Nyheter

Vänortssamarbeten fokuserar på tillväxt

2011-08-25 10:36 CEST

En kartläggning visar att antalet aktiva vänortssamarbeten minskar men att de som pågår...