Pressmeddelanden

Vindkraft - en investering med hög politisk risk

Vindkraft - en investering med hög politisk risk

2016-06-20 07:02 CEST
Kan en investerare i svensk vindkraft – till exempel en europeisk pensionsfond – inför ...

Trafikverket inser faran med vindkraft - tvingas ändra vägsträckning

Trafikverket inser faran med vindkraft - tvingas ändra vägsträckning

2015-05-19 21:40 CEST
Vi som länge varnat för de uppenbara risker som iskast och nedfallande delar från vindk...

Olönsam förnybar energi slår ut jobb

Olönsam förnybar energi slår ut jobb

2015-05-03 14:56 CEST
Flera internationella undersökningar visar att omfattande subventioner snedvrider markn...

2013 var ett år med låg elanvändning och stor elexport

2014-02-11 10:58 CET
År 2013 blev ett år med låg användning av el i framför allt industrin. Vindkraften slog...

Vindkraft utgör inget riksintresse

Vindkraft utgör inget riksintresse

2013-10-05 15:33 CEST
Föreningen Svenskt Landskapsskydd har nu svarat på Energimyndighetens remiss ”Riksintr...

Förnybar el blir aldrig lönsam

Förnybar el blir aldrig lönsam

2013-09-03 19:30 CEST
I dagens Göteborgsposten på GP-debatt har Föreningen Svenskt Landskapsskydd slutreplik ...

Lägg ner Energimyndigheten

Lägg ner Energimyndigheten

2013-06-04 12:13 CEST
Energimyndigheten utsätter Sverige för ett riskfyllt spel. Insatsen är vår konkurrenskr...

Mångmiljonförluster för vindindustrin

Mångmiljonförluster för vindindustrin

2013-03-03 07:25 CET
Vi har analyserat årsredovisningarna för 2012. Vindindustrin gör nu mångmiljonförluster...

År 2011 bjöd på mer vindkraft och mindre elanvändning

2013-03-01 11:04 CET
Under år 2011 blev nästan 10 miljarder olivkärnor till el och värme i Sverige. Vindkraf...

Demonstrationer mot vindkraft runt om i Sverige

Demonstrationer mot vindkraft runt om i Sverige

2012-10-15 06:35 CEST
Föreningen Svenskt Landskapsskydd ordnar tillsammans med lokala föreningar en landsomfa...