Pressmeddelanden

2014-09-30 11:43 CEST 4Dialog

2014-09-29 13:36 CEST Netigate Idag presenterar Netigate, ledande europeisk leverantör av molntjänster för webbaserade undersökningar och feedback management, resultaten för 2013 och vägen framåt. Resultaten visar en ökad tillväxttakt och nya rekordsiffror.

2014-09-22 09:58 CEST SIGBI System AB Maskintillverkare får större möjlighet vid konstruktionen av maskiner när långa avstånd inte är några problem längre. HMI-Link från SIGMATEK är en HMI-lösning där touchpanelerna ansluts med standard Ethernet-kabel upp till 100 meter bort från styrskåpet. HMI-panelen är helt fri från mekaniska delar vilket minskar risken för att panelen kan gå sönder.

Oslo mäter trafik med 3D-vision

2014-07-07 08:04 CEST Infracontrol AB Torggata i centrala Oslo skall byggas om för att att skapa en trivsam gatumiljö med torgprägel som är trygg och lättframkomlig för gående och cyklister. Oslo kommun tar nu 3D-vision till hjälp för att mäta hur den nya gatumiljön påverkar trafiken. Svenska företaget Infracontrol levererar i samarbete med norska Proxll mätutrustning och en barometer för information till trafikanterna.

2014-07-02 09:59 CEST 4Dialog 4Dialog har lanserat sin nya hemsida, 4dialog.com. Hemsidan är producerad av Marlon Dixon på Great Graphics.

Ny teknik – gamla redovisningsformer

2014-06-30 07:30 CEST Linköpings universitet (LiU) Med visuellt berättande kan elever tränas i att med datorns hjälp få information ur stora datamängder. Men de traditionella kraven på skriftliga svar minskar chanserna till en fördjupad förståelse, visar en avhandling vid Linköpings universitet.

2014-06-10 07:56 CEST 4Dialog Möt 4Dialog i Almedalen. Upplev våra 4D-modeller och resonera om hållbar utveckling. Vi vill föra samtal med beslutsfattare och aktörer inom lokal politik, stadsutveckling och kommunikation men givetvis även alla andra intresserade. Företrädare för media hälsas välkomna att ta del av vårt arbete. Vi finns på Cramérgatan, mitt emot universitetets bibliotek.

Verktyg i 3D visualiserar investeringar

2014-06-04 13:38 CEST Linköpings kommun En tredimensionell digital kartbild över Linköping ger en snabb och tydlig överblick över aktuella och kommande investeringsprojekt. Vid kommunens budgetberedning användes det nya verktyget för första gången.

2014-05-14 09:23 CEST Amplify Digital Stockholm AB Vi välkomnar Theodor During till Amplify. Theodor är nyexaminerad 3D-utvecklare från DSV (Data- och Systemvetenskapliga Institutionen) vid Stockholms universitet och kommer att förstärka Amplifys erbjudande om visualisering av områden.

eze System visualiserar energin i smartwatch

2014-04-14 09:07 CEST eze System Europe AB eze System gir vidare i arbetet med visualisering av energianvändning. Nu även i den smarta klockan.