Pressmeddelanden

65 kolkraftverk kan avvecklas om hela EU byter till LED-belysning

2015-05-23 20:57 CEST Eco By Sweden AB När glödlampan avvecklades motsvarade detta en besparing från energin som 5 kolkraftverk genererar. Möter samtliga EU-stater ekodesigndirektivet beräknas en besparing från energin som 65 kolkraftverk genererar.

Pressinbjudan: Dags att inviga Skånes största vindkraftverk!

2015-05-20 13:21 CEST Bjäre Kraft Den 26 maj kl 12.00 är det dags att inviga Bjäre Krafts senaste tillskott i vindkraftsfamiljen - två Senvionverk som byggts i Rågåkra, Höganäs kommun. Verken är 93 meter höga och vingarna har en spännvidd på 114 meter – störst i Skåne.

Trafikverket inser faran med vindkraft - tvingas ändra vägsträckning

2015-05-19 21:40 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Vi som länge varnat för de uppenbara risker som iskast och nedfallande delar från vindkraftverk kan innebära, har av vindkraftsoperatörer ständigt fått höra att vi överdriver. Trafikverket meddelar nu att "av säkerhetsskäl ska den allmänna vägen 776/969, som går förbi SCA-Statkrafts vindkraftspark Björkhöjden, läggas om."

2015-05-13 10:48 CEST Jämtkraft AB Vi har potentialen att skapa en helt ny exportsituation där förnybar el är vår produkt. År 2020 kan den nordiska elproduktionen vara koldioxidfri. Norden skulle kunna bli Europas gröna batteri, ett scenario som ger tillväxt och sysselsättning och som bidrar till lösningen i kampen mot klimatförändringarna och ett grönare Europa. Ska visionen bli verklighet krävs att vi arbetar på flera fronter.

Finalister klara till Skånes vindkraftspris och Skåne Solar Award 2015

2015-05-13 10:00 CEST Energikontoret Skåne Nu är årets finalister till Skånes vindkraftspris och Skåne Solar Award utsedda. Priserna delas ut vid Skånes största mötesplats inom energiområdet Skånes Energiting, den 17 juni på Sankt Gertrud i Malmö. Evenemanget arrangeras av Energikontoret Skåne.

Piteå tänkbar etableringsort för demonstrationsanläggning

2015-05-12 17:15 CEST Piteå Science Park I dag presenterades resultaten från en unik studie om möjligheterna att använda Power to Gas i Sverige. Genom att ta hand om elöverskotten – producera vätgas, lagra överskottet i gasnät eller utöka produktionen av biogas – ökar andelen förnybart, minskar utsläppen och öppnar för mer vindkraft. Piteå är en av tre tänkbara etableringsorter med goda förutsättningar att ha en anläggning på plats 2016.

Snabbare höjning av elpriset – enligt elbolaget Bixias långtidsprognos

2015-05-11 10:10 CEST Bixia Bixia publicerar idag sin långtidsprognos för elprisutvecklingen som sträcker sig till år 2030. I prognosen räknar elbolaget med att priserna kommer att stiga markant mellan 2020 och 2021. Den största orsaken är Vattenfalls besked om stängningen av Ringhals 1 och 2 samt att Bixia räknar med att även Oskarshamn 1 stängs före 2020.

2015-05-10 20:07 CEST Miljövänner för kärnkraft Överenskommelsen mellan S och MP att lägga ytterligare skatt på den el som kärnkraftverken producerar kommer att leda till ökade koldioxidutsläpp och import av rysk fossilgas. Artikeln analyserar vad som händer om regeringens ministerstyre sätts i verket.

2015-05-04 16:06 CEST Klimatkommunerna Det finns ett enormt engagemang för småskalig produktion av förnybar energi kommuner, kommunala bostadsbolag och landsting. Det är därför med stor oro som Klimatkommunerna läser Finansdepartementets förslag, som om de genomförs kommer att stoppa den positiva utvecklingen. Klimatkommunerna efterlyser en långsiktig politik som ger kommuner och övriga aktörer ekonomiska incitament för att investera.

Olönsam förnybar energi slår ut jobb

2015-05-03 14:56 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Flera internationella undersökningar visar att omfattande subventioner snedvrider marknaden, höjer elpriserna och slår ut jobb, skriver miljö- och energidebattörerna Jonny Fagerström och Lars Bern.