Pressmeddelanden

2011-05-23 16:00 CEST Medicininstruktioner Sverige AB Instruktionsfilmer för MS-läkemedlet Copaxone och insulinpennan SoloStar finns nu på medicininstruktioner.se. Läkemedelsföretaget Sanofi-aventis har valt att publicera filmerna på sju olika språk för att underlätta inte bara för svenska patienter.

2010-12-07 13:25 CET Medicininstruktioner Sverige AB Sjukvård, patienter och anhöriga kan nu enkelt se instruktionsfilmer för läkemedel eller medicinska hjälpmedel direkt via sin mobiltelefon. Under förra veckans läkarstämma i Göteborg presenterades den nya mobila versionen för sjukvården och intresset var stort. Genom att scanna en s.k. QR-kod kunde mässans besökare enkelt se instruktionsfilmer i mobilen.

2010-10-18 14:34 CEST Medicininstruktioner Sverige AB www.medicininstruktioner.se har startat ett samarbete med två av de nya apotekskedjorna, Apoteksgruppen med 150 apotek och Kronans Droghandel med drygt 170 apotek. Samarbetet innebär att varje kund/patient som hämtar ut sitt läkemedel eller hjälpmedel på något av dessa apotek informeras om att de kan se instruktionsfilm på medicininstruktioner.se.

2010-06-28 16:50 CEST Medicininstruktioner Sverige AB Under de senaste månaderna har många nya filmer publicerats på medicininstruktioner.se. Större utbud av filmer har lett till att portalen nu fått en ny och tydligare layout. Att använda sin medicin på rätt sätt är av största vikt för att få effekt. Enkla och lättillgängliga instruktionsfilmer är något patientorganisationerna börjar få upp ögonen för.