Nyheter

2011-08-25 10:36 CEST Sveriges Kommuner och Landsting En kartläggning visar att antalet aktiva vänortssamarbeten minskar men att de som pågår har ett ökat fokus på tillväxt- och verksamhetsutveckling. Trenden för aktiva vänortssamarbeten går mot ett ökat intresse för EU och områden som rör tillväxt och verksamhetsutveckling.