Pressmeddelanden

Scandinavian Biopharma rapporterar framgångsrika resultat i placebo-kontrollerad Fas I studie av ett drickbart diarrévaccin för resenärer och barn i utvecklingsländer

2013-05-21 08:00 CEST Scandinavian biopharma Turistdiarré är den vanligaste infektionssjukdomen bland resenärer till tropiska länder och orsakas oftast av toxinbildande E. coli bakterier (ETEC). ETEC orsakar även diarré bland barn i utvecklingsländer. Ett nytt drickbart ETEC vaccin har utvecklats i Sverige och en stor Fas I studie av vaccinet har nu framgångsrikt genomförts. Alla fördefinierade mål för studien har uppnåtts och överträffats.

2013-05-15 06:36 CEST Careful Applications Med hjälp av BarnAppen håller du koll på allt som rör ditt barns hälsa. Den har idag tusentals användare och är väldigt enkel att använda. Aftonbladet gav 4 plus och en mängd bloggar berömmer BarnAppen för nyttan och ett enkelt gränssnitt.

2013-05-13 10:21 CEST Serendipity Innovations AB Den 6 maj publicerades ”Pacifier Cleaning Practices and Risk of Allergy Development” i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics, med två av forskarna bakom Premune, Agnes Wold och Ingegerd Adlerberth, bland upphovspersonerna. Fynden har mött stort internationellt intresse och var under måndagen den mest mailade artikeln på New York Times.

GSK och Save the Children i unikt samarbete för att rädda livet på en miljon barn

2013-05-10 06:30 CEST GSK Ett ambitiöst samarbete i syfte att rädda livet på en miljon av världens fattigaste barn lanseras i dag av GlaxoSmithKline och Save the Children, där svenska Rädda Barnen ingår. Samarbetet är unikt sett till formerna, som går bortom rent bidragsgivande. Huvudsyftet är i stället att dela med sig av kunskap och resurser för att tackla några av de främsta orsakerna till barnadödlighet.

2013-05-07 10:21 CEST Örebro universitet Över 200 svenska barn och ungdomar har drabbats av narkolepsi efter att ha vaccinerats mot svininfluensa. Örebroforskare har fått 240 000 kronor från Nyckelfonden för att undersöka deras situation och hur den påverkar vår tilltro till sjukvården.

2013-04-18 14:44 CEST Chalmers Innovation

2013-03-28 10:36 CET Chalmers Innovation

2013-03-28 10:32 CET Chalmers Innovation

2013-03-27 17:31 CET Chalmers Innovation

2013-03-25 11:44 CET Läkemedelsverket - Medical Products Agency Läkemedelsverket presenterar resultaten från en omfattande registeruppföljning som genomförts i sju landsting/vårdregioner i Sverige under 2012-2013.