Pressmeddelanden

Timbro utser nya programansvariga

Timbro utser nya programansvariga

2019-08-14 14:30 CEST
Nya politiska idéer krävs för att lösa problemen på svensk arbetsmarknad och inom välfä...

Ny rapport: Högre tillgänglighet och kortare köer med nederländsk vårdmodell

Ny rapport: Högre tillgänglighet och kortare köer med nederländsk vårdmodell

2019-06-13 06:45 CEST
I takt med att Sveriges befolkning blir allt äldre växer efterfrågan på välfärd. För at...

Kortare föräldraledighet lösning på personalbristen i välfärden

2019-04-08 10:08 CEST
Sveriges långa föräldraledighet förvärrar personalbristen i välfärden. En halvering av ...

Ålderskris i välfärden - Timbro och ECEPR lanserar ny rapportserie med internationella lärdomar

Ålderskris i välfärden - Timbro och ECEPR lanserar ny rapportserie med internationella lärdomar

2019-03-25 07:48 CET
Sveriges befolkning blir allt äldre. För att ha råd att möta den snabbt växande efterfr...

Nytt projekt ska undersöka hur jämlik vården är för hemlösa kvinnor

Nytt projekt ska undersöka hur jämlik vården är för hemlösa kvinnor

2019-03-05 09:10 CET
Sverige har länge setts som ett föredöme vad gäller välfärd. Men numera är tillgången p...

Offentlig Chef 2019

Offentlig Chef 2019

2018-11-19 08:15 CET
​Programmet för Offentlig Chef 2019 – Sveriges största mötesplats för chefer i offentli...

Aktuellt kl 21.30 ikväll – Behöver vi ställa om vårt sätt att leva? Möt Roxendals i Stjärnsund och Omställningsnätverkets Pella Larsdotter Thiel

Aktuellt kl 21.30 ikväll – Behöver vi ställa om vårt sätt att leva? Möt Roxendals i Stjärnsund och Omställningsnätverkets Pella Larsdotter Thiel

2018-11-08 19:11 CET
Omställningsrörelsen uppstod ur en frustration om att politiker och andra makthavare in...

Ny forskning visar att fattigdomen ökar i Sverige

Ny forskning visar att fattigdomen ökar i Sverige

2018-10-17 16:19 CEST
Välfärdssamhället är något som många av oss numera tar för givet. Men idag finns en utb...

Ny studie ska undersöka risker och fördelar med våtmarker i städer

Ny studie ska undersöka risker och fördelar med våtmarker i städer

2018-10-10 16:44 CEST
En stadsnära natur och våtmarker är viktigt när vi planerar dagens hållbara städer och ...

Vård Sverige(alla landsting/regioner) är uppenbart ett hot emot svenska folkets liv, hälsa och framtida livskvalitet

2018-08-31 09:11 CEST
Öppet brev har skickats till statsminister Stefan Löfvén och minister Annika Strandhäll...