Pressmeddelanden

Moderna pellets- och vedpannor ger låga utsläpp

2014-06-11 12:43 CEST
– Att ersätta fossila bränslen med biobränsleteknik ger låga utsläpp av partiklar om ma...

Moderna pellets- och vedpannor ger låga utsläpp

2014-06-11 12:30 CEST
– Att ersätta fossila bränslen med biobränsleteknik ger låga utsläpp av partiklar om ma...

Rätt vedpanna kan kapa både kostnader och utsläpp

2014-05-07 09:30 CEST
Energimyndigheten har testat nio vedpannor för småhus. Byter du till en ny vedpanna med...