Kontaktpersoner

Mikael Hultnäs

Mikael Hultnäs

2018-04-26 23:51 CEST

Mikael ansvarar för frågor som rör älgförvaltning, klövvilt och viltvårdsområden men ka...

Fredrik Widemo

Fredrik Widemo

2013-10-16 15:41 CEST

Johan Boström

Johan Boström

2010-10-13 09:30 CEST

Marknadsplanering och strategier för organisationen Jägarnas Riksförbund och tidningen ...

Johanna Parikka Altenstedt

2010-04-19 20:19 CEST

Christina Nilson-Dag

Christina Nilson-Dag

2009-06-01 18:19 CEST