Nyheter

2015-10-23 16:17 CEST BioBusiness Arena Den 21 oktober 2015 anländer Marty McFly till framtiden i filmen ”Tillbaka till framtiden II". Blev det precis som man tänkt sig? Nja, inte riktigt. Tyvärr har vi inga flygande bilar, holografiska reklamtavlor eller självknytande skor (ännu). Däremot har vi nått en medvetenhet och en vördnad inför det faktum att hållbarhet och minskad klimatpåverkan måste få en större plats och ökad uppmärksamhet

Innovationstävling – Sju bra idéer om grafen vinner 100 000 kr vardera!

2015-10-12 15:00 CEST Johanneberg Science Park Det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen bjuder in till en tävling om nya innovativa sätt att använda det nya supermaterialet grafen. Svenska småföretag, entreprenörer och forskare är välkomna att lämna in projektförslag. Ett antal förslag kommer att bjudas in till en muntlig presentation i december och projekten kommer att genomföras under 2016.

Inkubatorer får fortsatt Vinnovastöd

2015-10-08 07:22 CEST Infotech Umeå Uminova Innovation och Umeå Biotech Incubator får flerårig finansiering från Vinnova. Totalt får 18 företagsinkubatorer runt om i landet denna finansiering.

I Sverige skapar industrin 1 miljon jobb

2015-10-07 15:00 CEST Nollvisionen för förlorade industrijobb I Sverige skapar industrin omkring en miljon jobb direkt eller indirekt. Det samt att den gamla uppdelningen i varor respektive tjänster är på väg att raderas ut, när tjänsteinnehållet blir allt större i en industriprodukt. En allt viktigare fråga blir också kompetens. Mer om detta finns att läsa i rapporten ”En annan bild av industrin”, framtagen av industrins fack och arbetsgivare i samverkan.

2015-10-05 15:36 CEST IQ Samhällsbyggnad Media välkomnas när det nya programmet för digitalisering och industrialisering i samhällsbyggandet, Smart Built Environment, samlar intressenter och intresserade till en informations- och inspirationsdag i Stockholm den 12 oktober.

FFI-projekt gav patent och öppnar för framtida exportaffärer för SME-företag

2015-09-30 15:32 CEST Nollvisionen för förlorade industrijobb Ett patent och möjligheter till export. Det är resultatet, hittills, för det forsknings- och utvecklingsprojekt som leverantörsföretaget Staccato Technologies AB fått stöd till från det strategiska fordonsforskningsprogrammet, FFI. Projektet var helt avgörande för att ta ett kliv inom produktutveckling och för företagets överlevnad, berättar Björn Stegfeldt, ansvarig för marknad och kundprojekt.

IT kan stärka skolan – om tekniken används rätt

2015-09-28 17:08 CEST AcadeMedia IT och digitalisering blir en allt större och mer integrerad del i svensk skola. Tillgången till teknik är god men det finns många utmaningar när det gäller att koppla ihop pedagogik och IT. Innovationsmyndigheten VINNOVA har valt att stötta utvecklingen av nya digitala verktyg och arbetssätt.

2015-09-24 14:22 CEST Nollvisionen för förlorade industrijobb En viktig del av den våg av nyindustrialisering som drar fram inom EU är satsningar på innovations- och teknikintensiv high value manufacturing. Strategiska industrier som fordons- och transportmedelstillverkning, inklusive försvar, IT/telekom samt life science, inklusive kemi, med höga förädlingsvärden är av stor betydelse. För att utveckla nya företag inom dessa branscher krävs externt kapital.

2015-09-09 08:45 CEST Alron Chemical Co AB En bättre metod för att hindra smittspridning vid stora epidemier – det är Alron Chemicals senaste forskningsprojekt.

Nya miljoner satsas på IT för Bättre Lärande

2015-09-03 14:38 CEST AcadeMedia AcadeMedias satsning på IT för Bättre Lärande fortsätter. I våras meddelande Vinnova att man bidrar med ytterligare tre miljoner kronor till att testa nya digitala verktyg och arbetssätt som kan höja undervisningens kvalitet på förskolor, skolor och vuxenutbildningar. Nu har arbetet med att identifiera nya projekt startat.