Pressmeddelanden

Stora skillnader på taxor och avgifter i Göteborgsregionen

2015-11-25 09:30 CET Hyresgästföreningen Region västra Sverige Det är inte bara en havsfjord som skiljer Tjörn från Stenungsund. Prisskillnaderna för vad en hyresgäst betalar för värme, el, sophantering och vatten/avlopp skiljer sig stort mellan de två grannkommunerna.

2015-11-25 09:01 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Tanums kommun har Sveriges dyraste taxor. Det visar Nils Holgersson-undersökningens slutrapport. Munkedals kommun är tredje dyrast även i år. Hyresgästföreningen är kritisk eftersom dyra taxor ökar kostnaderna för hyresgästerna.

2015-11-25 09:01 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Årets Nils Holgersson-undersökning visar att Skövde inte längre är den andra billigaste kommunen i Sverige vad gäller taxor och avgifter. Kommunen tappar fem placeringar och är nu sjunde billigast. Hyresgästföreningen är oroliga för de höjda taxorna som leder till att kommunen blir dyrare att bo i.

2015-11-24 14:13 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Marks Bostads AB vill höja hyran för sina hyresgäster med 1,54 procent från och med den 1 januari 2016 och hänvisar till ökade kostnader. Hyresgästföreningen kan konstatera att yrkandet är lägre än förra året men ändå högt med tanke på det ekonomiskt goda läget med låga räntor och låg inflation.

Hyresgästföreningen avbryter lokala förhandlingar

2015-11-23 12:30 CET Hyresgästföreningen Region västra Sverige Hyresgästföreningen har i dag valt att avbryta de lokala förhandlingarna med kommunägda Familjebostäder i Göteborg. I stället blir det nu Hyresmarknadskommittén i Stockholm som får avgöra hyresnivån för nästa år.

2015-11-19 14:00 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg En mindre uppmärksammad fråga under Folkpartiets landsmöte i helgen är att partiet ska ta ställning till partiledaren Jan Björklunds förslag att införa marknadshyror för nybyggda hyresrätter. Förslaget förväntas leda till högre hyror och kritiseras därför av Hyresgästföreningen BohusÄlvsborg-Skaraborg som uppmanar partiet att tänka om.

2015-11-19 11:11 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Stubo AB, det kommunala bostadsbolaget i Ulricehamn, vill höja hyran med 1,89 procent från och med den 1 april 2016. Bolaget hänvisar i sitt yrkande till allmänna kostnadsökningar. Hyresgästföreningens förhandlare anser att STUBO är ett bolag med bra ekonomi som har goda ekonomiska förutsättningar med låga räntor och låg inflation, vilket måste få komma hyresgästerna till del.

2015-11-19 09:36 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg AB Bostäder, det allmännyttiga bostadsbolaget i Lidköping, vill höja hyran med 1,5 procent från och med den 1 januari 2016. Bolaget hänvisar till allmän kostnadsutveckling. Hyresgästföreningens förhandlare anser att det är högt med tanke på det ekonomiska läget.

2015-11-10 15:45 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Det kommunala bostadsföretaget Valbohem i Färgelanda vill höja hyrorna med 1,7 procent från och med den 1 januari 2016. Bolaget motiverar sitt krav med hänvisning till allmänna kostnadsökningar.

2015-11-10 06:00 CET Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg Allmännyttiga GöteneBostäder har lämnat in ett yrkande om att få höja hyran nästa år. Bolaget vill höja hyran med 2,2 procent från och med 1 januari 2016. Hyresgästföreningen anser att det är ett högt krav med tanke på det förmånliga ekonomiska läget för bostadsbolagen.