Pressmeddelanden

2014-12-19 15:26 CET Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad har blivit utsedd till ”practise based platform” – en strategiskt viktig samarbetspartner av regeringen i Shanghai, Kina. En delegation från Shanghai Dianji University (SDJU) besökte Högskolan igår, torsdagen den 18 december, för att dela ut en plakett som ett bevis på det fina samarbetet.

2014-12-15 07:01 CET Chalmers tekniska högskola En grupp Chalmersstudenter samarbetar med företaget Blekinge Offshore för att ta fram ett koncept för fartyg som ska användas för att installera 700 vindkraftverk i Östersjön. Konceptet handlar om att transportera och installera vindkraftverken från hamnen i Karlshamn till Hanöbukten. Beslut om att bygga vindkraftsparken ligger just nu hos regeringen. Idéerna presenteras i Göteborg fredag 19 dec.

Nobelprisaktuella LED ett genombrott för energieffektiv belysning

2014-12-08 06:30 CET Belysningsbranschen Fysikpriset 2014 tilldelades som bekant uppfinningen av den blå lysdioden som gett upphov till en effektiv och klimatvänlig LED-belysning . Genom att byta ut all gammal belysning till moderna system med LED skulle vi enbart i Sverige kunna spara sex terawattimmar per år. Det är lika mycket el som producerades av Sveriges vindkraft år 2011.

Siemens levererar el till Australiens ”outback”

2014-12-05 14:07 CET Siemens AB Siemens har levererat ett av Australiens effektivaste kraftverk bestående av två kombicykelanläggningar från Finspång. Ägare till det nya kraftverket är Diamantina Power Station Pty Limited som i sin tur ägs gemensamt av APA Group och AGL Energy Limited. Invigningen av anläggningen skedde den tredje december i närvaro av ortens borgmästare.

Siemens levererar 12 vindkraftverk till Vattenfalls vindpark Högabjär-Kärsås

2014-12-04 08:00 CET Siemens AB Siemens har fått förtroendet att leverera vindkraftverk till ännu en av Vattenfalls vindkraftsparker i Sverige. Denna gång handlar det 12 vindkraftverk med en effekt på 3,2 MW vardera som ska installeras i Högabjär-Kärsås vindkraftspark som ligger 15 km öster om Falkenberg. I avtalet ingår även ett femårigt serviceavtal.

​​Höga torn fångar de bästa vindarna

2014-12-03 07:37 CET Almis mediarum Höjden har betydelse. I synnerhet när man ska bygga kostnads- och energieffektiva vindkraftverk. För ju högre torn ju mer effekt. Men kruxet är hur man bygger högt till en låg kostnad. Det är den ekvationen som Vindmark har löst. Almi Invest har investerat i företaget.

​Repeted success – Vattenfall sponsors Winterwind 2015

2014-12-02 22:57 CET Svensk Vindkraftförening

Risk för höga vinterpriser om 10 år – enligt elbolaget Bixias långtidsprognos

2014-11-27 07:50 CET Bixia I sin långtidsprognos, som sträcker sig till år 2030, räknar elbolaget Bixia med en snabbare minskning av kärnkraftsproduktionen. Elbolaget förutspår ett besvärligt läge med risk för höga elpriser vintertid, trots fortsatt utbyggnad av förnybar el.

Fortums största vindkraftsanslutning någonsin

2014-11-20 09:31 CET Fortum Sverige AB Fortum Distribution har byggt sin största anslutning av vindkraft någonsin. 20 vindkraftverk i Orsa och Mora kommuner ska leverera el som motsvarar vad 33 000 normala hushåll använder på ett år.

Elpriserna stiger

2014-11-20 09:05 CET Bixia Efter en period med rekordlåga elpriser har priset nu börjat stiga mot mer normala nivåer. Det beror främst på den ökade konsumtionen till följd av sjunkande temperaturer samt minskad nederbörd. Priset på el är dock drygt 4 öre lägre per kilowattimma än under samma period förra året.