Pressmeddelanden

Växjö tvåa i undersökning om öppenhet mot hbtq-personer

2015-07-09 08:00 CEST Växjö kommun Växjö kommun är näst bäst i landet när det gäller öppenhet och arbete med hbtq-frågor. Det visar RFSL:s undersökning om kommuners insatser och attityder mot hbtq-grupper. RFSL tittar i sin undersökning bland annat på om det finns likabehandlingsplaner i kommunernas skolor, om kommunerna genomfört kompetenshöjande insatser kring hbtq och om hur många samkönade par som blivit föräldrar.

Växjöborna bland de bästa i landet på att välja bort bensin och diesel

2015-07-08 08:05 CEST Växjö kommun ​Av alla de drygt 45 000 bilar och lätta lastbilar som finns i Växjö är 7,5 procent fossilbränslefria, det vill säga de kan drivas med etanol, biogas eller el. Det visar en undersökning gjord av organisationen Miljöfordon Syd. Detta gör att Växjö är den sjätte bästa kommunen i Sverige på vägen mot en fossilbränsleoberoende fordonspark.

Czech Airlines premiärflyger Växjö-Prag!

2015-07-06 16:08 CEST Växjö Småland Airport

2015-07-06 11:03 CEST Växjö kommun Nu finns nya numret av Växjö kommuns personaltidning Ventilen ute. Temat för detta nummer är arbetsglädje och här finns bland annat reportage om Värends räddningstjänst som har otroligt låg sjukfrånvaro och nästan 100 procent av de anställda tycker att jobbet är meningsfullt. I numret kan man också inspireras av Edin som jobbar med ensamkommande tonårskillar. Detta nummer ges enbart ut digitalt.

2015-06-30 14:29 CEST Öppna Kanalen Växjö Öppna Kanalen Växjö har beviljats medel för ett tredje år av Interaktiva Växjö. Det är ett projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden och som med hjälp av media ska göra det lättare för framför allt ungdomar att vara med och påverka genom direktkommunikation med beslutsfattare.

2015-06-30 12:01 CEST Växjö kommun Växjö är Årets nybyggarkommun 2015. Priset delades ut idag i Almedalen av Stiftelsen IFS och delas ut till den kommun som har uppvisat ett tydligt engagemang gentemot entreprenörer med utländsk bakgrund.

2015-06-25 13:00 CEST Växjö kommun ​Växjö och Trelleborgs kommuner har båda, var för sig, ansökt hos regeringen om att få ansvara för samtliga arbetsmarknadspolitiska insatser i kommunen. Båda fick nej och därför lämnar man nu in en gemensam skrivelse till Arbetsmarknadsdepartementet där man fastslår sitt intresse för medverkan i den fortsatta utvecklingen av arbetsmarknadspolitikens organisering.

2015-06-25 11:03 CEST Växjö kommun Kommunstyrelsen i Växjö föreslås säga ja till att stödja projektet Regionalt resurscentrum för media, under förutsättning att Region Kronoberg och övriga kommuner i länet också går in med pengar. För Växjö kommuns del handlar det om totalt 1 080 000 kronor under tre år.

Kronfönsters ägare årets företagare 2015

2015-06-25 09:59 CEST Kronfönster AB Kronfönsters grundare och ägare Carl-Gustaf Svensson har utsetts som årets företagare i Växjö kommun där Kronfönsters startade och har sitt huvudkontor. Det var en rörd och glad Carl-Gustaf som mottog priset av Företagarna.

Gröna Växjö kommer till Almedalen

2015-06-23 08:36 CEST Växjö kommun I år kommer Växjö kommun till Almedalen. Kunskap om trä, vatten och klimat tar vi med oss till Gotland.