Pressmeddelanden

Unik svensk studie av skolprogram visar på positiva effekter

Unik svensk studie av skolprogram visar på positiva effekter

2018-03-27 13:00 CEST
Prata Om Alkohols metodmaterial anpassat för skolan utvärderat i treårig vetenskaplig s...

”Vi kommer att fortsätta arbetet med värdegrundsfrågor tillsammans med vår personal”

2018-02-14 14:44 CET
Skolinspektionens bedömning är att det finns brister i värdegrundsarbetet på Dragonskol...

Mediebolag antar FN:s världsmål som värdegrund

Mediebolag antar FN:s världsmål som värdegrund

2018-02-12 14:09 CET
Boken "Repaint the Future" som perspektiverar FN:s 17 världsmål antas som bolaget Bambw...

LSS - Bemötande centralt för kvalitet i omsorgen

LSS - Bemötande centralt för kvalitet i omsorgen

2018-01-23 15:09 CET
Lag om stöd och service åt personer med vissa funktionshinder, LSS, har en värdegrund s...

Framgångsrik svenska uppmärksammad i Portugisisk media

Framgångsrik svenska uppmärksammad i Portugisisk media

2018-01-03 10:25 CET
Kinga Lundblad är svenskan som sadlade om från sin karriär som kemist till att satsa på...

Granen Fastighetsutveckling blir Arwidsro

2017-11-09 07:02 CET
​Granen Fastighetsutveckling har under 2017 genomfört förändringar i fastighetsbestånde...

Business Sweden och Great Place to Work konfererar med Leventa

Business Sweden och Great Place to Work konfererar med Leventa

2017-10-19 08:30 CEST
Leventa är stolta över att få leverera konferensarrangemang i Portugal till två för Sve...

Statsbidrag till aktiviteter för asylsökande i Sunne

Statsbidrag till aktiviteter för asylsökande i Sunne

2017-07-20 10:40 CEST
​Svenska kyrkan får 379 600 kronor i statsbidrag för att arrangera aktiviteter för 220 ...

Höör går före i HBTQ-arbetet

Höör går före i HBTQ-arbetet

2017-05-23 07:30 CEST
Homosexuella, bisexuella och transpersoner drabbas fortfarande av diskriminering och an...