Blogginlägg

Skrota Energimyndigheten

2013-05-19 20:36 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Energimyndigheten understödjer på alla sätt den storskaliga vindkraftsutbyggnaden, stödjer helt oreserverat vindindustrin och utgör ett hinder för en seriös debatt på området. Energimyndigheten är ingen objektiv expertmyndighet. Den är en del av vindindustrin.

Lennart Söder har inte förstått vindkraftens kostnader och krav

2012-04-30 09:29 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Lennart Söder och KTH sprider förenklade och ovetenskapliga uppgifter som kan vilseleda beslutsfattare om vindkraftens integreringsmöjligheter till elkraftsystemet, skriver Elingenjör Claes-Erik Simonsbacka och Jonny Fagerström från Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Vindindustrin driver upp elpriserna

2012-03-09 15:17 CET Föreningen Svenskt Landskapsskydd Vindindustrins företrädare är desperata. I flera media berättas om vindindustrins olönsamhet. För varje kWh som produceras i ett vindkraftverk förlorar vindindustrin 20 öre. Detta vill man lösa genom ännu mer vindkraft. Ett praktexempel på Ebberöds bank.