Pressmeddelanden

Lidköpings kommun får 400 000 till projekt för förnyelse

2015-11-25 15:38 CET Lidköpings kommun Lidköpings kommun jobbar ständigt med att förbättra kommunens service och bättre tillgodose kommuninvånarnas behov. Ett nytt projekt skapar nu nya möjligheter till att utveckla förbättringsarbetet. I projektet ska en metod utvecklas för hur verksamheterna kan förnya tjänsteutbudet med hjälp av nya idéer och lösningar. Kommunen har sökt och beviljats 400 000 kr av Vinnova till projektet.

Åtta skolor nominerade till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015

2015-11-25 07:00 CET SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ nominerar åtta skolor till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015. Sedan 10 år tillbaka driver SIQ denna kvalitetsutmärkelse på uppdrag av regeringen med syfte att lyfta fram organisationer inom skolvärlden som arbetat föredömligt med sitt kvalitetsarbete. Den 26 januari 2016 offentliggörs vem som blir mottagare av utmärkelsen för året 2015.

2015-11-23 11:40 CET NSPH Skåne Psykiatri Skåne satsar på att öka patientinflytande i heldygnsvården med start under vintern 2015 och våren 2016. Psykiatri Skåne och NSPH Skåne samverkar för att sprida Patientforum som arbetssätt i Skåne. Arbetet finansieras initialt av Region Skåne. Det övergripande syftet är att ge patienten mer inflytande över den vårdmiljö som hen vistas i under vårdtiden.

2015-11-23 11:28 CET NSPH Skåne Psykiatri Skåne satsar på att öka patientinflytande i heldygnsvården med start under vintern 2015 och våren 2016. Psykiatri Skåne och NSPH Skåne samverkar för att sprida Patientforum som arbetssätt i Skåne. Arbetet finansieras initialt av Region Skåne. Det övergripande syftet är att ge patienten mer inflytande över den vårdmiljö som hen vistas i under vårdtiden.

Veckans affärer listar 2015 års svenska superföretag. Phoniro är med på listan för fjärde gången!

2015-11-18 00:19 CET Phoniro Veckans affärer listar, tillsammans med företaget Bisnode, varje år framgångsrika, stabila och hållbara företag. För att hamna på listan över så kallade superföretag ska företaget under fyra år ha klarat kraven på tillväxt, lönsamhet och avkastning på kapital, något som bara en tiondels promille av alla svenska företag gör, enligt Veckans affärer.

Ekan Management har tilldelats ramavtal med ​Göteborgs Stad

2015-11-17 09:45 CET Ekan Management Ekan Management har tilldelats ramavtal med ​Göteborgs Stad avseende verksamhets- och organisationsutveckling. "...Med vår långa erfarenhet från området ser vi fram emot att vara med och bidra till utvecklingen i Västsverige de kommande åren" säger Dag Larsson, VD Ekan Management.

Unik svensk modell hjälper företag att visualisera verksamhetens förmågor

2015-11-03 14:44 CET Dataföreningen Kompetens Många företag har länge efterfrågat en modell som knyter samman alla arkitekturmodeller. Metoder för att visualisera komplexa organisationer är värdefullt oavsett bransch. Tillsammans med IRM introducerar Dataföreningen Kompetens en unik svensk modell som möjliggör detta - Vintergatan.

2015-10-26 15:54 CET Hamrin & Partners

Dags att lyfta den tekniska förvaltningen mot framgångens höjder!

2015-09-28 07:30 CEST Teknologisk Institut Hur kan du attrahera rätt personal och behålla kompetensen som kommer in? Kompetensförsörjning är en fråga som många kommuner brottas med. Här är konferensen som tar upp både det och problematik kring komponentavskrivningar och nyckeltal för att du ska kunna styra den tekniska förvaltningen mot framgång!

2015-09-23 09:27 CEST Hexanova Media Group Vi är stolta att för sjätte året i rad få dela ut priset eDiamond Award. Utmärkelsen går till den organisation som under året utvecklat tjänster som underlättat kontakten för Sveriges medborgare och företagare. Någon av åtta utvalda organisationer har chansen att få ta emot detta ärofyllda pris under eFörvaltningsdagarnas festkväll den 7 oktober på Hamburger Börs i Stockholm.