Pressmeddelanden

Vatten- och markundersökningar pågår vid Gamla Öjerviks sågområde

2018-10-30 14:34 CET
Vatten- och markundersökningar pågår vid Gamla Öjerviks sågområde i Sunne med hjälp av ...

Nytt vattenverk säkrar vattenförsörjningen i Älvkarleby och Gävle

2018-04-25 17:59 CEST
Kommunfullmäktige i Älvkarleby kommun och Gävle kommun föreslås att besluta om att anlä...

Negativt trendbrott i vattenproduktionen

2017-07-05 06:00 CEST
Besparingen av det kommunala dricksvattnet i Laholm och Halmstad har avstannat något oc...

Halvvägs vid sparmålet och få fuskare

2017-06-05 08:04 CEST
​Det är fortfarande oroväckande låga nivåer i de kommunala grundvattentäkterna Halmstad...

​Malmö stad säljer mark i Vomb till Sydvatten

​Malmö stad säljer mark i Vomb till Sydvatten

2016-11-28 11:56 CET
Delar av Malmö stads mark i Vomb säljs till Sydvatten för 80 miljoner kronor. Malmö sta...

Karlshamns invånare uppmanas spara på vattnet

Karlshamns invånare uppmanas spara på vattnet

2016-10-20 13:23 CEST
Vattenivån i sjön Mien är nu kritiskt låg. Om vattennivån fortsätter sjunka någon centi...

Åtgärder tas för att förebygga vattenbrist

Åtgärder tas för att förebygga vattenbrist

2016-06-23 10:19 CEST
​Vattenivåerna i sjön Mien är lägre än normalt och lägre än på mycket länge för årstide...

​​Vattenskyddsområde för Vindelälvsåsen fastställt

2016-01-25 15:01 CET
Kommunfullmäktige har fastställt vattenskyddsområdet för Vindelälvsåsen. Detta innebär ...

Oväntade ämnen i några dricksvattenbrunnar

2012-09-03 11:01 CEST
I några av de brunnar i Uppsalaåsen som försörjer Uppsala stad med dricksvatten har ovä...

Grontmij revolutionerar bakterieanalys för färskvatten

Grontmij revolutionerar bakterieanalys för färskvatten

2012-04-13 09:00 CEST
Grontmij lanserar en revolutionerande teknik för att mäta bakteriehalten i färskvatten....