Bilder

Eva Bergh Miljöstrateg Upplands Väsby kommun

2013-06-26 23:05 CEST Upplands Väsby kommun Eva Bergh Miljöstrateg Upplands Väsby kommun Utsedd till årets miljöbästa kommun 2013

Väsbys nya Elbil på plats

2013-04-10 06:36 CEST Upplands Väsby kommun Eva Berg, miljöstrateg poserar med den nya bilen.

Nya elbilen i Väsby

2013-04-10 06:36 CEST Upplands Väsby kommun Eva Berg, miljöstrateg poserar med den nya elbilen

Nya elbilen i Väsby

2013-04-10 06:36 CEST Upplands Väsby kommun Eva Bergh, miljöstrateg poserar med den nya elbilen.

Kontraktsskrivandet mellan Bo i Väsby och Prime Living om 54 nya studentbostäder 2013

2013-03-20 07:54 CET Upplands Väsby kommun Från vänster: Ola Wengberg VD för Prime Living, Jan Holmberg styrelseordförande i Bo i Väsby AB samt Peter Andersson, VD för Bo i Väsby AB Foto Johannes Wikman

Gruppbild vid avtalandet om 54 nya studentbostäder till Väsby 2013

2013-03-20 07:54 CET Upplands Väsby kommun Från vänster: Björn Eklundh-Kommundirektör i Upplands Väsby kommun, Lars Valtersson-Gruppledare för Miljöpartiet i Väsby, Per Erik Kanström-Kommunstyrelsens ordf, Ola Wengberg-VD för Prime living, Jan Holmberg, Styrelseordförande i Bo i Väsby AB samt Peter Andersson, VD i Bo i Väsby AB. Foto Johannes Wikman

Väsby Labs Flygfoto

2013-02-08 22:55 CET Upplands Väsby kommun I tältet på torget kunde både unga och gamla bygga modeller på ett stort flygfoto hur de tyckte att det framtida Väsby skulle utformas.

Messingen Väsby II

2013-02-08 22:21 CET Upplands Väsby kommun På den gamla industritomten vid stationen byggdes 2009-2011 multihuset Messingen med 2 gymnasieskolor, musikskola, bibliotek, idrottslokaler och allmän yta för cafe och ett litet inomhustorg. Huset tilldelades 2012 Stora Samhällsbyggarpriset. Huset ridades av White arkitekter, byggdes av PEAB och ägs av Hemsö. Kommunen hyr fastigheten.

Messingen Väsby

2013-02-08 22:17 CET Upplands Väsby kommun På den gamla industritomten vid stationen byggdes 2009-2011 multihuset Messingen med 2 gymnasieskolor, musikskola, bibliotek, idrottslokaler och allmän yta för cafe och ett litet inomhustorg. Huset tilldelades 2012 Stora Samhällsbyggarpriset. Huset är ritat av White arkitekter, byggt av PEAB och ägs av Hemsö. Kommunen hyr fastigheten.

Väsby Labs dialogyta om belysning och hur man kan bygga på Torget i Väsby.

2012-12-14 09:35 CET Upplands Väsby kommun I vinter spolas en ny isbana för de boende i Väsby. Den nya isytan samspelar och ingår i den dialog om belysning samt vad och hur man kan bygga på torget i framtiden. Synpunkter och medskick kan lämnas på plats eller på webbplatsen www.vasbylabs.se På torget finns också eremitkojan som är uppvärmd och kan bokas via Scandic i Väsby för den som vill testa ett nytt boende.