Pressmeddelanden

ATOP (Automatic Turn Off Pump) - a new energy saving system

2011-11-29 13:01 CET
Vaculex have recently designed a new system to decrease the energy consumption from the...

Vaculex ParceLift förbättrar ergonomin och effektiviteten hos Engelsk distributionscentral

Vaculex ParceLift förbättrar ergonomin och effektiviteten hos Engelsk distributionscentral

2011-09-13 11:14 CEST
Hantering av löst lastat gods inuti en lastbil eller container skapar många problematis...

Rapport visar att lyfthjälpmedel motverkar förslitningsskador i Logistikbranschen

Rapport visar att lyfthjälpmedel motverkar förslitningsskador i Logistikbranschen

2011-09-13 10:09 CEST
Inom logistikbranschen är det vanligt med manuell hantering av paket. Manuell hantering...

Vaculex is going to attend Inter Airport Europe 2011

2011-05-25 15:32 CEST
Vaculex is going to attend Inter Airport Europe 2011. Inter airport Europe has been the...

Vaculex offers airport baggage handling using lifting equipment.

Vaculex offers airport baggage handling using lifting equipment.

2009-10-29 12:20 CET
Vaculex offers airport baggage handling using lifting equipment based on vacuum technol...