Pressmeddelanden

2013-11-21 07:38 CET 4Dialog 4Dialog lanserades under Kvalitetsmässan i Göteborg. 4Dialog tillhandahåller 4D-modeller av stadsmiljöer, en plattform för medborgardialog, samverkan kring stadsutveckling och mycket mer. -4Dialog står för kraften bakom bilden, säger VD Christer Lindström, att kunna påverka, förändra och styra utvecklingen till ett hållbart samhälle byggt på sunt nyttjande av de resurser som står oss till buds.

NORMA Sweden vinnare av Axxos Produktivitetspris 2013

2013-10-16 14:51 CEST Axxos Industrisystem AB Under Axxos Användardag 2013 fick Roger Davidsson, produktionschef på NORMA Sweden i Anderstorp ta emot pris för årets bästa produktivitetsförbättring när Axxos Produktivitetspris 2013 delades ut.

Nya forskningspengar öppnar det fördolda

2013-10-03 10:12 CEST Linköpings universitet (LiU) Hur förlöper en hjärtinfarkt? Hur propagerar en kemisk reaktion? Tack vare nya stora projektpengar kan nu forskare vid Linköpings universitet tränga allt djupare in i det fördolda.

i-Days – fler idéer ska lösa våra samhällsutmaningar

2013-09-16 07:00 CEST Norrköping Science Park På i-Days den 18 september ska nya idéer kreeras på plats. Kunskapsklustren Cleantech Östergötland, Hälsans nya verktyg och IVM, Interaktiva och visuella medier, arrangerar i samverkan två parallella workshops, där de fokuserar på samhällsutmaningarna Framtidens hälsa och sjukvård och Hållbara attraktiva städer.

Optilon på The Tableau Experience i Stockholm

2013-09-10 12:50 CEST Optilon AB Kom och se hur Tableau kan förenkla datahantering just för dig eller har du redan Tableau idag och vill veta mer och dela erfarenhet med andra användare? Den första oktober är det dags för en hel eftermiddag med Tableau i Stockholm, självklart är Optilon på plats!

Skarp start för kreativt innovationslabb

2013-08-29 14:30 CEST Norrköping Science Park

2013-08-21 10:39 CEST Marknadsbolaget På i-Days den 18 september står de stora samhällsutmaningarna i centrum i våra inspirationsföredrag och workshops. Hur kan vi tillsammans skapa nya lösningar som kan leda till bättre miljö, vård och hälsa? Välkommen att delta i workshops och diskussioner! Dagen inleds av Charlotte Brogren, generaldirektör vid Vinnova.

2013-08-07 23:29 CEST Tikab Vi nyttjar realtidsrendering från en av marknadens ledande spelmotorer. Det som tidigare varit tidsödande går nu betydligt snabbare och blir bättre. Har du behov i något av dina projekt? Vi nyttjar ditt projekts BIM-modeller mycket effektivt.

Toppmodern teknik avslöjar mumiernas hemligheter

2013-06-19 13:00 CEST Interactive Institute Swedish ICT Historiska kulturskatter på Medelhavsmuseet utforskas med hjälp av toppmodern 3D-skanning och visualiseringsteknik från Interactive Institute Swedish ICT, Autodesk och FARO. Projektet kommer att resultera i en permanent Egyptisk utställning som enligt planerna kommer att öppnas våren 2014.

Ny svensk 3D-teknik för trafikmätning testas i Norge

2013-06-13 08:15 CEST Infracontrol AB Statens Vegvesen testar nu i samarbete med Drammen kommun ny svensk teknik för räkning av fotgängare, cyklister och fordonstrafik. Syftet är att inventera trafikflödena och att se hur fotgängare påverkas av olika åtgärder. Lösningen är utvecklad av Göteborgsföretaget Viscando och bygger på bildanalys i 3D vilket gör att man kan räkna alla trafikslag på en plats med en och samma utrustning.