Pressmeddelanden

Brottsplats Sverige del 2 av 3 - Dyrare el på grund av kopparstölder

2012-10-27 13:03 CEST Mindmancer AB Brottsplatsen är i Gästrikland på gränsen till Dalarna. Här finns ett av de tusentals ställverk i Sverige som fördelar all den ström vi använder. Stölder av koppar från ställverken resulterar lätt i stora strömavbrott men även dödsfall. Ställverket i Hofors hade varit utsatt för stölder under en längre tid vilket lett till fara, förseningar och i slutändan ett högre elpris – tills nu.

2012-10-18 11:22 CEST Gröna Bilister Idag torsdag invigs Vattenfalls och Tyresös första snabbladdare för elbilar. Gröna Bilister är positiva och uppmanar till en snabb utbyggnad av snabbladdare i Storstockholm.

2012-09-20 08:02 CEST ONE Nordic ONE Nordic AB har fått i uppdrag av Vattenfall Vattenkraft AB att renovera två luckor i dammen Lillfyllningen som tillhör Söderfors vattenkraftstation. Projektet skall vara klart och driftsatt under hösten 2012. Målet med renoveringen är att luckorna och dess lyftanordning ska klara ytterligare minst 25 år i drift. Detta projekt visar på ONE Nordic ABs styrka och kompetens inom vattenkraftområdet.

2012-08-16 12:40 CEST Microsoft Sverige AB Med hjälp av mjukvara byggd på Microsofts .NET-plattform har Capee Group och Vattenfall djupanalyserat flera års driftdata på avfallspannor, vilket bland annat lett till en tjugoprocentig minskning av kväveoxidutsläpp.

2012-08-03 10:10 CEST Fastum UBC Förvaltning AB Vattenfall Värme AB aviserade sina fjärrvärmekunder i Uppsala en höjning av fjärrvärmepriset. På UBC vill vi på olika sätt vara engagerade i att ta tillvara våra kunders intressen. Därför har vi företrätt de kunder som anmält intresse av att delta i en gemensam förhandling med Vattenfall. Experter på området har konsulterats och argument har sammanställts.

2012-03-29 08:08 CEST Svevia Svevia har fått i uppdrag av Vattenfall att bygga en vägbro för väg 133 mellan Timrå och Strömsund. Uppdraget är värt 40,3 miljoner kronor och omfattar en 180 meter lång och 30 meter hög stålbalksbro samt markarbeten. Bron byggs eftersom Vattenfall kommer att bygga en utloppskanal som skär rakt genom vägen i samband med de säkerhetshöjande åtgärderna som pågår vid kraftstationen.

Säkrare arbete på hög höjd tillsammans med Bahco och Rope Access Sverige

2012-03-23 10:29 CET Rope Access Sverige AB Bahco lanserar en serie produkter som förhindrar att verktyg kan tappas vid arbeten på hög höjd. Serien består av fyra produktgrupper; säkerhetslinor, verktygsbälten, transportsäckar och ryggsäckar. Rope Access Sverige AB har deltagit i produktlanseringen och kommer framöver att bidra till vidareutveckling av sortimentet.

ISS fortsätter leverera tjänster till Barsebäcksverket

2012-03-08 08:00 CET ISS Facility Services AB ISS får fortsatt förtroende som tjänsteleverantör vid Barsebäcksverket. Nyligen tecknades ett treårigt avtal till ett värde av över 30 miljoner kronor. Avtalet befäster ISS position som den största tjänsteleverantören till den svenska kärnkraftindustrin.

2012-02-21 08:42 CET Siemens AB Caroline Rylander är ny presschef på Siemens. Hon kommer närmast från Vattenfall där hon har varit presschef för den svenska verksamheten.

2012-01-25 09:11 CET Imano AB Vattenfall har som ett led i satsningen på bioenergi startat ett projekt för att samordna och effektivisera sin bränsleadministration. IT-konsultföretaget Imano blir projektpartner i arbetet med att ta fram och införa nya arbetssätt för Vattenfalls värmeanläggningar i Sverige.