Pressmeddelanden

Avtalen är klara! Demokratikonsult erbjuder ytterligare två expertkonsulter i webbutiken för tjänster!

2014-11-20 09:14 CET Demokratikonsult Sverige AB Expertkonsult inom Arbetsmarknadsområdet blir Lars Sjöström, med sina 40 år inom Arbetsmarknadsstyrelsen med tidigare uppdrag som bland annat vice generaldirektör. Expertkonsult inom Ledarskapsutveckling blir Göran Söderberg, med sin stora erfarenhet av arbete på olika chefspositioner inom finans- och affärsvärlden med tidigare uppdrag som bland annat finanschef i Stockholms stad.

2014-11-17 19:49 CET Drive Management Vill du vara med och bygga företag? Har du ett väletablerat nätverk och gedigen vana av att sälja konsulttjänster på hög nivå? Då kan det här vara en roll för dig! Drive Management söker nu en nyckelperson som, med fokus på att fortsätta etablera Performance Excellence på marknaden, kommer att vara starkt bidragande till Drive Managements fortsatta tillväxt.

2014-10-27 09:52 CET flexiteBPMS Vi kan nu erbjuda rekommenderat e-brev som en tjänst på flexiteBPMS. Informationen finns digitalt och mobilt BankID finns i telefonen. Med ett rekommenderat e-brev kan man få informationen på bara några sekunder, rakt ner i fickan. Samtidigt kan avsändaren vara helt säker på att det är rätt person som får informationen.

Tre driftiga kvinnor bloggar öppet om sina liv som konsulter

2014-10-27 09:30 CET Konsultlivet.se Varför det finns så få kvinnliga managementkonsulter är det väl ingen som vet Tre kvinnliga proffs har bestämt sig för att berätta om sin yrkesvardag på en blogg kallad konsultlivet.se. De tre är Mia Bengtsson, förändrings- och grupputvecklingskonsult, Katarina Sohl, rekryteringskonsult och Therese Engström, konsult inom ledarskap och verksamhetsutveckling. Var och en med sin egen profil.

Sigma vinner ramavtal med Göteborgs Stad

2014-10-23 15:27 CEST Sigma AB Sigma är numera stolt partner med Göteborgs Stad inklusive många av kranskommunerna och kommer att erbjuda konsulttjänster inom samtliga sex tjänstekategorier: Verksamhetsutveckling, Systemutveckling & Förvaltning, Ledning & Styrning, Infrastruktur & Kommunikation, Informationssäkerhet samt Tekniskt Stöd & Servicedesk.

2014-10-20 17:15 CEST Hamrin & Partners

2014-10-14 15:26 CEST flexiteBPMS En statlig offentlig utredning kom i våras som säger att det är troligt att det inom den närmaste tiden kommer lagstiftning för att stärka visselblåsares ställning, där krav på externa system med strukturerade processer blir en del. Lantero AB har valt att bygga en sådan lösning med flexiteBPMS som plattform och lanserade i förra veckan sitt erbjudande.

Frontit tecknar ramavtal med Tekniska Verken i Linköping

2014-10-13 14:40 CEST Frontit Frontit tecknar ramavtal med Tekniska verken i Linköping inom området Verksamhetsutveckling. Avtalet börjar gälla 1 oktober 2014 och pågår som längst till och med 1 oktober 2017. Detta är Frontits andra ramavtal i Östergötland på mycket kort tid. För 5 veckor sedan fick Frontit tilldelning av ramavtal för Landstinget i Östergötland.

2014-10-09 22:08 CEST Emerga Consulting Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter har tecknat ett ramavtal med mänskliga rättighetskonsulterna Emerga. Myndigheten kartlägger hur situationen för mänskliga rättigheter ser ut i samtliga EU-länder. Göteborgsbaserade Emerga har fått i uppdrag att under de kommande åren granska förhållandena i Sverige.

Frontit tecknar ramavtal med Bolagsverket

2014-10-01 22:44 CEST Frontit Frontit tecknar 4-årigt ramavtal med myndigheten Bolagsverket inom området för ’konsulttjänster IT eller med anknytning till IT’. Avtalet börjar gälla år 2015 och pågår till och med 30 april 2019. Uppskattad omfattning på upphandlingen är mer än 100 MSEK.