Pressmeddelanden

Polarbröd inför ny produktmärkning i arbetet för en uthållig försörjning

2015-04-23 10:00 CEST Polarbröd AB Polarbröd har bakat bröd i fem generationer och att utnyttja resurserna effektivt har alltid stått i fokus. Idag är arbetet med en uthållig försörjning något som genomsyrar hela företaget. Koncernen har investerat i bygget av fyra egna vindkraftverk och är nu självförsörjande på förnybar energi. I samband med detta inför Polarbröd en ny produktmärkning på sina förpackningar.

Affärsmodellen i ständig förändring

2015-04-15 11:50 CEST ESBRI Affärsmodeller är inte huggna i sten. De är snarare i ständig förändring, och bör ses som ett kommunikativt verktyg mellan företagsledare och intressenter. Det menar forskaren Jon Williamsson i årets första nummer av tidningen Entré.

Dalakraft inleder samarbete med Kopparstaden

2015-04-14 12:43 CEST Dalakraft Första april inledde Dalakraft och Kopparstaden i Falun ett samarbete rörande elleverans till deras fastigheter. Samarbetet omfattar även optimering av Kopparstadens investeringar i hållbar energiproduktion genom egenägda vindkraftverk.

Rekordlågt elpris ger svagt resultat

2015-04-08 17:17 CEST Jämtkraft AB ​Jämtkraftkoncernen redovisar en vinst på 134 miljoner kronor för 2014. I jämförelse med tidigare år är det ett svagt resultat som till största delen beror på att utbudet av energi är större än efterfrågan vilket har pressat ner elpriset till en mycket låg nivå.

2015-04-01 16:03 CEST Energimyndigheten Den 1 april annullerades totalt 17,8 miljoner elcertifikat för 2014 års kvotplikt inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatsmarknaden.

Vindkraftverk på Öland återanvänds i Polen

2015-03-17 08:58 CET Kalmar Energi Idag plockar Kalmar Energi ned tre av sina vindkraftverk på piren i Degerhamn på Öland. De ska sedan transporteras och återanvändas i Polen. - Vi säljer dem till företaget Connected Wind Services för vidare export till Polen, eftersom de är för små för att vara lönsamma här, berättar Mats Yngvesson, produktionschef på Kalmar Energi.

Skellefteå Kraft redovisar resultat och hållbarhet

2015-03-17 08:00 CET Skellefteå Kraft När Skellefteå Kraft presenterar sitt resultat för 2014 offentliggörs även företagets första hållbarhetsredovisning. Skellefteå Kraft strävar efter att bli 100 procent hållbart och redovisningen är ett sätt att ökad tydligheten kring hållbarhetsarbetet, visa de största utmaningarna och möjligheterna inom hållbarhetsområdet.

Rickard Nordin: Tveksamt med skatt på förnybar energi

2015-03-13 13:59 CET Centerpartiet Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin välkomnar beskedet från den svenska och norska regeringen om att det blir möjligt att höja det gemensamma målet för elcertifikatmarknaden till 2020 från 26,4 till 28,4 TWh, men ställer sig tveksam till att Ibrahim Baylan också vill lägga på en skatt på förnybar energi.

Nya vindkraftverk producerar tio procent mer el

2015-03-13 09:32 CET Siemens AB Under EWEA Offshore-mässan i Köpenhamn presenterade Siemens sitt nya vindkraftverk SWT-7.0-154. Detta nya, uppgraderade, vindkraftverk kommer generera nästan tio procent mer elektricitet än sin föregångare och ha en total effekt på sju megawatt.

Grundarna av Northern Offshore Services korade till Årets Grundare Väst

2015-03-12 06:37 CET Founders Alliance ​På Entreprenörsgalan Väst 2015 delades under onsdagskvällen utmärkelsen Årets Grundare Väst ut till David Kristensson, Michael Kristensson och Martin Landström, grundarna av Northern Offshore Services. Galan som anordnas av entreprenörsnätverket Founders Alliance samlade många av västra Sveriges framstående entreprenörer. Founders Alliance står också bakom utmärkelsen.