Pressmeddelanden

Stoppa regeringens förslag

2013-12-27 10:48 CET Föreningen Svenskt Landskapsskydd Regeringen föreslog nyligen att ytterligare främja förnybar el genom att överföra ytterligare kostnader på elkunderna. Förslaget innebär att de nya nät- och spänningsregleringsutrustningar som måste byggas skall bekostas av Svenska Kraftnät, och därmed av oss skattebetalare.

Vindkraft utgör inget riksintresse

2013-10-05 15:33 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Föreningen Svenskt Landskapsskydd har nu svarat på Energimyndighetens remiss ”Riksintresse vindbruk 2013”, Dnr: 2010-5138. Föreningen Svenskt Landskapsskydd anser att utpekandet av ”Riksintresse för vindbruk” som företeelse skall stoppas och att remissen skall dras tillbaka eftersom den inte behövs.

Stoppa vindkraftsutbyggnaden

2013-07-10 07:55 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Föreningen Svenskt Landskapsskydd uppvaktar idag (13-07-10) Miljödepartementet med krav på att utbyggnaden av vindkraft i Sverige stoppas till dess konsekvenserna och nyttan med utbyggnaden är klarlagd.

Lägg ner Energimyndigheten

2013-06-04 12:13 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Energimyndigheten utsätter Sverige för ett riskfyllt spel. Insatsen är vår konkurrenskraft, jobben och välfärden, men också vår miljö. Det skriver Per-Olof Eriksson, Jonny Fagerström och Björn Törnvall.

Demonstrationer mot vindkraft runt om i Sverige

2012-10-15 06:35 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Föreningen Svenskt Landskapsskydd ordnar tillsammans med lokala föreningar en landsomfattande manifestation mot vindkraftsutbyggnaden. Torsdagen den 18/10 kl 11.45-13.15 kommer föreningarnas medlemmar att finnas utanför Länsstyrelser, Miljödomstolar och Energimyndigheten. Stoppa subventionerna till vindkraften!

Naturskyddsföreningen får betalt av vindindustrin

2012-05-15 16:31 CEST Föreningen Svenskt Landskapsskydd Om någon har undrat varför Naturskyddsföreningens kritik av vindindustrins skövling av svensk landsbygd har varit så mild, så har vi svaret nu: Naturskyddsföreningen får betalt av vindindustrin, även WWF har ett utvecklat samarbete med bla danska Vestas, enligt en artikel i dagens Östersundposten. Skulle inte Naturskyddsföreningen värna om naturen?

Livsfarliga arbetsplatser

2012-03-07 21:45 CET Föreningen Svenskt Landskapsskydd Att kapa kostnader genom att ge avkall på säkerheten, för bland annat tredje man, är tydligen ett sätt för vindindustrin att bli konkurrenskraftig. Några andra sätt tycks inte finnas. Föreningen Svenskt Landskapsskydd vill bidra till att säkerheten förbättras och att Arbetsmiljöverket och kommunerna fullgör sin tillsynsskyldighet.

Landskapsskydd besöker Sverigedemokraterna i Riksdagen

2012-02-27 06:11 CET Föreningen Svenskt Landskapsskydd Politiker både på lokal, - regional, - och riksnivå är i stort behov av regelbundna kontakter med människor ute i landet. Dels för att aktualisera sina kunskaper i olika ärenden men också för att skapa sig en bild av de problem som människor ute i landet möter i sin vardag. Den storskaliga utbyggnaden av vindkraften är ett sådant problem som inte längre går att bortse ifrån.

Vindkraften - det är du som blir blåst

2012-02-13 06:30 CET Föreningen Svenskt Landskapsskydd Vindkraftsutbyggnaden i Sverige har under flera år underblåsts med mördande reklam från vindindustrin och intet ont anande politiker. Lobbyorganisationer har sjungit vindkraftens lov utan att någon kritisk granskning genom samhällets institutioner eller media har skett. Vi börjar nu se resultatet. Vindbubblan börjar brista. Småspararna drabbas. I slutändan får samhället stå för kostnaderna.

Dubbla budskap från pressad vindlobby

2012-01-10 18:12 CET Föreningen Svenskt Landskapsskydd Vindlobbyn har under det senaste året desperat vädjat till staten och allmänheten om mer pengar. Samtidigt som marknadssituationen blir allt skakigare fortsätter man trots detta att ställa ut löften om guld och gröna skogar.