Pressmeddelanden

Pressmeddelande: Projekt på Akademiska ska gynna distansvård för unga diabetiker

2014-04-17 09:30 CEST Akademiska sjukhuset Ökad användning av distansvård, som appar och andra smarta IT-lösningar, gör det lättare för unga med diabetes att ha koll på sina blodsockervärden, men underlättar också tätare kontakt med sjukvården. Med stöd av Vinnova ska Innovation Akademiska under ett år testa en ny ersättningsmodell, Health Impact Bonds, som stimulerar användningen av ny teknik och förebyggande insatser.

2014-04-16 13:07 CEST Högskolan i Jönköping 12 småländska företag deltar i ett nytt forskningsprojekt med Högskolan i Jönköping och Träcentrum i Nässjö. Det handlar om att utveckla metoder för strategiskt arbete i mindre och medelstora företag.

Partipolitisk diskussion om det nationella inkubatorprogrammet  - Socialdemokraterna vill lyfta innovation till högsta politiska nivå

2014-04-03 16:30 CEST Swedish Incubators & Science Parks Sveriges Innovationsriksdag fortsatte på onsdagen och förflyttade sig från Göteborgs universitet till Chalmers. Bland talarna fanns Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson, som sa att partiet vill lyfta Sveriges innovationsklimat till högsta politiska nivå. Hon betonade också vikten av långsiktiga villkor och finansiering för Sveriges inkubatorer och science parks.

The Paper Province används som bra exempel

2014-04-03 07:59 CEST The Paper Province Idag, torsdag, medverkar The Paper Province (TPP) när det svenska nätverket för EU:s Östersjöstrategi träffas i Stockholm. Tematiskt fokus är kopplingar mellan miljömål och välståndsmål i Östersjöarbetet. – Det är ett gott betyg att Tillväxtverket hör av sig och ber oss medverka. Det tyder på att det arbete vi gör kan visas som ett bra exempel, menar Magnus Persson (TPP).

Jobb och tillväxt i fokus på Sveriges Innovationsriksdag 1-2 april 2014

2014-03-31 09:30 CEST Swedish Incubators & Science Parks Pressmeddelande 31 mars 2014 Jobb och tillväxt i fokus på Sveriges Innovationsriksdag 2014 2 dagar. 60 talare. 250 deltagare. Göteborg är värdstad när 250 beslutsfattare från näringsliv, akademi, offentlig sektor och politik, samt företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks möts för dialog och erfarenhetsutbyte.

2014-03-27 09:00 CET P.U.L.S. AB Det svenska bolaget Adenovir Pharma utvecklar ett läkemedel mot den smittsamma ögonsjukdomen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit) som orsakas av adenovirus. Adenovir befinner sig just nu i fas II med sin nuvarande läkemedelskandidat ADP-209. Vinnova har nu tilldelat Adenovir ett bidrag om 600 000 kr för utvecklingen av en andra generationens läkemedel.

2014-03-25 15:13 CET Lindholmen Science Park CLOSER arrangerar i morgon den första årskonferensen för High Capacity Transports på Lindholmen Science Park i Göteborg. Sedan 2011 leder CLOSER ett FOI-program inom HCT där fordonstillverkare, varuägare, transportföretag, universitet och myndigheter samverkar för ett brett införande av HCT i Sverige.

Region Skåne ansluter sig till projekt för effektivare diagnostik, ExDIN.

2014-03-24 15:25 CET RxEye Det VINNOVA-finansierade projektet ExDIN förstärks ytterligare genom att Region Skåne ansluter sig. Region Skåne kommer att vara delaktig i projektets del som rör nätverkssamarbete över organisationsgränser inom patologi.

Pressinbjudan Sveriges Innovationsriksdag 2014

2014-03-24 06:55 CET Swedish Incubators & Science Parks Datum: 1-2 april Plats: Göteborg Hur gör vi Sverige attraktivt för entreprenörskap och innovation? Göteborg är värdstad när 250 beslutsfattare från näringsliv, akademi, offentlig sektor och politik, samt företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks möts för dialog och erfarenhetsutbyte. Läs hela programmet på: www.sverigesinnovationsriksdag.se

Airwatergreen får ny finansiering från VINNOVA

2014-03-18 14:34 CET Uppsala Innovation Centre (UIC) Airwatergreen får 384 000 kronor från statliga VINNOVA för att fortsätta utveckla framtidens fukthantering. Detta tillkännagavs igår när VINNOVA presenterade vilka företag och projekt som klarade VINNOVAs gallring i programmet Forska&Väx.