Pressmeddelanden

2015-07-10 06:39 CEST Tedestrand coaching AB Psyken knökfulla! Missbruksvårdens resultat en katastrof! Behandlingshemmens, måste man säga usla resultat! Sammantaget en mycket kontraproduktiv verksamhet! "Det är synd om människorna" Strindberg visste nog inte hur rätt han hade på sin tid, inför framtiden, och att utvecklingen inom livsproblematikens område skulle bli det mest eftersatta området av alla.

DEBATTARTIKEL - Egenterapin måste granskas

2015-07-08 16:07 CEST Mattias Lundberg En vunnen överklagan av en student kring kravet från Umeå universitet att gå i så kallad egenterapi (även benämnd utbildningsterapi) för att få sin Psykoterapeutexamen väcker frågan om den förlegade egenterapins förekomst i svensk högre utbildning.

2015-06-26 09:31 CEST Tedestrand coaching AB 3-dagars komplicerad problemlösning är sannolikt det enda sättet att effektivt för flertalet lösa svårare psykiska problem eller andra livsproblem på. Jag menar inte antalet dagar, utan den visuella överblicken som är huvudinstrumentet i processen.

2015-06-24 15:11 CEST IQ Samhällsbyggnad Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s tredje utlysning. 17 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 85 miljoner i finansiering.

2015-06-18 13:52 CEST Edere Förlag Tror du på det? Domedagsprofetior alltså. Om så, kanske de blir verklighet. Genom att komma till insikt om vad det är som i grunden styr allt liv, så kommer vi - utan problem - att kunna ta oss till framtiden med allt vad det innebär, men fortsätter vi att hårdnackat tro att vi kan förändra det som sker i vår värld just nu genom ett felaktigt sätt att tänka och agera, så kommer nog domedagen...

2015-06-10 14:04 CEST Antirasistiska Akademin Antirasistiska akademin har samlat forskare som har rasism och antirasism som vetenskapligt fält, har med oro följt utvecklingen kring bildandet av Göteborgs universitets Centrum för studier om rasism och våldsbejakande extremism. Mot bakgrund av ministrarnas motivering bakom satsningen blir det uppenbart att regeringen saknar kunskap om vad rasism är.

2015-06-07 12:51 CEST Tedestrand coaching AB Förklaringen är mycket enkel, men människan har i hundra år präglats av Freuds misstag gällande frågan hur psykisk ohälsa ska behandlas.

2015-06-01 08:30 CEST Tedestrand coaching AB En forskare vid Linköpings universitets slutsatser efter utvärdering av behandling med Psykologisk orienterings "karta"- metoden då kallad "Tedestrand-Metoden": http://psykologiskorientering.se/media/vetenskaplig.pdf

2015-05-28 11:59 CEST Linköpings kommun ​– Att ha ett framgångsrikt universitet i kommunen har varit avgörande och kommer fortsatt vara avgörande för Linköpings kommuns goda utveckling. Det säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S) med anledning av att Linköpings universitet firar 40 år.

2015-05-18 10:13 CEST Ubik I en ny artikel på UBIK-bloggen får du veta hur Aftonbladet ofrivilligt hjälpte Sverigedemokraterna. Dessutom får du veta varför socialister, konservativa och liberaler har fel. Och varför 99 billion sold fungerar som argument. Vidare reder artikeln ut varför skrämselkampanjer oftast slår helt fel. Läs mer!