Pressmeddelanden

Forskning: HPV möjlig orsak till prostatacancer

2015-02-19 07:00 CET Högskolan i Skövde Prostatacancer är ett ökande hälsoproblem bland män i Sverige och en persons sexuella bakgrund kan vara en riskfaktor. Neha Singh, forskare vid Högskolan i Skövde, publicerade nyligen en artikel som visar att patienter med prostatacancer också har en HPV-infektion. Det öppnar upp för möjligheten att i framtiden kunna vaccinera även män med HPV-vaccin.

2015-02-08 22:48 CET Psykologisk Orientering Här har hjärnbarken och dess nervsignaler rekonstruerats digitalt (bilden ovan) påminner en hel del om en komplicerad stor skog som ska genomkorsas, fast något än mer komplext- vad behöver du då för att inte gå vilse om- och om igen?

Stötdämpande golv på äldreboende i Sunne nominerat till GötaPriset 2015

2015-02-05 07:55 CET Sunne Äldreboendet Salla i Sunne har lagt in stötdämpande golv på två avdelningar för att minska fallskador bland äldre. Ett helt nytt grepp inom ett område som vården brottats med i många år. Golvprojektet är nu nominerat till GötaPriset 2015.

2015-02-04 16:11 CET Psykologisk Orientering Psykologisk orientering avancerar, visar goda resultat, fler experter konstaterar skillnaden, media ignorerar och tror istället att man vet mer än man kan veta, och visar inget kurage till att visa något nytt?

David Munck: Dra inte för stora växlar på Quick-affären

2015-02-04 08:31 CET Feministiskt Perspektiv Sture Bergwall-affären har blivit ett typexempel på hur psykoterapi kan missbrukas i rättsprocesser. Juristen och tidigare journalisten David Munck menar dock att Dan Josefssons med flera drar alltför långtgående slutsatser, då de blandar ihop psykologiska spörsmål med juridiska – huruvida bortträngda minnen existerar och om ett återkallande av sådana bör räcka som bevisning för fällande dom.

2015-01-28 20:59 CET Psykologisk Orientering Logiken är tydlig och sammanfaller med all vetenskap, och vad som krävs vid komplex problemlösning.

2015-01-28 11:41 CET Psykologisk Orientering Nej, det är bevisligen inte oklart, det är omedvetet...

2015-01-21 12:48 CET Högskolan i Skövde Storrödingen betraktas idag som akut hotad och i Vättern har beståndet minskat kraftigt sedan 1950-talet. Åtgärder mot överfiske och inplanterade konkurrenter har under senare år förbättrat läget för vättenrrödingen något, men den hotas nu också av ett varmare klimat.

2015-01-07 22:35 CET Psykologisk Orientering ”SvD har i flera artiklar berättat om några av problemen inom psykiatrin. Senast på måndagen handlade det om svårt psykiskt sjuka som när de anses vara färdigbehandlade skickas rakt ut på gatan.Vissa får heller inte den lagstadgade individuella vårdplanering som ska göras i samband med utskrivning.... Ingenting konkret föreslås? Läs mer...

2015-01-05 04:17 CET Vetenskap och Folkbildning ​Föreningen Vetenskap och Folkbildning har utsett Metros Viralgranskaren till Årets folkbildare för sitt arbete med att granska påståenden som sprids i sociala medier och att påvisa vikten av källkritik på nätet. TV4 Nyhetsmorgon utses till Årets förvillare 2014 för att programmet låter sakliga och vederhäftiga reportage varvas med pseudovetenskapliga och falska påståenden.