Pressmeddelanden

En ansökan för friskt och levande vatten i Västerås

2015-04-17 09:05 CEST
Västerås stad och Mälarenergi har skickat in en ansökan om EU-bidrag för åtgärder som s...

Forskningsfartyget R/V Sunbeam undersöker Västeråsfjärdens sediment

Forskningsfartyget R/V Sunbeam undersöker Västeråsfjärdens sediment

2012-05-24 09:26 CEST
Forskningsfartyget R/V Sunbeam undersöker Västeråsfjärdens bottensediment den 29-31 maj.