Pressmeddelanden

2 new employees to the sales and marketing department

2 new employees to the sales and marketing department

2017-07-14 10:16 CEST
Beneli is happy to announce that we have enforced our sales organization and recruited ...

VINNOVA befäster GU Ventures excellence med 4 mkr

VINNOVA befäster GU Ventures excellence med 4 mkr

2017-07-08 12:22 CEST
VINNOVA har utvärderat ett flertal inkubatorer under våren och har beslutat om att fort...

Kalmar Science Park får miljoner och utses till Excellens-inkubator

Kalmar Science Park får miljoner och utses till Excellens-inkubator

2017-07-06 15:10 CEST
Kalmar Science Parks inkubator har blivit utsedd till en av Sveriges Excellens-inkubato...

​Uppsala BIO får fortsatt Vinnova stöd efter internationell utvärdering

2017-06-22 11:29 CEST
Två internationella professorer inom områdena regional ekonomisk utveckling och policyu...

Nytt ”hat trick” från GAEU Consulting: 8 miljoner euro i EU-bidrag till tre svenska innovationsföretag

Nytt ”hat trick” från GAEU Consulting: 8 miljoner euro i EU-bidrag till tre svenska innovationsföretag

2017-06-12 07:00 CEST
I den senaste beslutsomgången inom EU-programmet SME-instrumentet förbättrade EU-bidrag...

Stor satsning på återanvändning av interiöra byggmaterial från kontor

2017-06-09 09:26 CEST
Varje år investeras ungefär 29 miljarder kronor i kontors- och butikslokaler. Omsättnin...

Lokalproducerat biobränsle ska minska flygets klimatpåverkan

2017-05-30 08:00 CEST
​Nu startar IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med föreningen Fly Green Fund ett p...

Vinnare i innovationstävling får testa i HSB Living Lab

Vinnare i innovationstävling får testa i HSB Living Lab

2017-05-29 13:55 CEST
Vinnova beviljar medel till en innovationstävling där digitala koncept för delningsekon...

Fem nominerade till Sveriges DigitaliseringsKommun 2017

Fem nominerade till Sveriges DigitaliseringsKommun 2017

2017-05-19 15:45 CEST
Nu är nomineringarna till Sveriges DigitaliseringsKommun klara. De nominerade är Falke...

”Sjyst data!” vill förena personlig integritet med affärsnytta

2017-05-09 09:05 CEST
Användardata är hårdvaluta på den digitala marknaden. Projektet ”Sjyst data!” syftar ti...