Pressmeddelanden

Pressinbjudan: Lösningar för klimatsmarta godstransporter

2015-10-28 17:20 CET
Samarbetsprojektet Klimatneutrala godstransporter på väg, (KNEG) lanserar rapporten ”Fo...

Veidekke bygger för en förbättrad trafiksäkerhet i Uppsala

Veidekke bygger för en förbättrad trafiksäkerhet i Uppsala

2015-10-15 07:00 CEST
Uppsala kommun har beslutat att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten på s...

Ny karta visar pågående vägarbeten

Ny karta visar pågående vägarbeten

2015-09-10 07:30 CEST
Nu blir det lättare att hålla koll på vägarbeten i Linköping. Kommunens nya webbaserade...

Höga halter av partiklar i luften när sanden tas bort

2015-03-13 10:36 CET
Nu har sandupptagningen påbörjats i staden. Det innebär att halterna av partiklar tillf...

Skanska bygger vägar i Bømlo, Norge, för cirka 324 miljoner kronor

2014-10-28 08:48 CET
Skanskas helägda dotterbolag Vassbakk & Stol har skrivit kontrakt med Norska vägver...

Hög tid att söka tillstånd för virke vid allmänna vägar

Hög tid att söka tillstånd för virke vid allmänna vägar

2014-10-15 07:00 CEST
Varje år placeras hundratusentals vältor med virke och skogsbränsle längs allmänna väga...

Litet åkeri är bäst i Småland och tog hem Årets Lyft

Litet åkeri är bäst i Småland och tog hem Årets Lyft

2014-09-22 15:30 CEST
Det blev Evald Karlssons åkeri med säte i Oskarshamn som tog hem transport- och miljöpr...

Strandpromenaden fortsatt följetong - nu stäms Markbygg

Strandpromenaden fortsatt följetong - nu stäms Markbygg

2014-05-26 09:44 CEST
Vid besiktning av Strandpromenaden förra året uppmärksammades flera skador vilket gjord...

Gamla vägar ska bli som nya

Gamla vägar ska bli som nya

2014-05-21 13:03 CEST
En högre ambitionsnivå med större investeringar ska minska det eftersatta gatuunderhåll...

Ökad tydlighet i nytt infrastrukturinvesteringsbeslut

Ökad tydlighet i nytt infrastrukturinvesteringsbeslut

2014-03-06 13:54 CET
Från och med 2014 har Regionförbundet Örebro infört ett nytt sätt att fatta beslut om i...