Pressmeddelanden

Positiv resumé vid årsmötet

2014-05-15 09:14 CEST SwedNanoTech På SwedNanoTechs årsmöte den 14 maj redogjorde Åsalie Hartmanis för de viktigaste händelserna under 2014. - 2013 var ett händelserikt år för oss, säger Åsalie Hartmanis, VD på SwedNanoTech. Vi arrangerade flera möten, ökade vår närvaro i sociala medier och utökade vårt nätverk.

2013-12-18 10:07 CET Norrköping Science Park

2013-11-21 15:00 CET Norrköping Science Park

Barn <3 Poddradio

2013-10-25 13:21 CEST Riksutställningar Barnradion och Riksutställningar besöker under höstlovet Tekniska museet i Stockholm och Visualiseringscenter C i Norrköping för att tillsammans med pedagoger och barn göra poddradio från utställningarna.

i-Days – fler idéer ska lösa våra samhällsutmaningar

2013-09-16 07:00 CEST Norrköping Science Park På i-Days den 18 september ska nya idéer kreeras på plats. Kunskapsklustren Cleantech Östergötland, Hälsans nya verktyg och IVM, Interaktiva och visuella medier, arrangerar i samverkan två parallella workshops, där de fokuserar på samhällsutmaningarna Framtidens hälsa och sjukvård och Hållbara attraktiva städer.

i-Days 18 september - fler idéer ska lösa våra samhällsutmaningar

2013-08-21 10:39 CEST Marknadsbolaget På i-Days den 18 september står de stora samhällsutmaningarna i centrum i våra inspirationsföredrag och workshops. Hur kan vi tillsammans skapa nya lösningar som kan leda till bättre miljö, vård och hälsa? Välkommen att delta i workshops och diskussioner! Dagen inleds av Charlotte Brogren, generaldirektör vid Vinnova.

2013-01-16 09:00 CET Norrköping Flygplats Den 17-20 januari arrangeras Nordens största resemässa, Matka, i Helsingfors. Upplev Norrköping är där för fjärde året i rad tillsammans med Norrköping Flygplats. I år deltar även Visualiseringscenter C för första gången. Syftet är att nå en närliggande internationell marknad och visa hur lätt det är att ta sig till Norrköping, tack vare flyget mellan Helsingfors och Norrköping.

2012-11-06 17:20 CET Norrköping Science Park

I Norrköping läggs grunden till framtidens affärsmöjligheter med öppen data

2012-10-31 11:30 CET Marknadsbolaget Affärsområdet visualisering av data och information växer, och det med besked. I Norrköping och Linköping finns spetskunskap inom visualisering. Affärsmöjligheter för öppen data och visualisering är också ämnet för höstens upplaga av inspirationsserien i-Days, 7 november i Norrköping.

Medborgarpåverkan genom "crowdsourcing" i Norrköping

2012-10-31 11:19 CET Norrköping Science Park Sogeti har en idé om hur man kan samla in data för planering, prioritering och uppföljning av investeringar i infrastruktur – på cykel. Lösningen är ett exempel på möjligheterna för samhällsnytta när myndigheter gör sin data tillgänglig för utomstående aktörer. Möjligheterna med öppen data och visualisering är ämnet för höstens upplaga av inspirationsserien i-Days, 7 november i Norrköping.