgott skydd, med ökad smittorisk som följd. Den vanligaste orsaken är att resenärerna uppsöker sin vaccinatör för sent inpå avfärd.

2013-10-29 10:23 CET Läkare Utan Gränser Nya satsningar på anpassade och billigare vaccin krävs för att fler barn i fattiga länder ska få heltäckande vaccinationsskydd och därmed ökad chans till överlevnad. Det säger Läkare Utan Gränser inför högnivåmötet om vaccin den 30 oktober som Sveriges regering står värd för.

Isconova förvärvat av amerikanska Novavax

2013-09-30 09:28 CEST Uppsala Innovation Centre (UIC) Isconova var ett av de första bolagen som gick in i UIC och i dag ingår Isconova i UIC Alumni. Bolaget var också det första UIC-bolaget som listades på NASDAQ OMX First North. Nu förvärvas Isconova av det amerikanska vaccinbolaget Novavax Inc.