Pressmeddelanden

2014-08-29 08:00 CEST Högskolan i Skövde ”Sexuell grooming” online innebär att vuxna tar kontakt med barn i ett sexuellt syfte via internet. Barnen riskerar att utsättas för övergrepp och i vissa fall leder dessa kontakter även till ett fysiskt möte där barn riskerar ytterligare övergrepp. Forskare vid Högskolan i Skövde startar nu upp ett forskningsprojekt för att öka barns säkerhet på nätet i samarbete med stiftelsen Change Attitude.

Kulturarvsakademin presenterar: Samlingar och samhälle - seminarium på Bohusläns museum.

2014-08-21 12:39 CEST Västarvet Den 17 september kl. 10-16 arrangerar Kulturarvsakademin ett seminarium på Bohusläns museum under rubriken Samlingarna och samhället. Seminariet kommer att fokusera på samlingarna och dess betydelse i samtiden. Historiskt sett har samlingarna använts för identitetsskapande – från det nationella till det lokala. Men vilken plats har museernas samlingar i dagens samhälle?

IPnett levererar ny gemensam molntjänst till nordiska universitet

2014-08-19 08:00 CEST IPnett AB IPnett har tecknat ett avtal med NORDUnet, Nordic Infrastructure for Research & Education, kring en gemensam nordisk molntjänst för forsknings- och utbildningssektorn. Satsningen gör att universiteten kan lagra och dela information med varandra på ett säkert sätt i molnet. All data lagras dock lokalt i respektive land. Tjänsten är den första i sitt slag i Norden och drivs och servas av IPnett.

Pressinbjudan - Nu tas första steget mot att göra Döda Fallet till ett världsarv!

2014-08-06 16:02 CEST Destination Ragundadalen Nu tas första steget mot att göra Döda Fallet till ett världsarv! Visionen gällande regionens framtida möjliga världsarv är att Döda fallet senast 2017 lever upp till kriterierna för europeiskt kulturarvsmärkning och världsarv senast 2024.

2014-07-31 10:17 CEST Psykologisk Orientering På 3 dagar lär du dig den visuella överblicken som leder dig till frihet från komplexa livsproblem. De flesta livsproblem är komplexa och därför behöver den som ska lösa problemet något att både enkelt förstå och följa som krymper ner den enorma informationsmängd den psykiska ohälsan skapat.

2014-07-28 10:28 CEST Psykologisk Orientering Jag har skrivit en hel del om livsproblem och hur de kan lösas genom att använda samma principer som vid komplex problemlösning inom andra områden. Jag har försökt visa att människan har löst komplexa problem inom många områden genom att använda samma princip oavsett problematik eller verksamhetsområde. Jag gör ett nytt försök....

2014-07-23 13:24 CEST Psykologisk Orientering 16 klienter i Följd! Beskriver med egna ord upplevelsen efter genomförd 3-dagars utbildning om hur man löser komplexitet- och hur man använder det man lärt sig för att nå det psykiska tillstånd man önskar.

2014-07-18 20:07 CEST Psykologisk Orientering Komplexa livsproblem går att lösa, läs mer:

2014-07-17 13:53 CEST Psykologisk Orientering Så kan man lösa komplexa problem. "Det handlar inte om psykologi och samtalsterapi, utan om konkret förklaring och förståelse av hur man fungerar och hur man praktiskt kommer framåt med sitt liv” "Komplexitetsexpert inom företagsvärlden"

2014-07-11 14:40 CEST Läkemedelsverket - Medical Products Agency Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs säkerhetskommitté PRAC har slutfört utredningen av riskerna med användning av paracetamol under graviditet. Kommittén konstaterar att det inte finns vetenskapligt stöd för ett samband mellan användning av paracetamol under graviditet och påverkan på barnets neuropsykiatriska utveckling.