Pressmeddelanden

2015-06-24 09:30 CEST Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun har som första kommun i Sverige erhållit miljömärkt finansiering i form av ett Grönt lån från Kommuninvest. Lånet om 165 mnkr kommer att finansiera de fyra nya vindkraftverk som nu byggs utanför Sollefteå. Beslutet om investeringen togs 2014 och är en del av kommunens plan att hälften av elförbrukningen ska komma från vindproducerad el.

Nässjös modernaste kontor -	Bixias etablerar nytt försäljningscenter på Stortorget

2015-06-23 07:30 CEST Bixia Nu är det klart att elhandelsbolaget Bixia bygger upp sitt nya försäljningscenter på Stortorget 1 i Nässjö. Under våren har Bixia planerat för sin nya satsning att bygga upp ett försäljningscenter i Nässjö. Till slut föll valet på en kontorsyta på drygt 500 kvadratmeter på Storgatan 1, som ska bli arbetsplats för de drygt 20 nya medarbetarna.

Region Skåne tilldelas Skånes vindkraftspris 2015

2015-06-17 14:00 CEST Energikontoret Skåne Den 17 juni delades Skånes vindkraftspris ut för fjärde gången. Priset tilldelas i år Region Skåne, som prisas av juryn för en väl genomförd upphandling av vindkraftverk som ligger i linje med deras höga ambitioner inom förnybar energi. Skånes vindkraftspris är instiftat av Skånes vindkraftsakademi och priset delas ut i samarbete med E.ON Värme och Serviceförvaltningen i Malmö stad.

2015-06-15 14:38 CEST AQSystem Renewable Energy Systems (RES), branschledande inom användandet av fjärranalysinstrument är nu uthyrning och servicepartner till AQSystem AB. RES har lång erfarenhet och utbildning i användning och underhåll av AQSystem’s produkter och har fått leverans av sitt första AQ510 system för den brittiska Vindkraftsmarknaden.

2015-06-10 13:38 CEST AQSystem Renewable Energy Systems (RES), Industry leaders in the application and operations of Remote Sensing Devices are now rental and service partners to AQSystem. RES have extensive experience and training in the use and servicing of AQSystem sodars and have taken delivery of their first UK based AQ510 advanced sodar system.

Skåne hade näst störst vindkraftsproduktion 2014

2015-06-03 11:10 CEST Energimyndigheten Vindkraften fortsätter att öka i Sverige. Ny statistik visar att det under 2014 installerades 902 MW fördelat på 321 nya vindkraftverk i Sverige. Skåne är det län som har näst mest installerad vindkraft och levererade knappt tolv procent av landets totala elproduktion från vindkraft.

Jämtland installerade mest vindkraft i Sverige under 2014

2015-06-03 11:09 CEST Energimyndigheten Vindkraften fortsätter att öka i Sverige. Ny statistik visar att det under 2014 installerades 902 MW fördelat på 321 nya vindkraftverk i Sverige. Jämtland är det län som installerade mest ny vindeffekt och klättrade från sjunde till fjärde plats sett till installerad effekt.

Västerbotten stod för nästan tolv procent av landets totala elproduktion från vindkraft under 2014

2015-06-03 11:07 CEST Energimyndigheten Vindkraften fortsätter att öka i Sverige. Ny statistik visar att det under 2014 installerades 902 MW fördelat på 321 nya vindkraftverk i Sverige. Västerbotten är det län med näst mest installerad effekt och levererade cirka tolv procent av landets totala elproduktion från vindkraft.

Västra Götaland hade mest installerad vindkraft 2014

2015-06-03 11:04 CEST Energimyndigheten Vindkraften fortsätter att öka i Sverige. Ny statistik visar att det under 2014 installerades 902 MW fördelat på 321 nya vindkraftverk i Sverige. Västra Götaland är det län med mest vindkraft och levererar ca 15 procent av landets elproduktion från vindkraft.

Stark utbyggnad av vindkraft i elområde 2 och 3

2015-06-03 11:03 CEST Energimyndigheten Under 2014 installerades det 53 procent mer vindkraftseffekt i Sverige jämfört med 2013. Störst förändring har skett i Jämtlands län, länet klättrade från sjunde till fjärde största län sett till installerad effekt. Under förra året producerades 11,2 TWh vindkraftel i Sverige, vilket motsvarar åtta procent av den totala elproduktionen.