Pressmeddelanden

2014-07-28 10:28 CEST Psykologisk Orientering Jag har skrivit en hel del om livsproblem och hur de kan lösas genom att använda samma principer som vid komplex problemlösning inom andra områden. Jag har försökt visa att människan har löst komplexa problem inom många områden genom att använda samma princip oavsett problematik eller verksamhetsområde. Jag gör ett nytt försök....

2014-07-23 13:24 CEST Psykologisk Orientering 16 klienter i Följd! Beskriver med egna ord upplevelsen efter genomförd 3-dagars utbildning om hur man löser komplexitet- och hur man använder det man lärt sig för att nå det psykiska tillstånd man önskar.

2014-07-18 20:07 CEST Psykologisk Orientering Komplexa livsproblem går att lösa, läs mer:

2014-07-17 13:53 CEST Psykologisk Orientering Så kan man lösa komplexa problem. "Det handlar inte om psykologi och samtalsterapi, utan om konkret förklaring och förståelse av hur man fungerar och hur man praktiskt kommer framåt med sitt liv” "Komplexitetsexpert inom företagsvärlden"

2014-07-11 14:40 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté PRAC har slutfört utredningen av riskerna med användning av paracetamol under graviditet. Kommittén konstaterar att det inte finns vetenskapligt stöd för ett samband mellan användning av paracetamol under graviditet och påverkan på barnets neuropsykiatriska utveckling.

2014-07-11 09:44 CEST Psykologisk Orientering Människans har inte förmågan att hantera större informationsmängder och behöver därför stöd för att förstå och lösa komplexa problem. Stödet har historiskt oftast visat sig vara någon form av visuell överblick.

2014-07-03 07:01 CEST Psykologisk Orientering Videoklipp- En vetenskaplig förklaring på hur man löser komplexitet - Psykologi och livsproblematik är komplext.

2014-06-26 22:13 CEST Psykologisk Orientering 3-dagar - Ny grund - Nytt tänk - Nytt Liv

2014-06-26 16:30 CEST Högskolan i Skövde Regionutvecklingsnämnden tog idag beslutet att storsatsa på dataspelsbranschens fortsatta utveckling och tillväxt i Skövde. Satsningen innebär att Sweden Game Arena, som drivs av Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB och Skövde kommun kan accelerera med kraft.

Forskning: Plantor med uppdrag att rena jord och rädda liv

2014-06-24 07:00 CEST Högskolan i Skövde Arsenik är ett av de mest förekommande ämnena i jordskorpan och finns överallt i naturen. Det är också extremt giftigt för oss människor och långvarig exponering kan leda till många allvarliga sjukdomar. Forskare i molekylärbiologi vid Högskolan i Skövde har nu gjort nya framsteg och tagit fram en helt ny typ av planta som kan suga upp och lagra arsenik – i sina rötter.