Pressmeddelanden

HaV om förslag till ny lagstiftning: Positivt att vattenkraften ska få moderna tillstånd

HaV om förslag till ny lagstiftning: Positivt att vattenkraften ska få moderna tillstånd

2017-10-03 07:30 CEST
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är positiv till regeringens förslag till ändrade best...

Älvräddarna överklagar Näckådom till Högsta domstolen

Älvräddarna överklagar Näckådom till Högsta domstolen

2016-10-06 12:43 CEST
Älvräddarna överklagar nu mark- och miljööverdomstolens dom gällande tillstånd till små...

HaV satsar på 32 nya åtgärder för havsmiljön: "Vi sätter i gång arbetet direkt"

HaV satsar på 32 nya åtgärder för havsmiljön: "Vi sätter i gång arbetet direkt"

2016-01-25 07:30 CET
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med Sverige första åtgärdsprogram för havs...

EU-kommissionen frågande kring Sveriges vattenförvaltning

EU-kommissionen frågande kring Sveriges vattenförvaltning

2014-12-02 06:00 CET
I brev daterat 26 november 2014 ställer EU-kommissionen flera frågor till Sverige kring...

Stort EU-projekt utvecklar metoder för riskbedömning av nya kemikalier

2014-06-30 07:30 CEST
Inom EU:s ramdirektiv för vatten regleras ett 40-tal kemikalier som utgör en bråkdel av...

DHL har inlett samarbete med Rent Dagvatten

DHL har inlett samarbete med Rent Dagvatten

2014-02-26 10:04 CET
DHL och Rent Dagvatten har inlett ett samarbete för hantering och rening av dagvatten. ...

Nya fakta om sjöars ekologiska status

Nya fakta om sjöars ekologiska status

2014-01-24 10:54 CET
Miljö- och hälsoskydd i Umeå konstaterar efter flera års provtagningar att många sjöar ...

Återförsurning hotar med neddragen kalkning

Återförsurning hotar med neddragen kalkning

2013-12-19 11:23 CET
Sportfiskarna lanserar nu en policy för försurning och kalkning för att öka fokus och p...

HaV klar med regler för miljöstatus på svenska sjöar, vattendrag och kustvatten

HaV klar med regler för miljöstatus på svenska sjöar, vattendrag och kustvatten

2013-07-12 07:30 CEST
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med regler för hur svenska sjöar, vattendr...

Hälften av Europas vatten mår inte bra "Situationen är väldigt allvarlig"

Hälften av Europas vatten mår inte bra "Situationen är väldigt allvarlig"

2013-04-12 07:31 CEST
Norska vattenforskaren Anne Lyche Solheim är en av huvudtalarna vid Havs- och vattenfor...