Pressmeddelanden

Klätterteknik Safety & Training inviger nytt utbildningscenter i Jämtland

2015-10-07 13:31 CEST Klätterteknik Stockholm AB ​För att bemöta det stigande behovet av GWO-utbildningar (Global Wind Organisation) i norra Sverige öppnar vi, utöver vår befintliga Stockholmsanläggning, nu ett nytt specialanpassat träningscenter för detta.

Kungen besöker Skellefteå Krafts vindkraftpark

2015-10-06 08:00 CEST Skellefteå Kraft ​Fredag den 16 oktober besöker Hans Majestät Konungen Arjeplog och gör i samband med detta ett studiebesök vid Uljabuouda vindkraftpark.

Pressinbjudan: Sverigepremiär - invigning av SeaTwirls unika havsbaserade vindkraftverk

2015-09-30 09:30 CEST Almis mediarum Följ med till havs på invigningen av Sveriges enda vertikala havsbaserade flytande vindkraftverk! Konstruktionen är helt unik och kommer totalt att förändra vår syn på hur offshore vindkraftverk kommer att se ut i framtiden.

Nytt Vindvalprojekt värderar vindkraftens samhällsnytta

2015-09-10 10:01 CEST Energimyndigheten En ny studie inom forskningsprogrammet Vindval ska undersöka hur vindkraftens samhällsnytta värderas vid tillståndsprövning. Arbetet kommer att ledas av Kristina Ek, biträdande professor i nationalekonomi vid Luleå Tekniska Universitet.

Störande vindkraftsljud ska utredas

2015-09-09 09:28 CEST SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Ljud från vindkraftverk upplevs ibland som störande av närboende, även om själva ljudnivån är relativt låg. Energimyndigheten satsar nu nästan sex miljoner kronor på två forskningsprojekt för att försöka komma till rätta med störningsproblemen. SP leder det ena projektet.

2015-09-08 10:07 CEST Energimyndigheten Två nya projekt inom forskningsprogrammet Vindval ska öka kunskapen om hur människor upplever ljud från vindkraftverk. Totalt omfattar Energimyndighetens satsning närmare sex miljoner kronor. Resultaten från de nya studierna kommer att ge säkrare modeller för att beräkna ljudets utbredning kopplat till kunskap om hur ljudet upplevs av människor.

​Filmpremiär för att inspirera till kraft, mod och möjligheter

2015-09-01 13:15 CEST Sölvesborgs kommun ​För att illustrera möjligheterna och inspirera invånare och lokala företag i Blekinge har projektet ”Till havs!” tagit fram informationsfilmen ”Känner du igen en möjlighet när den rufsar dig i håret?” som nu kommer att användas i samband med presentationer, konferenser och spridas viralt över nätet.

2015-08-26 14:53 CEST Sölvesborgs kommun Projektet till ”Till Havs!” vars syfte är att fånga havsbaserad vindkrafts möjligheter för Blekinge fortsätter och media bjuds in för att närvara vid undertecknandet av parternas samarbetsavtal i den gamla fiskestugan Jullas hus i Nogersund.

Västerhavsveckan 2015 - Temavecka för havsmiljön

2015-07-23 14:08 CEST Nordstan Den 1-9 augusti går sjunde upplagan av Västerhavsveckan av stapeln. Längs hela kusten, från Göteborg till Strömstad, kommer det sjuda av aktivitet med kopplingar till havet. Så även i Nordstan där det dagligen bjuds på varierat program under veckan.

3 av 10 ägnar för lite tid till sina relationer och 4 av 10 ägnar för mycket tid till att surfa

2015-07-21 07:30 CEST Bixia I en färsk undersökning uppger 3 av 10 svenskar mellan 18 och 75 år att de borde ägna mer tid till sina relationer. Bland de svarande mellan 30 och 45 år är siffran hela 5 av 10. I samma undersökning uppger 4 av 10 att de ägnar för mycket tid till att surfa. Elbolaget Bixia, som låtit genomföra undersökningen, uppmuntrar sina kunder att ta frivilliga elavbrott.