Pressmeddelanden

Trafikverket inser faran med vindkraft - tvingas ändra vägsträckning

2015-05-19 21:40 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Vi som länge varnat för de uppenbara risker som iskast och nedfallande delar från vindkraftverk kan innebära, har av vindkraftsoperatörer ständigt fått höra att vi överdriver. Trafikverket meddelar nu att "av säkerhetsskäl ska den allmänna vägen 776/969, som går förbi SCA-Statkrafts vindkraftspark Björkhöjden, läggas om."

Olönsam förnybar energi slår ut jobb

2015-05-03 14:56 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Flera internationella undersökningar visar att omfattande subventioner snedvrider marknaden, höjer elpriserna och slår ut jobb, skriver miljö- och energidebattörerna Jonny Fagerström och Lars Bern.

2014-02-11 10:58 CET Energimyndigheten År 2013 blev ett år med låg användning av el i framför allt industrin. Vindkraften slog nytt produktionsrekord igen och nettoexporten av el blev den tredje största någonsin. Det visar preliminär statistik från Energimyndigheten.

Vindkraft utgör inget riksintresse

2013-10-05 15:33 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Föreningen Svenskt Landskapsskydd har nu svarat på Energimyndighetens remiss ”Riksintresse vindbruk 2013”, Dnr: 2010-5138. Föreningen Svenskt Landskapsskydd anser att utpekandet av ”Riksintresse för vindbruk” som företeelse skall stoppas och att remissen skall dras tillbaka eftersom den inte behövs.

Förnybar el blir aldrig lönsam

2013-09-03 19:30 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd I dagens Göteborgsposten på GP-debatt har Föreningen Svenskt Landskapsskydd slutreplik i Energidebatten med Annika Helker-Lundström, VD för Svensk Vindenergi och Fredrik Hedenus, Chalmers

Lägg ner Energimyndigheten

2013-06-04 12:13 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Energimyndigheten utsätter Sverige för ett riskfyllt spel. Insatsen är vår konkurrenskraft, jobben och välfärden, men också vår miljö. Det skriver Per-Olof Eriksson, Jonny Fagerström och Björn Törnvall.

Mångmiljonförluster för vindindustrin

2013-03-03 07:25 CET Föreningen Svenskt Landskapsskydd Vi har analyserat årsredovisningarna för 2012. Vindindustrin gör nu mångmiljonförluster. Är det verkligen ansvarsfullt att rekommendera köp av vindkraft och vindkraftsaktier? Läs Marian Radetzki (professor i nationalekonomi), BjörnTörnvall (fd bankdirektör) och Jonny Fagerströms (Föreningen Svenskt Landskapsskydd) artikel i Göteborgsposten

2013-03-01 11:04 CET Energimyndigheten Under år 2011 blev nästan 10 miljarder olivkärnor till el och värme i Sverige. Vindkraften ökade sin elproduktion mest och den slutliga elanvändningen i Sverige minskade. Detta och mycket mer finns att läsa om i statistiken för el-, gas och fjärrvärmeförsörjningen 2011 som Energimyndigheten nu publicerar.

Demonstrationer mot vindkraft runt om i Sverige

2012-10-15 06:35 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Föreningen Svenskt Landskapsskydd ordnar tillsammans med lokala föreningar en landsomfattande manifestation mot vindkraftsutbyggnaden. Torsdagen den 18/10 kl 11.45-13.15 kommer föreningarnas medlemmar att finnas utanför Länsstyrelser, Miljödomstolar och Energimyndigheten. Stoppa subventionerna till vindkraften!

Rädda Jungfrukusten

2012-07-25 05:57 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Bergvik skog har till samråd lämnat ut handlingar för projektering av ett gigantiskt vindindustriområde om ca 200 vindkraftverk i Ödmården, i Söderhamns kommun. Området är placerat i hjärtat av en av de vackraste och vildaste delarna av Jungfrukusten längs en två mil lång sträcka mellan Ljusne och Axmar. Söderhamns kommun har totalt sett ålagt sig ett beting som vida överstiger behovet.