Pressmeddelanden

Toppnamn inom Smart City träffas i Lund

Toppnamn inom Smart City träffas i Lund

2018-02-06 08:27 CET
Sveriges sex innovationsplattformar och internationella experter på smarta städer och i...

Artificiell intelligens kan öka kunskapen om pigmentförändringar och hudcancer

2018-01-28 23:05 CET
Med 1,3 MSEK i stöd från Vinnova samarbetar nu företaget Gnosco med KTH (Kungliga Tekni...

​Digitalisering ska ge säkrare dricksvattenförsörjning

2017-12-19 08:00 CET
Klimatförändringar och växande städer är stora utmaningar för vår dricksvattenförsörjni...

Satsning på nationell arena för matrelaterade företag

2017-12-14 09:00 CET
Inkubera i Örebro och Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad har gemensamt...

Nationellt projekt lyfter samverkansskicklighet som merit

Nationellt projekt lyfter samverkansskicklighet som merit

2017-12-14 08:30 CET
Samverkansskicklighet som merit vid anställning och befordring inom högskolesektorn – d...

GAEU Consulting skrev EU-ansökan som gav Ilya Pharma 30 miljoner kronor från Horizon 2020 SME-instrumentet

GAEU Consulting skrev EU-ansökan som gav Ilya Pharma 30 miljoner kronor från Horizon 2020 SME-instrumentet

2017-12-06 13:15 CET
30 miljoner kronor i Fas 2-bidrag inom Horizon 2020 SME-instrumentet blev resultatet fr...

Nytt innovationsprogram ger fler möjlighet att testa idéer för fysiska produkter

Nytt innovationsprogram ger fler möjlighet att testa idéer för fysiska produkter

2017-12-01 07:20 CET
IDE[A]CTION startar nu sitt första valideringsprogram för alla med oprövade idéer som b...

​En dag med fokus på socialtjänst i glesbygd

​En dag med fokus på socialtjänst i glesbygd

2017-11-30 08:00 CET
Torsdag den 30 november arrangeras en dag med fokus på de små kommunernas särskilda för...

Digitalisering av SFI - forskningsprojekt kortar inlärningstiden

Digitalisering av SFI - forskningsprojekt kortar inlärningstiden

2017-11-29 07:15 CET
Ett forsknings- och utvecklingsprojekt ska minska sfi-elevers inlärningstid med 25 % me...

De här tre är finalister till Årets initiativ 2017

De här tre är finalister till Årets initiativ 2017

2017-11-22 11:38 CET
Civil Right Defenders initiativ The Defenders Database, #jagärhär och Tillsammans Cup ä...