Dokument

Grunden för rätt integrationsleverans stavas arkitektur och verksamhetsutveckling

2015-02-05 08:00 CET Connect Companies AB I dag upplever ofta både ledning och medarbetare det som komplicerat att förändra och anpassa företagets verksamhet till nya omvärldskrav. Konsekvensen blir inte sällan att IT ses som en flaskhals där egna ”snabblösningar” tas fram varpå större oordning skapas när information inte blir integrerad, beslutsstöd saknas osv. På Connect Companies vet vi att det finns ett smartare sätt att arbeta.

NCC lanserar unik leverantörsportal

2014-02-20 15:48 CET Frontwalker AB Från februari är det enklare för leverantörer att lämna anbud till NCC och för NCC att gå ut med förfrågan och hantera anbud. Leverantörsportalen har utvecklats i samarbete med IT-Arkitekterna för att effektivisera inköpsprocessen av projekt och varor - för alla parter. Liknande portal finns inte i svensk byggbransch idag och NCC hoppas sätta en ny standard.

Kunskapscentrum för Jämlik vård

2013-01-28 15:35 CET Kunskapscentrum för Jämlik vård Forskning och statistik visar att vården inte är rättvis. Det görs medicinskt omotiverade skillnader. Alla bemöts och behandlas inte likvärdigt. Kunskapscentrum för Jämlik vård jobbar för att ändra på det. Vårt uppdrag är att få till nödvändiga förbättringar i hälso- och sjukvården så att alla erbjuds en god vård som är till för alla oavsett kön, ålder eller hur mycket pengar man har i plånboken.

Kort om Frontwalker

2012-12-20 11:30 CET Frontwalker AB Frontwalker grundades 1996 och har idag ca 115 medarbetare. Vi har kontor i Stockholm (huvudkontor), Sundsvall och Uppsala. Vi arbetar med hela kedjan från affärsutveckling till IT-utveckling. Och detta kryddar vi med en tydlig hållbarhetsprofil. Vår ledstjärna är ansvarsfull utveckling och det ska genomsyra allt vi gör.

Nytt nummer av Frontwalkers kundtidning! (nr 1 2012)

2012-09-04 09:25 CEST Frontwalker AB I detta nummer av Frontwalkers kundtidning kan du bland annat läsa om hur SIS lyckades förkorta ledtiden från 6 veckor till 3 dagar och hur våra konsulter använder Ipad som arbetsredskap. Konsulten Henrik Stenberg redogör i en artikel om vikten av kravarbete vid agil utveckling. Vill du prenumera på Frontwalkers kundtidning, skicka ditt namn och din postadress till info@frontwalker.se.

Perfect Group anställer och utvidgar strategikompetensen med Bengt Kristoffersson

2012-04-02 08:10 CEST Perfect Group Perfect Group förstärks inom strategiskt förändringsarbete och IT med senaste tillskottet Bengt Kristoffersson. Bengt är placerad i Malmö och börjar omedelbart att arbeta inom Perfect Place.

Tomas Mattsons konsultprofil

2012-03-19 11:43 CET Hamrin & Partners Tomas Mattsson har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom energisektorn. Han medverkade bland annat till utvecklingen av Vattenfalls ekonomistyrningen. Från 2000 till 2008 arbetade han som CEO för Vattenfalls konsultföretag SwedPower AB, sedermera namnändrat till Vattenfall Power Consultant AB. Han har också gedigen erfarenhet av styrelsearbete både som ordförande och ledamot.

Frontwalkers kundtidning ute nu! (nr 2 2011)

2011-12-19 14:35 CET Frontwalker AB I det senaste numret av Frontwalkers kundtidning kan du läsa om IT-arkitektutbildningen som vi levererar till Logica samt om webbplatsen Artportalen.se. Vi ger dig även en rapport från Microsofts SharePoint Conference som ägde rum i Los Angeles i oktober samt från Sundsvall 42. Vill du prenumera på Frontwalkers kundtidning, skicka ditt namn och din postadress till info@frontwalker.se.

Kartlägga och dokumentera processer

2011-08-09 10:42 CEST Trivector Bra processdokumentation skapar förståelse och inspirerar. Dåliga kartor samlar damm. Det här är en kurs som ger dig både teori och praktik för att skapa dokumentation som är så attraktiv att medarbetare vill och kan använda den. Då har också grunden lagts till ett trovärdigt och verksamhetsstödjande ledningssystem enligt ISO 9000.

Utveckla mätsystem för processer

2011-08-09 10:40 CEST Trivector Kursen ger fullständiga verktyg och kunskaper för att lyckas med en av de främsta framgångsfaktorerna: förmågan att utveckla och implementera mätsystem för processerna.