Pressmeddelanden

2012-01-24 11:05 CET Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Idag avslogs den vitryske människorättsförsvararen Ales Bjaljatskis överklagan i en kort domstolsförhandling i Minsk. Bjaljatskis dom på fyra och ett halvt års fängelse och konfiskering av egendom fastställdes därmed. Östgruppen betraktar rättsprocessen mot Bjaljatski som uppenbart politiskt motiverad och uppmanar Sveriges regering och EU att öka trycket på den vitryska regimen.

2011-12-19 09:20 CET Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter I ett gemensamt uttalande riktar idag Östgruppen tillsammans med 18 andra organisationer från olika länder flera krav till den vitryska regimen, mot bakgrund av den allvarliga människorättssituationen i landet. I uttalandet krävs bland annat ett villkorslöst frigivande av samtliga politiska fångar och respekt för föreningsfriheten, samt ett omedelbart moratorium för verkställande av dödsstraff.

2011-11-24 09:35 CET Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Idag dömde en domstol i Minsk den vitryske människorättsförsvararen Ales Bjaljatski till fyra och ett halvt års års fängelse och konfiskering av egendom. Östgruppen betraktar rättsprocessen mot Bjaljatski som uppenbart politiskt motiverad och uppmanar Sveriges regering att reagera kraftfullt på domslutet.

2011-09-04 23:04 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Måndagen den 5 september genomförs runt om i världen manifestationer till stöd för den fängslade vitryske människorättsförsvararen Ales Bjaljatski. I Sverige arrangerar Östgruppen en manifestation utanför Vitrysslands ambassad på Lidingö (Herserudsvägen 5A).

2011-08-05 13:31 CEST Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter Ales Bjaljatski, ordförande för den vitryska människorättsorganisationen Vjasna, greps igår av vitrysk polis. Han anklagas officiellt för skattebrott och riskerar därigenom upp till sju års fängelse. Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter kräver att vitryska myndigheter omedelbart släpper Bjaljatski fri.