Pressmeddelanden

Konsekventa och ovanligt goda resultat för Psykologisk orientering!

2014-04-22 10:03 CEST Psykologisk Orientering Ångest? Deprimerad? Nedstämd? Kaos i förhållande, ständiga konflikter? Tappat hoppet? eller lider du av något annat svårt? Vill du styra ditt liv? Är du trött på lidandet du inte kan kontrollera hur mycket du än försöker? Är du besviken på terapier som inte håller vad de lovar?

Om psykologisk utveckling- genom Einsteins citat och klienters resultat.

2014-04-17 13:37 CEST Psykologisk Orientering Einstein uttryckte följande Det första citatet är på engelska som belyser psykologins långa tid av mörker på ett lysande sätt; “Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.” På svenska ungefär så här; "Dårskap, att göra samma sak om och om igen och förvänta sig olika resultat"

Psykologin och dess forskning, besatt av sin egen destruktiva prägling

2014-04-11 06:09 CEST Psykologisk Orientering Kan en orienterare komma igenom den komplexa skogen utan karta? Sannolikt inte, flertalet går vilse om och om igen, och många dör - såg ut så för inte så länge sedan. Kan kirurgen operera utan röntgen, sannolikt inte, flertalet skadas allvarligt eller dör - såg ut så för inte så länge sedan. Så har det sett ut inom 1000-tals områden ända tills den dagen en visuell överblick skapats inom området.

3-dagarsterapi ger dig lösningen för ditt livsproblem , på just 3 dagar!

2014-04-10 19:10 CEST Psykologisk Orientering Terapiformen är unik, psykologisk orientering innebär alltid snabb inlärning av den processkarta som leder till lösning av ditt livsproblem. Efter dessa 3 dagar är lösningen klar för dig att följa, och erfarenheten visar att samtliga som fullföljer förbättrar sin livskvalité oavsett om det handlar om missbruk, ångest, depressioner eller andra svåra tillstånd.

Miljonstöd till forskare vid Textilhögskolan

2014-04-09 15:00 CEST Högskolan i Borås Nu kan forskningen inom medicinsk teknik fördjupas ytterligare. Textilhögskolan har tilldelats 8 miljoner kronor från stiftelsen för Strategisk forskning.

Därför löser komplexiologin psykisk ohälsa.

2014-03-28 17:37 CET Psykologisk Orientering Jag vill tydliggöra vad komplexiologi är och vad det inte är. Skillnaden är en avgrund, eftersom försök att lösa komplexitet utan att fullt ut förstå komplexiologin är kontraproduktivt och direkt skadligt inom områden där människor utsätts för det, exempelvis inom det psykologiska och psykiatriska området.

2014-03-26 11:12 CET Kungl. Vetenskapsakademien, KVA Välkommen måndagen den 31 mars kl 11.30 till offentliggörandet av Göran Gustafssonprisen 2014, Sveriges största nationella naturvetenskapliga forskarpris till unga forskare.

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa!

2014-03-24 12:55 CET Psykologisk Orientering Komplexiologi är det enda som kan lösa komplexa problem med psyket, vilket de flesta psykiska tillstånd är. Komplexiologi är läran om hur komplexa problem eller tillstånd kan och ska lösas av människan. Eftersom komplexitet alltid består av stora informationsmängder eller stora mängder byggstenar kan inte människan hantera detta utan hjälp av något slag.

2014-03-24 10:23 CET Unga Humanister I helgen hade Unga Humanister Göteborg sitt årsmöte, där Ludwig Sandgren valdes till ordförande med Therese Irebäck, Elin Melander, Joel Rönnqvist och Kristofer Norström som ledamöter. Ludwig framhåller vikten av att få fler ungdomar att ta ansvar för att sprida och leva efter värderingar som medmänsklighet och förnuft.

3-dagarsterapi utvärderas av 8 klienter!

2014-03-19 21:54 CET Psykologisk Orientering 8 klienter beskriver med egna ord upplevelsen efter genomförd 3-dagarsterapi. Klienterna numreras 1 till 8. Problemen har varit varierande, bla; alkoholproblem, oro/nedstämdhet, ångest, panikångest, tvångssyndrom, depression och en hel del andra symtom kopplade till grundproblematiken.