Pressmeddelanden

Vinnova-pengar till vinnande projekt vid KI Innovations

2014-12-22 08:46 CET Karolinska Institutet Innovations AB Nu får fem projekt baserade på forskning vid Karolinska Institutet medel från Vinnova för att ta ytterligare ett steg på vägen mot marknaden. – Det är ett bevis på att projekten är vetenskapligt starka och har potential för kommersialisering, säger Lilian Wikström, VD på KI Innovations. Per Rydberg (bilden) och företaget Adduct Analys hör till de lyckliga mottagarna av Vinnova-miljoner.

2014-12-19 12:02 CET Högskolan i Jönköping I en ny nationell satsning ska Högskolan i Jönköping tillsammans med sex andra lärosäten utveckla strategier och arenor för en bättre samverkan mellan universitet och högskolor och omvärlden.

Forskningsprojekt bidrar till ökad användning av 3d-printing inom industrin

2014-12-19 08:07 CET SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 3d-printing, eller additiv tillverkning (AT) som det också heter, är ett av årets mest hajpade ord, enligt ett analytikerföretag, men har hittills haft svårt att nå svensk industri i en större omfattning. Nu satsar Vinnova 5,4 miljoner kronor i ett projekt som leds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, för att kunna möta utmaningarna kring industrialiseringen av additiv tillverkning.

Akademiska Hus i textilåtervinningsprojekt tillsammans med Wargön Innovation

2014-12-16 10:16 CET Akademiska Hus Akademiska Hus kommer att delta i projektet ”Textiles – back to textile” som beviljats 2,5 Mkr av Vinnova och som leds av Wargön Innovation. Syftet med projektet är att utveckla en komplett värdekedja från insamling, sortering och förbehandling av uttjänta textilier till skapandet av nya textilfibrer genom ny teknologi.

Urban insektsfarm vinner internationellt innovationspris

2014-12-11 09:07 CET Belatchew Arkitekter AB Belatchew Labs urbana insektsfarm BuzzBuilding har tilldelats det internationella innovationspriset Smart Living Challenge; en öppen, internationell innovationstävling som syftar till att generera affärsmöjligheter och idéer för en hållbar livsstil i urbana miljöer. Bland arrangörerna: Munktell Science Park, Naturvårdsverket, Svenska institutet, Swedish Incubators & Science Parks samt Vinnova.

2014-12-10 08:55 CET Uppsala Innovation Centre (UIC)

Forskningsprojekt bereder väg för 3D-teknik inom industrin

2014-12-09 09:22 CET Örebro universitet Örebro universitet har tillsammans med samarbetspartners fått 5,4 miljoner kronor från Vinnova för att undersöka hur 3D-printing kan bidra till en snabbare, mer flexibel och anpassad produktion. Det kan i sin tur kan öka Sveriges konkurrenskraft på den internationella marknaden. – Det behövs för att inte svensk industri ska hamna på efterkälken, säger Örebroprofessorn Lars Pejryd.

2014-12-04 15:00 CET Johanneberg Science Park I höst har 125 medverkande från företag, samhällsaktörer och akademi varit idésprutor för Göteborgs framtid. I ett utmaningsdrivet innovationslabb, en workshopserie för hållbar stadsutveckling, har inte mindre än 17 koncept tagits fram. Välkommen till Visual Arena, Lindholmen Science Park, den 10 december, där koncepten presenteras.

2014-11-25 07:44 CET Uppsala Innovation Centre (UIC) UIC-bolagen Hexicon, Onelab, Beactica och Emplicure stärker nu kassan genom finansering från Vinnovas program Forska&Väx. Hexicon får 2,7 miljoner kronor, Onelab får 498 000 kronor, Beactica får 3 miljoner kronor och Emplicure 500 000 kronor.

2014-11-21 09:58 CET VINNOVA Innovationstävlingar kan vara en effektiv metod för att hitta nya lösningar på komplexa problem. VINNOVA finansierar nu nio tävlingar som bland annat ska bidra till att fler reser kollektivt med buss, att unga får hälsosammare vanor och till att restvärme som annars kyls bort kommer till nytta.