Pressmeddelanden

Unga hantverkare från länet är med och delar på miljonbelopp

2020-07-06 12:31 CEST
Vid årets stipendieutdelning från Fabrikör J.L. Eklunds hantverksstiftelse får 50 unga ...

Oroväckande låg tillgänglighet till BUP kräver handling

Oroväckande låg tillgänglighet till BUP kräver handling

2020-06-23 08:30 CEST
GrönBlå Samverkan har fått kännedom om att det, trots återkommande ekonomiska tillskott...

Fortsatt försvagad konjunktur bland småföretagen i Göteborgsregionen

Fortsatt försvagad konjunktur bland småföretagen i Göteborgsregionen

2020-06-10 10:00 CEST
Konjunkturen för länets småföretag har försvagats under det senaste året. I Göteborgsre...

Fortsatt ekonomiskt stöd till Dansakademin

Fortsatt ekonomiskt stöd till Dansakademin

2020-06-09 09:00 CEST
​Dansakademin har efter ett lyckat pilotår beviljats ett treårigt stöd från Kulturrådet...

Nu permanentas pilotprojektet Ungas Psykiska Hälsa

Nu permanentas pilotprojektet Ungas Psykiska Hälsa

2020-05-14 15:50 CEST
Efter mycket goda utvärderingsresultat beslutade idag psykiatriberedningen att gå vidar...

Regionteater Väst digitaliserar vårens urpremiärer till följd av Covid-19

Regionteater Väst digitaliserar vårens urpremiärer till följd av Covid-19

2020-05-11 12:00 CEST
I tider då många föreställningar ställts in till följd av det rådande samhällsläget väl...

Göteborgs Symfoniker och Regionteater Västs samarbete får urpremiär online

Göteborgs Symfoniker och Regionteater Västs samarbete får urpremiär online

2020-03-23 13:34 CET
​En helt ny dans- och musikföreställning i ett kreativt samarbete mellan Göteborgs Symf...

Rekordlåg kostnad för bemanningspersonal

Rekordlåg kostnad för bemanningspersonal

2020-03-04 16:30 CET
Västra Götalandsregionen är en av de regioner som minskade kostnaderna för inhyrd perso...

AB Bostäder i Borås, Toarpshus och Fristadbostäder höjer hyrorna

2020-03-02 12:00 CET
Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de tre bostadsbolagen är nu klara. Hyres...

Sandhultsbostäders nya hyror klara

2020-02-28 15:50 CET
Sandhultsbostäder höjer hyrorna för 217 hushåll den första april. Förhandlingen med Hyr...