Nyheter

2014-09-12 14:40 CEST Vägvalet Det blev en stundtals mycket het debatt. – Det handlar bara om att ta in pengar från staten, sa säger Theo Papaioannou från Vägvalet, som är mycket kritisk till Västlänken och det Västsvenska paketet där trängselskatten ingår. Det jag vänder mig mot är att det kommer nya uppgifter hela tiden om kostnaderna. Just nu kommer det nya kostnader hela tiden, sa Theo Papaioannou.

2014-09-10 09:00 CEST Vägvalet Vi vill avskaffa stadsdelsnämnderna, låta äldre själva välja vårdgivare och införa en central skolnämnd. Tre beslut som relativt snabbt skulle ge positiva resultat för invånarna, skriver Vägvalet. Göteborg rasar i ranking – varje år. Skolan och företagsklimatet är i botten och förtroendet för lokala politiker är enligt en ny undersökning det lägsta på 16 år.

2014-09-10 08:00 CEST Vägvalet När näringslivets ledande företrädare ger sig in i den politiska debatten om Västsvenska paketet och Västlänken kan man kräva att man har gjort sin läxa och har korrekta bakgrundsfakta. Så är tyvärr inte fallet, skriver Theo Papaioannou och Tom Heyman (VV).

2014-09-09 22:01 CEST Vägvalet Redan före folkomröstningen på söndag tvistar politikerna om dess resultat. – Hur gör ni om det blir ett nej? Höjer ni skatten då? Det har ni inte aviserat. Hur kan vi fara med osanning när vi säger vad vi ska göra vid ett nej? Vi bantar ner paketet. Säg istället att det kommer en skattehöjning, men det vågar ni inte, sa Theo Papaioannou.

Debatt om hur ska trafiken funka i regionen?

2014-09-09 21:41 CEST Vägvalet Lyssna på Theo Papaioannou i debatt om trafikpolitiken. Hur mycket biltrafik ska finnas i centrala Göteborg? Varför får inte kranskommuners medborgare rösta i folkomröstningen om trängselskatt? Kan partierna tänka sig att ompröva Västsvenska paketet?

2014-09-09 09:23 CEST Vägvalet Enligt den prognos som gjordes våren 2013 och som lämnades in som underlag till regeringen och lokala politiker inför beslutet om det västsvenska paketet kommer 3 300 fler bilister per dag ta tåget om Västlänken byggs. Det motsvarar inte ens en procent av bilresorna år 2030, som då beräknas uppgå till 500 000 per dygn.

2014-09-08 21:52 CEST Vägvalet Vägvalet grundades som parti i Göteborg 2010. Vår politik går ut på att ta ansvar. Medborgarnas skattepengar ska inte gå till vidlyftiga politiska projekt eller försvinna in i otydliga organisationer. För detta arbete fick vi ett erkännande av Göteborgs stads granskningskommission som granskade skandalerna och oegentligheterna i Göteborg.

2014-09-08 11:23 CEST Vägvalet Vid en brandkatastrof eller tågolycka i den planerade jättetunneln varnar räddningstjänsten för att en räddningsinsats kan fördröjas och ta 45 min att påbörja. Allt för att evakueringstunneln som tidigare planerats lyfts bort av Trafikverket. - Vi känner oss inte trygga med att Västlänken inte har en hel parallell evakueringstunnel, säger Lars Klevensparr, förbundsdirektör för Räddningstjänsten.

2014-09-07 09:00 CEST Vägvalet Protesterna lyfte fram det lokala partiet Vägvalet som fick fem mandat i valet 2010. Partiledaren, Theo Papaioannou, tror på ett nej. - Vi vill ha ett nej till trängselskatterna och på så sätt strypa finansieringen och tvinga fram en omförhandling. Den stora posten är Västlänken med luddiga kostnadsberäkningar.

2014-09-06 10:27 CEST Vägvalet I går skrev GT om hur regiondirektören för Trafikverket, Håkan Wennerström, ville offentliggöra kostnaderna för Västlänken. Men projektchefen Bo Larson sa nej. Nu hänvisar myndigheten till beslut om att kalkylen ej får lämnas ut. -Vi har nu ett myndighetsbeslut från Trafikverkets jurister på att det inte ska lämnas ut. Det togs för kanske en vecka sedan, säger Åke Wessman, informationsansvarig.