Pressmeddelanden

Forskningsresultat från ett 200 kW vertikalaxlat vindkraftverk

Forskningsresultat från ett 200 kW vertikalaxlat vindkraftverk

2017-05-17 15:42 CEST
De vertikalaxlade vindkraftverken är ett alternativ till de traditionella horisontalax...

Energikommissionens betänkande 2017:2 - Remissyttrande från Miljövänner för kärnkraft

2017-04-28 00:45 CEST
Miljövänner för kärnkraft sammanfattar sitt yttrande med följande: "Vi anser att framt...

Internationellt genombrott för mätteknikföretag bäddar för svensk exportframgång

2017-04-26 10:30 CEST
Den nya standarden IEC61400-12-1 beskriver metoden för att fastslå en mätosäkerhet för ...

Inga garantier för effekt ger ett elsystem utan balans

2017-04-19 10:51 CEST
Svebio är kritiskt till regeringens förslag om utbyggnad av elcertifikatsystemet. Försl...

65 kolkraftverk kan avvecklas om hela EU byter till LED-belysning

65 kolkraftverk kan avvecklas om hela EU byter till LED-belysning

2017-04-07 10:10 CEST
När glödlampan avvecklades motsvarade detta en besparing som energin från fem kolkraftv...

AQ510 Fullt klassificerad enligt IEC 61400-12-1:2017

2017-03-30 10:53 CEST
Med hjälp av fyra AQ510 och två mätmaster har AQSystem samlat in 26 månaders vinddata s...

Positivt resultat trots tuffa marknadsförutsättningar

Positivt resultat trots tuffa marknadsförutsättningar

2017-03-21 13:45 CET
​Jämtkraftkoncernen redovisar ett resultat om 124 miljoner kronor för 2016, vilket bedö...

Preem och Vattenfall i samarbete  om biodrivmedel i stor skala

Preem och Vattenfall i samarbete om biodrivmedel i stor skala

2017-03-15 08:00 CET
Preem och Vattenfall har tecknat en avsiktsförklaring om att undersöka möjligheterna ti...

​Svebio föreslår kompletteringar till energiöverenskommelsen

2017-03-13 15:58 CET
Svebio stöder ramöverenskommelsen om den framtida energipolitiken. Energibranschen har ...