Pressmeddelanden

​Uppsala BIO får fortsatt Vinnova stöd efter internationell utvärdering

2017-06-22 11:29 CEST
Två internationella professorer inom områdena regional ekonomisk utveckling och policyu...

Nytt ”hat trick” från GAEU Consulting: 8 miljoner euro i EU-bidrag till tre svenska innovationsföretag

Nytt ”hat trick” från GAEU Consulting: 8 miljoner euro i EU-bidrag till tre svenska innovationsföretag

2017-06-12 07:00 CEST
I den senaste beslutsomgången inom EU-programmet SME-instrumentet förbättrade EU-bidrag...

Stor satsning på återanvändning av interiöra byggmaterial från kontor

2017-06-09 09:26 CEST
Varje år investeras ungefär 29 miljarder kronor i kontors- och butikslokaler. Omsättnin...

Lokalproducerat biobränsle ska minska flygets klimatpåverkan

2017-05-30 08:00 CEST
​Nu startar IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med föreningen Fly Green Fund ett p...

Vinnare i innovationstävling får testa i HSB Living Lab

Vinnare i innovationstävling får testa i HSB Living Lab

2017-05-29 13:55 CEST
Vinnova beviljar medel till en innovationstävling där digitala koncept för delningsekon...

Fem nominerade till Sveriges DigitaliseringsKommun 2017

Fem nominerade till Sveriges DigitaliseringsKommun 2017

2017-05-19 15:45 CEST
Nu är nomineringarna till Sveriges DigitaliseringsKommun klara. De nominerade är Falke...

”Sjyst data!” vill förena personlig integritet med affärsnytta

2017-05-09 09:05 CEST
Användardata är hårdvaluta på den digitala marknaden. Projektet ”Sjyst data!” syftar ti...

Två UIC-bolag får totalt 2,2 mkr från Vinnova

Två UIC-bolag får totalt 2,2 mkr från Vinnova

2017-04-13 08:00 CEST
UIC-bolagen Unibap och APR Technologies stärker nu kassan genom finansiering från Vinno...

Nanoteknik i världsklass på väg till Oskarshamn

Nanoteknik i världsklass på väg till Oskarshamn

2017-04-07 08:43 CEST
Det fleråriga samarbetet mellan Nova Utbildning FoU & Affärsutveckling och Linköpings u...

Hållbarhetsidé från NY Collective tilldelas uppstartsstöd av Vinnova efter pilotprojekt med Science Park

Hållbarhetsidé från NY Collective tilldelas uppstartsstöd av Vinnova efter pilotprojekt med Science Park

2017-04-04 08:21 CEST
Som en del av sitt interna hållbarhetsarbete har kommunikationsbyrån NY Collective tagi...