Pressmeddelanden

Lidköpings kommun får 400 000 till projekt för förnyelse

2015-11-25 15:38 CET Lidköpings kommun Lidköpings kommun jobbar ständigt med att förbättra kommunens service och bättre tillgodose kommuninvånarnas behov. Ett nytt projekt skapar nu nya möjligheter till att utveckla förbättringsarbetet. I projektet ska en metod utvecklas för hur verksamheterna kan förnya tjänsteutbudet med hjälp av nya idéer och lösningar. Kommunen har sökt och beviljats 400 000 kr av Vinnova till projektet.

Ny teknik gör det enklare att bedöma ledningsnätens status

2015-11-25 09:45 CET Kraftringen Kraftringens fjärrvärmenät genomgår en omfattande modernisering. Bland initiativen för att förbättra ledningsnäten finns ett branschövergripande projekt som utvecklar nya metoder för att bedöma VA- och fjärrvärmenätens renoveringsbehov. Vinnova har i dagarna beviljat projektet medfinansiering med drygt nio miljoner kronor, vilket gör det möjligt att på allvar påbörja arbetet.

RECO LAB - ny testbädd inom vatten och avfall byggs i Helsingborg

2015-11-24 13:51 CET NSR AB Vinnova har beviljat cirka fyra miljoner i bidrag för projektet RECO LAB, som ska byggas i Helsingborg. Det är en testbädd inom vatten, avlopp och matavfall som kan bidra till att utveckla det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfallet som ska införas i H+ området i Helsingborg. Testbädden ska vara klar 2019.

Vinnova bidrar med fyra miljoner till ny testbädd inom vatten och avfall i Helsingborg

2015-11-24 08:00 CET NSVA - Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp Vinnova har beviljat närmare fyra miljoner i bidrag för projektet RECO LAB, som ska byggas på Öresundsverket i Helsingborg. Det är en testbädd inom vatten, avlopp och matavfall som kan bidra till att utveckla det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfallet som ska införas i H+ området i Helsingborg. Testbädden ska vara klar 2019.

2015-11-23 15:52 CET Helsingborgs stad Vinnova har beviljat cirka fyra miljoner i bidrag för projektet RECO LAB, som ska byggas i Helsingborg. Det är en testbädd inom vatten, avlopp och matavfall som kan bidra till att utveckla det nya systemet för insamling och hantering av mat- och toalettavfallet som ska införas i H+ området i Helsingborg. Testbädden ska vara klar 2019.

2015-11-20 08:07 CET SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Många människor som bor i samhällen utanför större tätorter är i dag bilberoende. Området kring pendeltågstationerna domineras också ofta av parkeringar. Det nya projektet Hållbara och attraktiva stationssamhällen ska utmana idén om bilen som den enkla lösningen. - Det hjälper oss att ta fram innovativa tjänster som skapar hållbara attraktiva stationssamhällen, säger Albin Andersson på SP.

2015-11-18 09:00 CET IVL Svenska Miljöinstitutet Många människor som bor i samhällen utanför större tätorter är i dag bilberoende. Området kring pendeltågstationerna domineras också ofta av parkeringar. Det nya projektet "Hållbara och attraktiva stationssamhällen" ska utmana idén om bilen som den enkla lösningen.

Nya, gröna mötesplatser i Malmö och Alby

2015-11-16 09:00 CET MKB Fastighets AB Med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova satsar MKB Fastighets AB tillsammans med Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen på hållbar odling under tak och skapar två nya mötesplatser, en i Holma i Malmö och en i Alby, Botkyrka.

Parakey vann 25 000 kr på prispallen i SKAPA Framtidens Innovatör

2015-11-06 14:36 CET Chalmers Ventures AB Parakey har tilldelats tredje pris och 25 000 kr i den nationella finalen av ”SKAPA Framtidens Innovatör”. Priset delas ut av Stiftelsen SKAPA och är en satsning från VINNOVA. Parakey fick tidigare i år ta emot 15 000 kr som regionvinnare i Västra Götaland. På torsdagskvällen hölls en prisutdelningsbankett i Stockholm.

2015-11-06 10:25 CET Swedish Medtech Vinnova har genom det strategiska innovationsprogrammet MedTech4Health beviljat 10,8 miljoner kronor för ett projekt rörande digitalisering av vården. Nu samlas representanter från svensk vård och omsorg, näringsliv och myndigheter. Målet är att konstruera ett gemensamt ramverk för Sveriges informationshantering inom vården.