Pressmeddelanden

2015-06-25 13:00 CEST Växjö kommun ​Växjö och Trelleborgs kommuner har båda, var för sig, ansökt hos regeringen om att få ansvara för samtliga arbetsmarknadspolitiska insatser i kommunen. Båda fick nej och därför lämnar man nu in en gemensam skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet där man fastslår sitt intresse för medverkan i den fortsatta utvecklingen av arbetsmarknadspolitikens organisering.

2015-06-25 11:03 CEST Växjö kommun Kommunstyrelsen i Växjö föreslås säga ja till att stödja projektet Regionalt resurscentrum för media, under förutsättning att Region Kronoberg och övriga kommuner i länet också går in med pengar. För Växjö kommuns del handlar det om totalt 1 080 000 kronor under tre år.

Kronfönsters ägare årets företagare 2015

2015-06-25 09:59 CEST Kronfönster AB Kronfönsters grundare och ägare Carl-Gustaf Svensson har utsetts som årets företagare i Växjö kommun där Kronfönsters startade och har sitt huvudkontor. Det var en rörd och glad Carl-Gustaf som mottog priset av Företagarna.

Gröna Växjö kommer till Almedalen

2015-06-23 08:36 CEST Växjö kommun I år kommer Växjö kommun till Almedalen. Kunskap om trä, vatten och klimat tar vi med oss till Gotland.

2015-06-22 15:00 CEST Växjö kommun ​Växjö kommun har beviljats drygt 2,6 miljoner kronor från ICLD, Internationellt centrum för lokal demokrati, för fortsatt samverkan med sina samarbetskommuner i Kosovo och Sydafrika

Nytt Ramavtal med Jönköpings Kommun

2015-06-18 11:09 CEST SwCG Swedish Consulting Group SwCG får fortsatt förtroende av Jönköpings Kommun och vinner återigen ramavtal med kommunen. Ramavtal avser IT-konsulttjänsterna projektledare, krav- och systemanalytiker samt webbkonsulter.

2015-06-18 09:02 CEST Växjö kommun Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Gotech/Handelskammaren har kommit överens om att verka för att skapa ett Teknikens hus på universitetsområdet i Växjö.

2015-06-17 13:30 CEST Växjö kommun Växjö kommun, Linnéuniversitetet och Handelskammaren bjuder in till presskonferens för att presentera en gemensam, stor och unik satsning. Välkommen torsdagen 18 juni klockan 8.45 i kommunhuset, reception Björnen.

2015-06-17 12:00 CEST Växjö kommun Sommaren 2015 ska bli den bästa i Växjös historia för unga. Med feriejobb, mängder av aktiviteter och ökad personaltäthet blir sommaren för de unga både aktiv, trygg och rolig.

2015-06-17 07:50 CEST Växjö kommun Kommunstyrelsen föreslås nu ge byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanläggning av fastigheten Ansgarius 15, det vill säga kommunhuset i Växjö.