Pressmeddelanden

Var beredd på känslornas bakåtsträvande kraft när du försöker tänka nytt - eller förändra något i ditt liv.

Var beredd på känslornas bakåtsträvande kraft när du försöker tänka nytt - eller förändra något i ditt liv.

2013-11-06 10:38 CET
När jag genomgick psykoterapi och andra samtalsbaserade förändringsmetoder så var det j...

Försäkringskassan ska undersöka psykisk ohälsa, moment 22 situation.

2013-08-28 09:36 CEST
Ökade sjukskrivningar pga. psykisk ohälsa ska undersökas av Försäkringskassan. Hur ska...

Detta är en psykologi som fungerar - den bygger på hur komplexitet måste lösas!

2013-05-16 19:01 CEST
En video som rakt, öppet och ärligt visar den vetenskap som redan finns för att bekräft...

Psykologi kan inte lösa Psykologiska problem - Psykologi lyder under komplexitetsreglerna.

Psykologi kan inte lösa Psykologiska problem - Psykologi lyder under komplexitetsreglerna.

2013-04-23 14:54 CEST
Slumpen räcker inte som förklaring till hur allt det komplexa som omger oss växer fram....