Pressmeddelanden

2011-10-14 09:07 CEST NCC AB NCC Construction Sverige bygger en ny viltbro åt Trafikverket. Viltbron blir den första över väg i Norrbotten och placeras längs E4 mellan Harrioja och Salmis. Viltbron ska underlätta för renar och annat vilt att passera E4:an. Bygget påbörjas i oktober och ska stå klart i juni 2012. Ordervärdet är 7 MSEK.