Pressmeddelanden

Glactone Pharma erhåller finansiering från Swelife och Medtech4health

2018-05-24 10:45 CEST
Glactone Pharma har i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och Lunds unive...

Innovationer ska öka patientsäkerheten inom vården

Innovationer ska öka patientsäkerheten inom vården

2018-05-24 10:20 CEST
Högskolan i Halmstad kommer tillsammans med RISE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ka...

70,2 miljoner till nio stycken nya IoT-hubbar

70,2 miljoner till nio stycken nya IoT-hubbar

2018-05-21 08:35 CEST
Vinnova har beviljat finansiering av nio stycken nya IoT-hubbar i samband med utlysning...

Stort anslag till forskning om flexiblare ambulanssjukvård

Stort anslag till forskning om flexiblare ambulanssjukvård

2018-05-15 15:07 CEST
Umeåmatematikern Patrik Rydén och kollegor får nära sex miljoner i anslag från Vinnova ...

Effektiv automatisering för kortserieproduktion

Effektiv automatisering för kortserieproduktion

2018-05-07 09:36 CEST
LoHiSwedProd är det nya projektet som ska stärka konkurrenskraften i små och medelstora...

Inbjudan att delta i Nätverksdagen Internet of Things som motor för den smartare välfärden

Inbjudan att delta i Nätverksdagen Internet of Things som motor för den smartare välfärden

2018-04-16 11:00 CEST
IoT Sverige bjuder i samarbete med sina projekt in till en nätverksdag om Internet of T...

SME-instrumentet: GAEU skrev fem beviljade ansökningar i årets första Fas 1-omgång

SME-instrumentet: GAEU skrev fem beviljade ansökningar i årets första Fas 1-omgång

2018-04-11 07:00 CEST
I årets första ansökningsomgång till Fas 1 i SME-instrumentet skrev GAEU Consulting hel...

SME-instrumentet Fas 2: Hälften av de beviljade ansökningarna skrevs av GAEU Consulting

SME-instrumentet Fas 2: Hälften av de beviljade ansökningarna skrevs av GAEU Consulting

2018-03-22 07:00 CET
I den senast omgången till SME-instrumentets Fas 2 skrev GAEU Consulting två av fyra go...

Toppnamn inom Smart City träffas i Lund

Toppnamn inom Smart City träffas i Lund

2018-02-06 08:27 CET
Sveriges sex innovationsplattformar och internationella experter på smarta städer och i...

Artificiell intelligens kan öka kunskapen om pigmentförändringar och hudcancer

2018-01-28 23:05 CET
Med 1,3 MSEK i stöd från Vinnova samarbetar nu företaget Gnosco med KTH (Kungliga Tekni...