Pressmeddelanden

2014-06-12 13:05 CEST Greater Than AB Formel 1-föraren Valtteri Bottas, som till vardags kör för Williamsstallet, utmanar allmänheten i smart bilkörning. För att beräkna hur smart man kör används den nya, svenska produkten - Enerfy Driving. Enerfy Driving är som ett ”RunKeeper” för bilister, som beräknar och gör bilkörning jämförbart oavsett bilmärke.

Clarion Hotel Sign är nu palmoljefritt

2014-05-15 11:36 CEST Clarion Hotel Sign Sedan den 1 maj är Clarion Hotel Sign palmoljefritt. Tillsammans med de andra 22 hotellen i kedjan nobbar man nu palmoljan i alla livsmedel.

2014-04-09 09:04 CEST Delsbo Electric

2014-03-31 13:28 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen IPCC presenterar nu sina rapporter om klimatet och den mänskliga påverkan. I svenska media handlar mycket av rapporteringen om kött och avskogning. Det ger fel fokus, anser Svebios vd Gustav Melin. Mer än 90 procent av utsläppen av koldioxid kommer från fossila bränslen och koldioxidutsläppen svarar för nära två tredjedelar av klimatpåverkan.

Renbetets historia inverkar på kolbalansen i tundran

2014-03-26 08:28 CET Umeå universitet Renbete spelar en stor roll i hur klimatförändringen inverkar på upptaget av kol i mark och växtlighet i fjällen. Det har Umeåforskare tillsammans med forskare vid Arktiska centret vid Lapplands universitet i Finland kommit fram till i en studie. Artikeln har publicerats i tidskriften Nature Climate Change

Renen motverkar effekter av global uppvärmning

2014-02-17 10:35 CET Umeå universitet En effekt av ett varmare klimat kan bli att låglandsväxter som inte är typiska fjällväxter börjar migrera högre upp på fjällsluttningarna. Ekolog Elina Kaarlejärvi visar i sin avhandling att renars, men även sorkars och harars betande kan bromsa en sådan invasion. Avhandlingen försvaras vid Umeå universitet den 21 februari.

Norrländska bäckar och sjöar avger stora mängder kol

2014-01-23 09:10 CET Umeå universitet I sin avhandling visar geovetaren Erik Lundin att nordliga bäckar och sjöar är hotspots för utsläpp av koldioxid och metan till atmosfären. Erik försvarar sina resultat vid Umeå universitet fredagen den 31 januari.

Renova deltar i test med 100 % syntetisk diesel i sopbilarna

2013-05-23 09:15 CEST Renova Nu genomför OKQ8, Renova, DHL Freight och Volvo Lastvagnar ett omfattande test hur OKQ8:s Diesel BioMax påverkar lastbilars prestanda och komponenter. Pilotprojektet har förutsättningar att revolutionera utsläppsnivåerna för dagens fordonstransporter. OKQ8:s 100 % syntetiska diesel kan reducera dagens CO2-utsläpp med upp till 90 %.

2013-05-05 17:30 CEST Anamma Foods AB En strid ström av forskningsrapporter konstaterar att köttindustrin är en av våra största källor till växthusgaser och därmed en starkt bidragande orsak till den globala uppvärmningen. - Detta har lett till att Anammas matfabrik nu går för högtryck för att möta den kraftigt ökade efterfrågan på svenskproducerad vegetarisk mat, säger Anamma Foods marknadsansvarige Magnus Hansson.

2013-03-28 19:59 CET Örebro universitet Ny forskning, som publiceras i tidskriften Science i morgon, visar att växtrötter och rotassocierade svampar spelar en mycket viktigare roll för markens långsiktiga lagring av kol än man tidigare trott. – Kunskapen om skogars upptag av koldioxid och lagring av kol i marken är viktig för att vi ska kunna motverka att skogarna blir en källa för utsläpp av koldioxid i framtiden, säger Alf Ekblad.