Pressmeddelanden

Vindkraft - en investering med hög politisk risk

Vindkraft - en investering med hög politisk risk

2016-06-20 07:02 CEST
Kan en investerare i svensk vindkraft – till exempel en europeisk pensionsfond – inför ...

Stoppa regeringens förslag

Stoppa regeringens förslag

2013-12-27 10:48 CET
Regeringen föreslog nyligen att ytterligare främja förnybar el genom att överföra ytter...

Vindkraft utgör inget riksintresse

Vindkraft utgör inget riksintresse

2013-10-05 15:33 CEST
Föreningen Svenskt Landskapsskydd har nu svarat på Energimyndighetens remiss ”Riksintr...

Stoppa vindkraftsutbyggnaden

Stoppa vindkraftsutbyggnaden

2013-07-10 07:55 CEST
Föreningen Svenskt Landskapsskydd uppvaktar idag (13-07-10) Miljödepartementet med krav...

Lägg ner Energimyndigheten

Lägg ner Energimyndigheten

2013-06-04 12:13 CEST
Energimyndigheten utsätter Sverige för ett riskfyllt spel. Insatsen är vår konkurrenskr...

Demonstrationer mot vindkraft runt om i Sverige

Demonstrationer mot vindkraft runt om i Sverige

2012-10-15 06:35 CEST
Föreningen Svenskt Landskapsskydd ordnar tillsammans med lokala föreningar en landsomfa...

Naturskyddsföreningen får betalt av vindindustrin

Naturskyddsföreningen får betalt av vindindustrin

2012-05-15 16:31 CEST
Om någon har undrat varför Naturskyddsföreningens kritik av vindindustrins skövling av ...

Livsfarliga arbetsplatser

Livsfarliga arbetsplatser

2012-03-07 21:45 CET
Att kapa kostnader genom att ge avkall på säkerheten, för bland annat tredje man, är ty...

Landskapsskydd besöker Sverigedemokraterna i Riksdagen

Landskapsskydd besöker Sverigedemokraterna i Riksdagen

2012-02-27 06:11 CET
Politiker både på lokal, - regional, - och riksnivå är i stort behov av regelbundna kon...

Vindkraften - det är du som blir blåst

Vindkraften - det är du som blir blåst

2012-02-13 06:30 CET
Vindkraftsutbyggnaden i Sverige har under flera år underblåsts med mördande reklam från...