Pressmeddelanden

Låg hyreshöjning i Tanum

2016-02-10 13:15 CET
Det blir en förhållandevis låg hyreshöjning för hyresgästerna hos Tanums Bostäder. Det ...

PRESSKONFERENS Oro inför ägarbyte

2016-02-10 10:38 CET
Vad händer med hyran? Får vi bo kvar? Vart ska man felanmäla? Frågorna från de boen...

Centrumbostäder begär höjda hyror

2016-02-10 06:00 CET
Centrumbostäder i Skara AB vill höja hyran för sina hyresgäster med 14 kronor per kvadr...

Nu stärker vi Västra Götalandsregionens förmåga att hantera flyktingsituationen

2016-02-09 11:05 CET
Västra Götalandsregionen har tilldelats ett tillfälligt statsbidrag på 231 miljoner kro...

Treårigt avtal om hyror i Vänersborg

2016-02-09 10:41 CET
Förhandlingen mellan Hyresgästföreningen och allmännyttiga Vänersborgsbostäder slutade ...

Uddevallahem vill höja hyran

2016-02-05 12:29 CET
Stiftelsen Uddevallahem, det kommunala bostadsbolaget i Uddevalla, vill höja hyran med ...

Pizzaindex 2015 - så har pizzapriserna förändrats i Göteborg

Pizzaindex 2015 - så har pizzapriserna förändrats i Göteborg

2016-02-01 09:00 CET
Nu är det återigen dags för OnlinePizza att släppa sin årliga undersökning kring svensk...

Pizzaindex 2015 - så har pizzapriserna förändrats i Borås

Pizzaindex 2015 - så har pizzapriserna förändrats i Borås

2016-02-01 09:00 CET
Nu är det återigen dags för OnlinePizza att släppa sin årliga undersökning kring svensk...

1,5 miljoner till pilotprojekt kultur för barn och unga kopplat till Landsskapskonventionen

1,5 miljoner till pilotprojekt kultur för barn och unga kopplat till Landsskapskonventionen

2016-02-01 06:30 CET
Kulturnämnden i Västra Götaland gav i höstas Kultur i Väst i uppdrag att utlysa möjligh...

Bengtsforshus kräver höjd hyra

2016-02-01 06:00 CET
Kommunägda Bengtsforshus vill förhandla om 2016 års hyror. I det yrkande som skickats t...