Videor

Askalon AB's video film om service för processindustrin

2012-02-29 14:36 CET Askalon AB En kort video film som ger en överblick av Askalon AB service för Processindustrin. Ventilservice och verkstad på Hammarö, Karlstad. Askalon Remote Diagnostic Center. Flödeslab för test av reglerventiler. Askalons Utbildning Center för kurser och utbildningar. Processmoduler och färdiga rörsystem med ventiler och styrning. Filmen är drygt en minut lång.
Längd  1:50