Pressmeddelanden

Vattnet som förstör både vägar och miljö

2018-06-05 10:52 CEST
Att snabbt få bort vatten från vägytan efter nederbörd är viktigt för trafiksäkerheten....

Svevia tar över vägunderhållet i Söderköping

Svevia tar över vägunderhållet i Söderköping

2018-05-23 10:06 CEST
Driftområdet består av totalt 1073 kilometer väg varav 176 kilometer grusväg. Kontrakte...

Svevia fortsätter ta hand om vägarna i Järna

Svevia fortsätter ta hand om vägarna i Järna

2018-05-16 08:18 CEST
Driftområde Järna består totalt av 347 kilometer väg. Trafikrytmen i området präglas fr...

Svevia sköter vägunderhållet i Tierp

Svevia sköter vägunderhållet i Tierp

2018-05-09 08:26 CEST
Uppdraget handlar i huvudsak om att göra vägarna säkra och framkomliga. För att kunna g...

Kommunerna som satsar mest och minst på vägar

Kommunerna som satsar mest och minst på vägar

2018-04-25 13:05 CEST
Det är stor skillnad på hur mycket kommunerna satsar på vägunderhåll. Leksand satsar me...

Svevia gör vägarna bättre i Västerbotten

Svevia gör vägarna bättre i Västerbotten

2018-04-25 07:41 CEST
På uppdrag av Trafikverket ska Svevia under årets sommarsäsong åtgärda åtta nya vägsträ...

Bättre standard mellan Bräcke och Albacken

Bättre standard mellan Bräcke och Albacken

2018-04-19 07:23 CEST
​Grusvägen mellan Bräcke och Albacken som är sliten och har dålig bärighet ska rustas u...

Miljarder att spara på digitalisering av vägunderhåll

Miljarder att spara på digitalisering av vägunderhåll

2018-04-11 07:36 CEST
I ett digitalt innovationsprojekt utvecklar Svevia en lösning som helt kan förändra f...

Svevia tar hand om vägarna i Eksjö

Svevia tar hand om vägarna i Eksjö

2018-04-09 13:36 CEST
Trafikverkets driftområde Eksjö består av 1140 kilometer väg, varav 830 kilometer är gr...

Svevia behåller vägunderhållet i Hallsberg

Svevia behåller vägunderhållet i Hallsberg

2018-03-28 11:58 CEST
​Svevia fortsätter sköta vägunderhåller inom driftområde Hallsberg, som sträcker sig fr...