Pressmeddelanden

Hjälpknappen, skapar en ökad tillgänglighet för alla

2015-10-16 09:29 CEST
Hjälpknappen, är ett tråd- och ljudlöst, portabelt och lättinstallerat kallelsesignalsy...

Inspektioner av företag på väg

Inspektioner av företag på väg

2015-03-18 08:15 CET
Nu tar Arbetsmiljöverket ett samlat grepp om branscher där fordon och trafik är en del ...

Fler och fler företag köper externa förvaringstjänster

2014-04-10 14:32 CEST
Magasinering har länge varit mest populärt på den privata marknaden, men City Self-Stor...

Locum utökar samarbetet med ISS

Locum utökar samarbetet med ISS

2012-04-23 11:00 CEST
ISS tar hem ytterligare en upphandling inom svensk sjukvård och tecknar avtal med Locum...

Sodexo hissar flaggorna vid Danderyds sjukhus

Sodexo hissar flaggorna vid Danderyds sjukhus

2012-03-15 15:00 CET
Sodexo blir Danderyds sjukhus leverantör av samordnade servicetjänster. Tjänsterna, som...

Skanska bygger Statoils nya kontor i Bergen för NOK 1,3 miljarder, cirka 1,5 miljarder kronor

2011-07-08 13:04 CEST
Skanska har fått i uppdrag att bygga Statoils nya kontor i Bergen, Norge. Kontraktssumm...