Pressmeddelanden

2015-06-26 09:31 CEST Psykologisk Orientering 3-dagars komplicerad problemlösning är sannolikt det enda sättet att effektivt för flertalet lösa svårare psykiska problem eller andra livsproblem på. Jag menar inte antalet dagar, utan den visuella överblicken som är huvudinstrumentet i processen.

2015-06-24 15:11 CEST IQ Samhällsbyggnad Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s tredje utlysning. 17 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 85 miljoner i finansiering.

2015-06-18 13:52 CEST Edere Förlag Tror du på det? Domedagsprofetior alltså. Om så, kanske de blir verklighet. Genom att komma till insikt om vad det är som i grunden styr allt liv, så kommer vi - utan problem - att kunna ta oss till framtiden med allt vad det innebär, men fortsätter vi att hårdnackat tro att vi kan förändra det som sker i vår värld just nu genom ett felaktigt sätt att tänka och agera, så kommer nog domedagen...

2015-06-10 14:04 CEST Antirasistiska Akademin Antirasistiska akademin har samlat forskare som har rasism och antirasism som vetenskapligt fält, har med oro följt utvecklingen kring bildandet av Göteborgs universitets Centrum för studier om rasism och våldsbejakande extremism. Mot bakgrund av ministrarnas motivering bakom satsningen blir det uppenbart att regeringen saknar kunskap om vad rasism är.

2015-06-07 12:51 CEST Psykologisk Orientering Förklaringen är mycket enkel, men människan har i hundra år präglats av Freuds misstag gällande frågan hur psykisk ohälsa ska behandlas.

2015-06-01 08:30 CEST Psykologisk Orientering En forskare vid Linköpings universitets slutsatser efter utvärdering av behandling med Psykologisk orienterings "karta"- metoden då kallad "Tedestrand-Metoden": http://psykologiskorientering.se/media/vetenskaplig.pdf

2015-05-28 11:59 CEST Linköpings kommun ​– Att ha ett framgångsrikt universitet i kommunen har varit avgörande och kommer fortsatt vara avgörande för Linköpings kommuns goda utveckling. Det säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) med anledning av att Linköpings universitet firar 40 år.

2015-05-18 10:13 CEST Ubik I en ny artikel på UBIK-bloggen får du veta hur Aftonbladet ofrivilligt hjälpte Sverigedemokraterna. Dessutom får du veta varför socialister, konservativa och liberaler har fel. Och varför 99 billion sold fungerar som argument. Vidare reder artikeln ut varför skrämselkampanjer oftast slår helt fel. Läs mer!

2015-05-13 10:03 CEST SMHI - Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Forskare från hela världen samlas i Göteborg 19-22 maj för att diskutera skadliga algblomningar i framtida klimat. Vad får det för konsekvenser globalt, för Östersjön och Västerhavet? Forskarna ska presentera vetenskapliga resultat och diskutera klimateffekters påverkan på skadliga algblomningar. Ett mål är att tillsammans hitta vägen till mer kunskap om vad som kan hända framöver i haven.

2015-05-11 16:22 CEST Psykologisk Orientering ​Varje människa, hur "klok" man än är eller tror sig vara, behöver helhetsbilden- "kartan" för att bli medveten om sin omedvetenhet- och omedvetna avsikt. http://psykologiskorientering.se/nyheter