Pressmeddelanden

Hexicon genomför fulltecknad nyemission

2014-07-18 13:38 CEST Uppsala Innovation Centre (UIC) UICs alumnbolag Hexicon har framgångsrikt genomfört en nyemission om 11,4 MSEK för att säkra utvecklingen av Hexicons innovation för havsbaserad vindkraft på stora djup.

Ännu lägre elpris i juli

2014-07-17 07:41 CEST Bixia Det svenska spotpriset som ligger till grund för det rörliga elpriset är lägre nu i juli än i maj och juni. Det beror främst på att den första perioden med kärnkraftsrevisioner avslutades i juni. Trots den låga prisnivån är spotpriset högre än vad man förväntade sig i våras, det beror främst på att den hydrologiska balansen försvagats, enligt elbolaget Bixia.

Bixia bygger vindkraftverk i Sunne

2014-07-07 08:52 CEST Bixia Den 26 juni beviljades Bixia ProWin tillstånd av Miljöprövningsdelegationen att upprätta 13 vindkraftverk på Häjsberget och Länsmansberget i Sunne kommun. Byggnationen påbörjas under nästa år och vindkraftverken beräknas vara i produktion under 2016.

Kraftö Vind säljer 75 MW vindkraftsprojekt

2014-07-02 21:39 CEST Blåsmark Vindkraft Alpiq EcoPower Scandinavia förvärvar vindkraftsprojekt Blåsmark från Kraftö AB. Kraftö och Alpiq har ett långsiktigt samarbete för utveckling av vindkraftsprojekt i Sverige. – Förvärvet är ett resultat av detta samarbete där även fler projekt varit lyckade säger verkställande direktör Anders Barne för Kraftö AB.

2014-06-26 12:08 CEST Energimyndigheten Sverige kan bygga stora mängder vindkraft billigare än vad som tidigare antagits. Enligt en ny studie från Energimyndigheten finns gott om lägen i landet där produktionskostnaden skulle hamna mellan 50 och 60 öre per kWh och även de där kostnaden är lägre än 50 öre per kWh.

1000 kronor lägre elräkning första halvåret 2014

2014-06-23 07:40 CEST Bixia Det milda vädret under årets första halvår, i kombination med mer förnybar el har hållit nere elpriserna. Spotpriserna har i snitt legat på strax under 30 öre per kWh, vilket är de lägsta nivåerna under motsvarande period sedan 2007, enligt elbolaget Bixias halvårsrapport.

Beslut i Kommunfullmäktige

2014-06-19 10:23 CEST Örebro kommun Nedan presenteras ett urval av de beslut som togs av Kommunfullmäktige den 18 juni.

2014-06-18 13:25 CEST Energimyndigheten Under 2013 minskade utbyggnadstakten för svensk vindkraft för första gången någonsin. Inte sedan 2009 har det byggts så få vindkraftverk. Samtidigt har utbyggnaden varit betydande på sina ställen. Ockelbo var den kommun med mest installerad vindkraft i slutet av 2013, från att inte haft ett enda vindkraftverk 2011. Det visar ny statistik från Energimyndigheten.

Siemens bjuder in till tre paneldiskussioner under årets Almedalsvecka

2014-06-17 08:00 CEST Siemens AB Siemens medverkar för tredje året i rad med paneldiskussioner i egen regi under Almedalsveckan. I år arrangerar vi tre paneldiskussioner inom infrastruktur, energi och sjukvård, alla tre mycket aktuella områden för Sverige idag - och i framtiden. Tidigare år har uppslutningen varit stor, och föranmälan till seminarierna är därför möjlig.

Siemens lär vindkraftverk optimera sin energiproduktion efter väderförhållanden

2014-06-12 17:07 CEST Siemens AB Siemens lär vindkraftverk hur de automatiskt kan optimera sin energiproduktion utefter rådande väderförhållanden genom att använda data från sensorer som sitter utplacerade på vindkraftverket. Lösningen möjliggör för turbiner att producera ungefär en procent mer el årligen under låg till måttlig vindhastighet, och minskar samtidigt slitaget på turbinen.