Pressmeddelanden

HaV föreslår nya regler för att hindra spridning av kräftpest

HaV föreslår nya regler för att hindra spridning av kräftpest

2019-08-16 06:30 CEST
HaV, skickar idag ut en remiss om kompletterande bestämmelser för att möjliggöra för fo...

Ytterligare bidrag för övervakning av havs- och vattenmiljön

Ytterligare bidrag för övervakning av havs- och vattenmiljön

2019-07-08 06:30 CEST
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått ytterligare 40 miljoner kronor av regeringen...

Havs- och vattenmyndigheten fördelar ytterligare medel till arbete för minskad övergödning

Havs- och vattenmyndigheten fördelar ytterligare medel till arbete för minskad övergödning

2019-07-05 06:30 CEST
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har fått 40 miljoner kronor från regeringen som ska a...

HaV ger statliga bidrag för att säkra tillgången till dricksvatten

HaV ger statliga bidrag för att säkra tillgången till dricksvatten

2019-07-03 06:30 CEST
Uppdaterad version: Havs- och vattenmyndigheten, HaV, kommer att fördela från regeringe...

Havs- och vattenmyndigheten i Almedalen 2019

Havs- och vattenmyndigheten i Almedalen 2019

2019-06-28 07:30 CEST
HaV är på plats under Almedalsveckan för att diskutera havs- och vattenförvaltning mot ...

Nu lanseras Vattenvisionen – en forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn

Nu lanseras Vattenvisionen – en forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn

2019-05-15 08:30 CEST
IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med andra aktörer i vattensektorn tagit fra...

Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft

Samråd om förslag till nationell plan för omprövning av vattenkraft

2019-05-07 06:30 CEST
Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har i uppdrag från ...

Ny rapport om spridning av mikroplaster från lekplatser och idrottsanläggningar

Ny rapport om spridning av mikroplaster från lekplatser och idrottsanläggningar

2019-03-21 08:30 CET
IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Naturvårdsverket sammanställt kunskapsläg...

Nu öppnar den nya e-tjänsten för anmälan till miljöprövning av vattenkraften

Nu öppnar den nya e-tjänsten för anmälan till miljöprövning av vattenkraften

2019-01-11 07:00 CET
Från den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsverksamheter miljöprövas för att få modern...

Det här är källorna till mikroplast i Stockholms stad

Det här är källorna till mikroplast i Stockholms stad

2018-09-26 08:30 CEST
IVL Svenska Miljöinstitutet har kartlagt källor och spridningsvägar för mikroplast i St...