Pressmeddelanden

Vindkraftverk på Öland återanvänds i Polen

2015-03-17 08:58 CET Kalmar Energi Idag plockar Kalmar Energi ned tre av sina vindkraftverk på piren i Degerhamn på Öland. De ska sedan transporteras och återanvändas i Polen. - Vi säljer dem till företaget Connected Wind Services för vidare export till Polen, eftersom de är för små för att vara lönsamma här, berättar Mats Yngvesson, produktionschef på Kalmar Energi.

Skellefteå Kraft redovisar resultat och hållbarhet

2015-03-17 08:00 CET Skellefteå Kraft När Skellefteå Kraft presenterar sitt resultat för 2014 offentliggörs även företagets första hållbarhetsredovisning. Skellefteå Kraft strävar efter att bli 100 procent hållbart och redovisningen är ett sätt att ökad tydligheten kring hållbarhetsarbetet, visa de största utmaningarna och möjligheterna inom hållbarhetsområdet.

Rickard Nordin: Tveksamt med skatt på förnybar energi

2015-03-13 13:59 CET Centerpartiet Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin välkomnar beskedet från den svenska och norska regeringen om att det blir möjligt att höja det gemensamma målet för elcertifikatmarknaden till 2020 från 26,4 till 28,4 TWh, men ställer sig tveksam till att Ibrahim Baylan också vill lägga på en skatt på förnybar energi.

Nya vindkraftverk producerar tio procent mer el

2015-03-13 09:32 CET Siemens AB Under EWEA Offshore-mässan i Köpenhamn presenterade Siemens sitt nya vindkraftverk SWT-7.0-154. Detta nya, uppgraderade, vindkraftverk kommer generera nästan tio procent mer elektricitet än sin föregångare och ha en total effekt på sju megawatt.

Grundarna av Northern Offshore Services korade till Årets Grundare Väst

2015-03-12 06:37 CET Founders Alliance ​På Entreprenörsgalan Väst 2015 delades under onsdagskvällen utmärkelsen Årets Grundare Väst ut till David Kristensson, Michael Kristensson och Martin Landström, grundarna av Northern Offshore Services. Galan som anordnas av entreprenörsnätverket Founders Alliance samlade många av västra Sveriges framstående entreprenörer. Founders Alliance står också bakom utmärkelsen.

Premiär för STING-programmet Startup Cleantech – fler nya bolag ska startas

2015-03-03 07:00 CET STING (Stockholm Innovation & Growth) Idag lanserar affärsinkubatorn STING träningsprogrammet Startup Cleantech. Programmet ska inspirera fler forskare, innovatörer och entreprenörer att våga ta steget och förverkliga sina affärsidéer. Målet är att minst tre miljöteknikbolag ska startas inom ett år.

Siemens levererar fem vindkraftverk till vindpark Stormon

2015-03-02 10:01 CET Siemens AB Siemens har fått förtroendet att leverera fem vindkraftverk till en av HS-Kraft och BayWa r.e: s vindkraftsparker i Sverige. Vindkraftverken har en uppskattad kraft på 3,2 MW vardera och ska installeras i Stormons vindkraftspark som ligger 30 km nordväst om Härnösand. I avtalet ingår även ett femtonårigt serviceavtal, planerad installationsstart är september 2015.

2015-02-20 13:33 CET Miljövänner för kärnkraft Miljövänner för kärnkraft vill fästa uppmärksamheten på vikten av att objektivt kunna jämföra olika kraftslag. För närvarande råder närmast anarki på området med mest tyckanden och lite fakta, som gör det omöjligt att bilda sig en objektiv uppfattning om kraftslagens egenskaper och kunna jämföra dem.

2015-02-12 11:28 CET Siemens AB Siemens har fått en order på ett nyckelfärdigt kombikraftverk på 200 megawatt (MW) av Electrogas Malta. Ordervärdet uppgår till ca 1,65 miljarder kronor (175 miljoner Euro) och driftsättning är planerad till sommaren 2016. Kraftverket är en del av ett större projekt som är initierat av den maltesiska staten för att fasa ut användningen av oljebränslen till förmån för naturgas.

Creon tecknar sig för 100% förnybar energi

2015-02-12 10:35 CET Creon Promotion AB Creon har beslutat att övergå helt till förnybar energi vilket har resulterat i ett vindkraftsavtal med Bixia. Detta är nästa naturliga steg i vår strävan att minska vår miljöpåverkan och därför låg energiförbrukningen på huvudkontoret och lagret i Växjö nära till hands att se över.