Pressmeddelanden

2012-08-03 10:10 CEST Fastum UBC Förvaltning AB Vattenfall Värme AB aviserade sina fjärrvärmekunder i Uppsala en höjning av fjärrvärmepriset. På UBC vill vi på olika sätt vara engagerade i att ta tillvara våra kunders intressen. Därför har vi företrätt de kunder som anmält intresse av att delta i en gemensam förhandling med Vattenfall. Experter på området har konsulterats och argument har sammanställts.

2012-03-29 08:08 CEST Svevia Svevia har fått i uppdrag av Vattenfall att bygga en vägbro för väg 133 mellan Timrå och Strömsund. Uppdraget är värt 40,3 miljoner kronor och omfattar en 180 meter lång och 30 meter hög stålbalksbro samt markarbeten. Bron byggs eftersom Vattenfall kommer att bygga en utloppskanal som skär rakt genom vägen i samband med de säkerhetshöjande åtgärderna som pågår vid kraftstationen.

Säkrare arbete på hög höjd tillsammans med Bahco och Rope Access Sverige

2012-03-23 10:29 CET Rope Access Sverige AB Bahco lanserar en serie produkter som förhindrar att verktyg kan tappas vid arbeten på hög höjd. Serien består av fyra produktgrupper; säkerhetslinor, verktygsbälten, transportsäckar och ryggsäckar. Rope Access Sverige AB har deltagit i produktlanseringen och kommer framöver att bidra till vidareutveckling av sortimentet.

ISS fortsätter leverera tjänster till Barsebäcksverket

2012-03-08 08:00 CET ISS Facility Services AB ISS får fortsatt förtroende som tjänsteleverantör vid Barsebäcksverket. Nyligen tecknades ett treårigt avtal till ett värde av över 30 miljoner kronor. Avtalet befäster ISS position som den största tjänsteleverantören till den svenska kärnkraftindustrin.

2012-01-25 09:11 CET Imano AB Vattenfall har som ett led i satsningen på bioenergi startat ett projekt för att samordna och effektivisera sin bränsleadministration. IT-konsultföretaget Imano blir projektpartner i arbetet med att ta fram och införa nya arbetssätt för Vattenfalls värmeanläggningar i Sverige.

Vattenfall säljer i Trollhättan

2012-01-24 13:27 CET Colliers International AB Vattenfall har sålt fastigheten Parken 2 i Trollhättan. Köpare är det lokala fastighetsbolaget Rubanken. Colliers International har varit säljarens rådgivare och Delphi har varit säljarens juridiske rådgivare.

2012-01-20 08:56 CET Akademiska Hus Vattenfall Värme Uppsala och Akademiska Hus har slutit avtal om energiförsörjning. Vattenfall ska långsiktigt leverera värme och kyla till Akademiska Hus fastigheter i Uppsala på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt.

2012-01-13 08:37 CET E-space Communication AB Tetra Pak har den bästa webbplatsen - när besökarna får bestämma - och kammar hem priserna "Bäst i sin bransch" och "Best of All"! Men flera andra webbplatser inom spridda branscher gör även ett bra jobb - enligt deras besökare.

2011-11-24 15:20 CET Rope Access Sverige AB

In Situ - framtidens miljömätningar från Ockelbo

2011-11-03 14:54 CET SvenskPress.se Beläget vid natursköna Wij Trädgårdar i Ockelbo ligger In Situ Instrument AB, ett företag som specialiserat sig på att producera, informera och tillhandahålla service vid miljörelaterade mätningar avseende energi och miljö. Vid anläggningsarbete av vindkraftverk, dammsäkerhetssystem eller utvinning av energi ur marken besitter Ockelboföretaget en kompetens som är nästintill unik i världen.