Pressmeddelanden

Stark utveckling för Netigate: feedback från kunder och medarbetare blir alltmer betydelsefullt

2014-09-29 13:36 CEST
Idag presenterar Netigate, ledande europeisk leverantör av molntjänster för webbaserade...

HMI-paneler 100 meter bort från styrskåpet

HMI-paneler 100 meter bort från styrskåpet

2014-09-22 09:58 CEST
Maskintillverkare får större möjlighet vid konstruktionen av maskiner när långa avstånd...

Oslo mäter trafik med 3D-vision

Oslo mäter trafik med 3D-vision

2014-07-07 08:04 CEST
Torggata i centrala Oslo skall byggas om för att att skapa en trivsam gatumiljö med tor...

4Dialog lanserar ny websida. – Hållbarhet, humanism och teknik på människors villkor!

2014-07-02 09:59 CEST
4Dialog har lanserat sin nya hemsida, 4dialog.com. Hemsidan är producerad av Marlon Dix...

Ny teknik – gamla redovisningsformer

Ny teknik – gamla redovisningsformer

2014-06-30 07:30 CEST
Med visuellt berättande kan elever tränas i att med datorns hjälp få information ur sto...

Möt 4Dialog i Almedalen

2014-06-10 07:56 CEST
Möt 4Dialog i Almedalen. Upplev våra 4D-modeller och resonera om hållbar utveckling. Vi...

Verktyg i 3D visualiserar investeringar

Verktyg i 3D visualiserar investeringar

2014-06-04 13:38 CEST
En tredimensionell digital kartbild över Linköping ger en snabb och tydlig överblick öv...

Amplify förstärker med 3D-utvecklare

Amplify förstärker med 3D-utvecklare

2014-05-14 09:23 CEST
Vi välkomnar Theodor During till Amplify. Theodor är nyexaminerad 3D-utvecklare från DS...

eze System visualiserar energin i smartwatch

eze System visualiserar energin i smartwatch

2014-04-14 09:07 CEST
eze System gir vidare i arbetet med visualisering av energianvändning. Nu även i den sm...

Läxa upp läraren och titta på musik

Läxa upp läraren och titta på musik

2014-03-31 14:43 CEST
Att visualisera vår omvärld och gestalta information där är ett ämnesområde som snabbt ...