Pressmeddelanden

RISE och Swedish ICT leder utmaningsdrivna innovationsprojekt för ökad konkurrenskraft i Sverige

2015-05-19 08:00 CEST SICS Swedish ICT En tredjedel av Vinnovas nya utmaningsdrivna innovationsprojekt leds av RISE-instituten. Två av de sex projekten leds av Swedish ICT med målen att skapa bättre dricksvattenkvalitet och ICT-baserade lösningar för vård av kroniskt sjuka i hemmet.

Slutworkshop för projektet Nationell påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial

2015-05-18 10:42 CEST SwedNanoTech Den 26 maj presenterar SwedNanoTech tillsammans med NordMiljö resultat och slutsatser från projektet Påverkansplattform för nanosäkerhet och nanomaterial. Projektets syfte har varit att samordna och integrera kunskap, expertis, resurser och verksamheter på olika nivåer och i olika sektorer i Sverige för att effektivare kunna påverka kommande Horizon 2020-utlysningar.

Miljardsatsning på forskningsmiljöer får högt betyg

2015-04-30 09:02 CEST Energimyndigheten Regeringssatsningen på strategisk forskning (SFO) har nu utvärderats - och betyget blir högt. Forskarna har haft höga ambitioner och tagit stora risker vilket är en förutsättning för vetenskapliga genombrott, menar den expertpanel som genomfört utvärderingen. 9 500 forskare har varit inblandade och regeringen rekommenderas att fortsätta satsningen på programmet.

Nytt program motor för förändring i samhällsbyggandet

2015-04-21 15:24 CEST IQ Samhällsbyggnad Digitaliseringen är den främsta förändringsfaktorn i vår tid. Programmet Smart Built Environment bidrar till att Sverige blir ett föregångsland inom digitaliseringen inom hållbart samhällsbyggande. Idag utsågs programmet till ett nytt strategiskt innovationsprogram i Sverige. Staten och näringslivet satsar gemensamt inledningsvis upp till 200 miljoner kronor i programmet, under en treårsperiod.

2015-04-16 09:14 CEST IVL Svenska Miljöinstitutet Med hjälp av processintensifiering kan både resurser och kostnader sparas. Nu har en ny strategisk forsknings- och innovationsagenda tagits fram för att påskynda användningen av processintensifiering i svensk industri.

2015-04-10 07:35 CEST Gothia Science Park Det finns en rad möjligheter för små- och medelstora företag att få finansiering av utvecklingsprojekt, såväl från europeiska som nationella program. Den 15 april genomför Gothia Innovation AB ett öppet lunchmöte med en expert från Vinnova för att du ska identifiera rätt möjligheter för små- och medelstora företag. Platsen för eventet är Gothia Science Park, Skövde.

Eva Schelin ny vd för IQ Samhällsbyggnad

2015-03-27 12:15 CET IQ Samhällsbyggnad Eva Schelin blir ny vd för IQ Samhällsbyggnad från 1 juni. Hon arbetar för närvarande på VINNOVA där hon haft flera roller, senast som programansvarig för FFI - Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

Spaceport Sweden arrangerar NASA Space Apps Challenge; del av en nationell strategi för rymdturism

2015-03-24 06:23 CET Spaceport Sweden AB Den 11-12 april arrangeras innovationstävlingen Space Apps Challenge i Stockholm. NASA leder det globala samarbetet som äger rum på 135 platser världen över. I Stockholm genomförs satsningen av Spaceport Sweden, Space Travel Alliance samt Swedish Incubators & Science Parks och är del av ett nationellt strategiarbete för rymdturism i syfte att stärka svensk innovations- och konkurrenskraft.

2015-03-20 09:19 CET GAEU Consulting AB EU-bidragskonsulten GAEU Consulting fortsätter att skörda framgångar inom Horizon 2020. Denna gång var det Watty AB, utvecklare av en banbrytande teknik för att reducera hushållens energiförbrukning, som fick sin ansökan beviljad. – GAEU Consulting skrev EU-ansökan och vägledde oss metodiskt genom ansökningsprocessen, kommenterar Wattys vd, Hjalmar Nilsonne.

Avhoppare från Bonnier/Sanoma startar nästa generations läromedelsförlag!

2015-03-19 12:20 CET Edimia Education AB Läromedelsbranschen har halkat efter i den digitala utvecklingen. Därför valde Björn Frändfors, innovatör och expert inom nya medier och Eva Johansson, en av Sveriges främsta läromedelsproducenter att starta det helt digitala läromedelsförlaget - Edimia. Bakom företaget står några av Sveriges främsta investerare, där ibland den kände affärsmannen Anders Wall.