Pressmeddelanden

2014-08-27 11:26 CEST Kristianstads kommun På fredag 29 augusti bjuder Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och Näringslivskontoret in till frukostmöte om havet. Vi får veta mer om havet som resurs och hur det står till med Hanöbukten. Dessutom handlar det om betydelsen av ett rent vatten för turismnäringen, lokalt företagande och boende, samt vad kommunen gör för ett friskare hav. Plats: Åhus strand, tid: 29 augusti, kl 07.30-09.30.

2014-04-08 10:18 CEST Kristianstads kommun Havs- och Vattenmyndigheten har valt ut ett tiotal projekt i Sverige som ska få ekonomiskt stöd till åtgärdsprojekt i olika vattenområden. Kristianstads kommun och Länsstyrelsen Skåne får 15,7 miljoner kronor under fyra år till projektet - "Bättre balans och mångfald i Helge å och Hanöbukten".

2014-02-14 07:30 CET Kristianstads kommun Vattenriket är ett populärt besöksmål. Under 2013 hade naturum Vattenriket mer än 110 000 besökare. En ny undersökning visar att besökarna bidrar positivt till ekonomin i Kristianstads kommun.

2014-01-23 14:19 CET Kristianstads kommun I år gästar kunskapsprojektet Havresan 400-årsjubilerande Kristianstad. Föredrag, fältvecka och havets dag ska öka och sprida kunskap om Hanöbukten och Helge å. Vattenriket håller ihop arrangemanget. På måndag 27/1 kl 13.00-15.00 hålls ett uppstatsmöte på naturum Vattenriket.

2013-12-16 11:41 CET Kristianstads kommun Nu är naturum Vattenrikets nya Opteryxfilm klar! Välkomna på premiär på tisdag den 17 december kl 10.00. Följ med på en tur till en ny del av Vattenriket.

Utsiktsplats byggs vid Forsakar

2013-09-13 10:17 CEST Kristianstads kommun Kristianstads kommun får 720 000 kronor i bidrag av Länsstyrelsen Skåne för att bygga en utsiktsplattform vid Forsakarsravinen i Degeberga. Utsiktsplatsen förbättrar tillgängligheten och gör det möjligt för besökare att se det nedre vattenfallet.

2013-06-13 10:15 CEST Kristianstads kommun På måndag startar Vattenrikets Biosfärläger för barn i åldern 10-14 år. Årets tema är "Vattenriket som inspirationskälla". Lägret invigs kl 12.00 vid Lillöborgen av Anders Tell, 2:e vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

2013-05-30 15:43 CEST Kristianstads kommun På söndag 2 juni, nationella biosfärdagen, får Vattenriket sina första biosfärambassadörer. Media hälsas välkomna till diplomeringen på naturum Vattenriket kl 15.00-16.00.

2013-03-21 13:51 CET Kristianstads kommun Tranorna närmar sig Vattenriket. När kylan försvunnit landar de i tusental vid Pulken, intill Yngsjö på sin färd norrut. Inför transäsongen 2013 får utemuseet Pulken en ny utställning. Välkomna till invigningen på Trandagen -måndag 25 mars kl 15.00.

2013-03-15 09:05 CET Kristianstads kommun Bli lite Vattenrikare – bli biosfärambassadör! Nu startar Vattenriket en kurs för alla som har nytta och glädje av att veta mer om Vattenriket på jobbet, fritiden eller i föreningslivet. Kursen består av fyra träffar där deltagarna får information om vad ett biosfärområde är och vilka projekt som bedrivs i Vattenriket, samt om Vattenriket som besöksområde. Start 16 mars. kl 13.30 på naturum.