Pressmeddelanden

Beslut i Kommunstyrelsen

2015-01-28 14:18 CET Örebro kommun På Kommunstyrelsens möte 27 januari behandlades frågor som köp av vindkraftverk och detaljplan för Gustavsviksområdet. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag. Här presenteras ett urval av de beslut som togs av Kommunstyrelsen och dess utskott.

Idag invigs Malmö stads första vindkraftverk!

2015-01-28 09:02 CET Malmö stad I dag invigs Nötåsens vindpark i Sundsvalls kommun, en park om fyra vindkraftverk varav Malmö stad nu äger ett. Det blir Malmös första egna vindkraftverk och är ett viktigt steg mot målet om att all el- och energiförbrukning i kommunen ska vara förnybar.

Veidekke bygger hållbart

2015-01-27 07:30 CET Veidekke i Sverige Veidekke Anläggning SydVäst har fått i uppdrag av Eolus Vind AB att bygga fundament för sju vindkraftverk med tillhörande vägar i Fröreda, Hultsfreds kommun. Tidigare har Veidekke anlagt vindkraftsfundament för Eolus vindkraftsparker i Tanumshede och Hjo.

2015-01-26 16:15 CET Umeå kommun Ett enigt kommunfullmäktige har beslutat att säga ja till en vindkraftpark i Högaliden, norr om Botsmark. Det går emot ett tidigare beslut i näringslivs- och planeringsutskottet om att avstyrka parken. Beslut i ärendet fattas av länsstyrelsen.

​Polarbröd nu helt självförsörjande på förnybar el

2015-01-26 08:00 CET Polarbröd AB I höstas tilldelades Polarbröd Stora Förnybarhetspriset av Svensk Vindenergi för sin strävan efter hållbara lösningar som nu även inkluderar egna investeringar i förnybar el. Under 2014 har Polarbröd visat vägen för ett hållbart företagande genom att investera och låta bygga fyra egna vindkraftverk som ska försörja bagerierna med förnybar el. Den 24 januari togs det fjärde och sista verket i drift

Elpriserna på väg upp

2015-01-23 08:07 CET Bixia Efter en lågtrycksdominerad inledning på året med hög vindkraftsproduktion, milt väder och mycket nederbörd med låga elpriser som följd, börjar nu priserna sakta stiga uppåt. Elbolaget Bixia bedömer att spotpriset kommer att hamna på cirka 33 öre per kWh, vilket är 6 öre mer än förra veckan då medelpriset låg på 27 öre.

Optimism präglade ministerbesök hos Skellefteå Kraft

2015-01-21 14:23 CET Skellefteå Kraft Energiministern besökte idag Skellefteå Kraft och Finnfors kraftstation. På agendan stod utvecklingen och framtiden för vattenkraften, Skellefteå Krafts satsning på vindkraft i Blaiken och om den unika kunskap och erfarenhet av att bygga vindkraft i kallt klimat som Skellefteå Kraft har. Koncernchef Hans Kreisel gav även sin syn hur nya affärsmodeller som kan utvecklas genom samarbete.

2015-01-07 16:00 CET Umeå kommun Kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskottet avstyrker en vindkraftpark i Högaliden, norr om Botsmark, i ett remissyttrande till länsstyrelsen. Det innebär att länsstyrelsen inte kan ge tillstånd för parken.

2014-12-22 10:29 CET SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 19 december var den stora dagen för 33 studenter vid Chalmers. Då presenterade de sina idéer om nästa generations installationsfartyg för havsbaserad vindkraft. Arbetet har gjorts inom Chalmers kurs Marine Design Project vid institutionen för Sjöfart och marin teknik och i samarbete med Blekinge Offshore och OffshoreVäst.

Årets elpriser 16 procent lägre än 2013

2014-12-22 07:40 CET Bixia Årets medelpris för el beräknas hamna på knappt 29 öre per kWh, vilket är drygt 5 öre billigare än förra året. För en villaägare med eluppvärmning betyder det en minskad elkostnad med cirka 1700 kronor jämfört med 2013, enligt elbolaget Bixias årsrapport.