Pressmeddelanden

Ramböll och Liljewall arkitekter tog hem projekttävling om Västhamnens utbyggnad

Ramböll och Liljewall arkitekter tog hem projekttävling om Västhamnens utbyggnad

2012-05-30 15:22 CEST
Helsingborgs hamn står inför stora förändringar. Stads-utveckling finns högt på agendan...